[RWS] Rijkswaterstaat

Discussieer hier over het mobiliteitsbeleid, de positie van het wegverkeer en de gevolgen voor de wegenplannen.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74877
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

[RWS] Rijkswaterstaat

Bericht door Chris » ma 03 jul 2023, 19:48

Bij deze een algemene thread over de ontwikkelingen bij Rijkswaterstaat.

Laten we beginnen met assetmanagement.

https://www.rijksoverheid.nl/ministerie ... rjaar-2023

Rijkswaterstaat is bezig om het assetmanagement te verbeteren. Doel is om in 2025 aan ISO55000 te voldoen.

Hier staan ze nu. Ik verbaas mij wel dat ze alleen van stormvloedkeringen, tunnels en de 30 belangrijkste bruggen de areaaldata op orde hebben, en van de rest dus (nog) niet. Er zal vast een boel areaaldata wel voorhanden zijn, maar nog niet op de juiste manier vastgelegd (uniform, actueel, betrouwbaar, compleet).

Het 'continu op orde houden' is maar één zinnetje, maar dat is een niet te onderschatten opgave. Anders ben je over 5 jaar weer terug bij af. Daar speelt die ILS een rol in. Maar ook alle gegevens van inspecties, berekeningen, kostenramingen, etc.

Afbeelding

Rijkswaterstaat heeft dus nog niet één assetmanagementpakket voor het gehele areaal, maar meerdere systemen naast elkaar. Ze gebruiken nu KernGIS, maar daar staat blijkbaar niet alles in. Er zijn in een beheerpakket behoorlijk uiteenlopende soorten beheerobjecten. Niet alleen kunstwerken en asfalt, maar ook de bermen (bermbeheer), alle elektro-technische installaties, wat je enorm gedetailleerd kan decomponeren (en actueel moet houden), en daarnaast natuurlijk ook alle 'natte' infra. Elk paaltje en mastje kan er in principe in staan. Ze willen dus mogelijk overstappen op één RWS-breed assetmanagementpakket.

Afbeelding

Schelpenpaadje
2x2 autosnelweg
Berichten: 5541
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: [RWS] Rijkswaterstaat

Bericht door Schelpenpaadje » ma 03 jul 2023, 20:01

Interessante ontwikkelingen. Centraal en gestandaardiseerd informatiebeheer kan een extra argument zijn om ontwerpen, materialen en onderdelen meer te gaan standaardiseren. Dit bied ook voordelen bij onderhoud, schade en vervanging. Als je beter in kaart brengt wat je allemaal aan assets hebt wordt het ook makkelijker om hier op te sturen (of in elk geval slimmer af te wegen) bij nieuwe projecten en beheer. Benieuwd of we dit langs de wegen de komende decennia mede door deze ontwikkelingen terug gaan zien.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74877
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [RWS] Rijkswaterstaat

Bericht door Chris » ma 03 jul 2023, 20:41

Wat ik de afgelopen tijd voorbij heb zien komen in rapportages is dat van 'minder belangrijke objecten' vaak geen goede gegevens of aanlegtekeningen zijn. Zoals bijvoorbeeld duikers of geluidsschermen. Soms is helemaal niet duidelijk hoe oud een object is en waarop het ontworpen is (en wat de actuele staat is).

Daarnaast zijn van lang niet al het uitgevoerde werk goede 'as-built' revisietekeningen beschikbaar. Waar ze hier bijvoorbeeld tegenaan liepen was de problematiek met de thermisch gereinigde grond, waar niet duidelijk was waar wat is toegepast (zie ook: viewtopic.php?t=22009 )

Als opdrachtgever moet je dus al aan de voorkant de juiste gegevens uitvragen, zodat je het aan het einde van het project ook de juiste data terugkrijgt. Hiervoor is die 'informatie leverings specificatie' (ILS) opgezet, dit is samen met het CROW gedaan.

Dat is een stukje BIM / building information management, zie ook: https://www.crow.nl/thema-s/informatiem ... ificatie-1

Men denkt bij BIM al vaak aan complete 3D ontwerpen / digital twin, maar het begint al bij de data op orde krijgen. En dat is lastiger dan vaak gedacht. De aannemer moet hier ook mee om gaan. Het is een heel proces om iedereen mee te krijgen, niet alleen afdelingen en medewerkers van Rijkswaterstaat, maar ook externe inhuur en niet in minste plaats de aannemer. Daarom is zo'n ISO certificatie procesmatig een zaak van lange adem waar echt veel tijd in geïnvesteerd moet worden.

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15164
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: [RWS] Rijkswaterstaat

Bericht door Via » ma 03 jul 2023, 21:03

^^
Het verbaast mij niet dat daar nog een wereld te winnen valt. En dan is RWS nog redelijk op orde, de gemiddelde gemeente weet echt niet welke assets men allemaal heeft en wat daar de status van is.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74877
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [RWS] Rijkswaterstaat

Bericht door Chris » ma 17 jul 2023, 14:42

Er is gestart met een nieuwe contractvorm bij Rijkswaterstaat voor het klein onderhoud. Van een prestatiecontract naar een basis onderhoudscontract.
Rijkswaterstaat schreef:Rijkswaterstaat gebruikt in Zuid-Nederland voor het eerst nieuw contract voor meerjarig onderhoud

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland gaat als eerste regio aan de slag met het nieuwe Basis OnderhoudsContract (BOC) voor het vaste, meerjarige onderhoud aan snelwegen.

Gebr. Van Kessel SCO B.V. (Perceel West), Heijmans Infra B.V. (Perceel Midden) en Strukton Wegen en Beton B.V. (Perceel Zuid-Oost) werken de komende 5 jaar als eerste opdrachtpartners binnen dit contract, dat het oude prestatiecontract vervangt.

