[R001] Oosterweelverbinding (sluiting Antwerpse ring)

Actuele grote projecten

Moderator: Moderatoren

Mikhail
expressweg
Berichten: 3182
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Bericht door Mikhail » vr 10 mar 2006, 22:49

praatpaal schreef:Nee, dat is een goed plan....
Woon of pendel je in Antwerpen? Aan de singel woont is er echt geen behoeft aan die tramlijnen 'rond' antwerpen, er rijden daar al bussen en trams genoeg die de singel kruisen ;)

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » zo 12 mar 2006, 10:31

Lange Wapper verder op de helling?

N-VA voorzitter en Vlaams-parlementslid Bart de Wever waarschuwt voor een tweede Deurgankdok-senario voor de Oosterweelverbinding.

Juridisch moeten we absoluut opletten. Ik vraag dat burgemeester Patrick Janssens dringend politiek overleg houdt om de toekomst van het masterplan mobiliteit veilig te stellen. De richtlijnen die de Vlaamse administratie voor de millieu-effect-rapportage voor de Oosterweelverbinding heeft opgetseld, zijn helder. Als we die niet naleven, dreigen juridische dispunten bij de raad van state, stelt De Wever.
Bart de Wever wijst op een