Het basisonderhoudscontract kent geen functionele eisen meer, waardoor risico’s binnen het contract beter worden verdeeld. Het basisonderhoudscontract biedt ook meer zekerheid door een looptijd van 5 jaar zonder verlengingen.

Terug naar de basis

Met het basisonderhoudscontract gaat Rijkswaterstaat terug naar de basis(externe link) en gaat zo meer gebruik maken van de kennis van de opdrachtpartners. In het eerste jaar worden de voorgeschreven onderhoudsregimes uit het contract gerealiseerd, denk bijvoorbeeld aan het tweejaarlijks reinigen en onkruidvrij maken van de goten. De onderhoudsregimes worden na 1 onderhoudsjaar samen met de opdrachtpartners geanalyseerd en geoptimaliseerd.

De ervaringen die worden opgedaan, gebruiken we om de kwaliteit van het onderhoud op peil te houden. Naast het regulier onderhoud worden binnen dit contract ook schades en calamiteiten op het hoofdwegennet hersteld.

Kwaliteit en samenwerking

Kwaliteit en samenwerking zijn belangrijke succesfactoren in deze vernieuwde aanpak. Dit heeft er mede toe geleid dat bij de aanbesteding de financiële component substantieel minder in de weging van de BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) is meegenomen.

Martijn van der Aalst, projectmanager van Rijkswaterstaat: ‘Als Rijkswaterstaat investeren we actief in nieuwe vormen van samenwerken en dus ook in nieuwe contractvormen. Met het basisonderhoudscontract werken we nog beter samen met onze opdrachtpartners. Zo benutten we de expertise die in de keten aanwezig is en blijven we van elkaar leren. Gezamenlijk dragen we zo bij aan een vitale infrasector en een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.’

Op weg naar een vitale infrasector

Het basisonderhoudscontract sluit aan op de doelstellingen van de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. De kern van deze aanpak is het experimenteren met nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Zo wordt samen met de markt gewerkt aan nieuwe onderhoudscontracten om terug te gaan naar de basis en te focussen op het vast onderhoud.

Het basisonderhoudscontract maakt daarnaast onderdeel uit van de bredere doorontwikkeling van de onderhoudscontracten die onder de naam SIO (Samenwerken In Onderhoud) de komende jaren landelijk wordt uitgerold.
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/a ... -onderhoud

Rijkswaterstaat heeft ook gepland om vanaf 1 augustus 2024 het onderhoud in Oost-Nederland in twee percelen via deze nieuwe contractvorm te gunnen.

Voorheen werd het klein onderhoud gegund in prestatiecontracten. Hier meer informatie: https://www.pianoo.nl/nl/sectoren/gww/c ... contracten

Nadelen van de prestatiecontracten waren dan dat Rijkswaterstaat als beheerder op nogal grote afstand van het daadwerkelijk beheer stond, en dat er een prikkel was voor meerwerk, wat financieel vaak lucratief is voor aannemers. Hier een verhaal: https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl ... contracten

Durashift
autoweg
Berichten: 2454
Lid geworden op: zo 04 feb 2018, 15:32

Re: [RWS] Rijkswaterstaat

Bericht door Durashift » di 18 jul 2023, 0:27

^^ leuk artikel in dat magazine. Ik lees daarin juist dat het nieuwe BOC een langere looptijd kent, tegen de 10 jaar, want dat levert o.a. goed huisvaderschap op voor het te beheren areaal. Echter, de vergunde contracten kennen een vijfjarige looptijd, zonder verlenging. :s

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74877
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [RWS] Rijkswaterstaat

Bericht door Chris » vr 10 nov 2023, 14:50

Een luitenant-generaal wordt de nieuwe directeur-generaal bij Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat schreef:Martin Wijnen nieuwe directeur-generaal Rijkswaterstaat

M.H. (Martin) Wijnen wordt de nieuwe directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

Luitenant-generaal Martin Wijnen is sinds augustus 2019 Commandant Landstrijdkrachten bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was hij plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Eerder leidde hij verschillende grote militaire eenheden en vervulde hij staffuncties op topmanagementniveau op het ministerie van Defensie. Ook was hij programmamanager bij de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als officier van de Genie volgde Martin Wijnen de Officiersopleiding Grond-, weg- en waterbouwkunde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij bekleedde daarna diverse operationele en leidinggevende functies binnen het vakgebied van mobiliteit, constructie en weg- en waterbouw.

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren: dat is de taak van Rijkswaterstaat en de andere onderdelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Samen met partners in de regio, marktpartijen en andere overheidsinstanties werken de ruim 10.000 medewerkers van Rijkswaterstaat aan de bescherming van ons land tegen overstromingen met voldoende groen en voldoende schoon water. Een land waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, met de focus op een duurzame leefomgeving.

Samen met betrokken vakmensen aan de slag

'Voor mij komen de vakinhoudelijkheid van de civiele techniek, mijn bestuurlijke ervaring en kennis van zaken om grote uitvoeringsorganisaties te leiden samen in deze prachtige functie. Ik vind het een enorme eer om me te mogen inzetten voor de opgaves van Rijkswaterstaat,' geeft Martin in een eerste reactie mee.

'Ik realiseer me dat er genoeg uitdagingen in het verschiet liggen en verheug me erop om deze aan te gaan, samen met al die betrokken vakmensen van Rijkswaterstaat en in verbinding met de omgeving voor wie én met wie we werken.'

Waarnemend directeur-generaal Patricia Zorko: 'Ik heet Martin van harte welkom bij deze prachtige organisatie. Samen met onze 10.000 gedreven en deskundige medewerkers geven we Nederland vorm voor de toekomst. Met zijn ervaring gaat Martin hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Ik verheug me op zijn komst en kijk uit naar een vruchtbare samenwerking'.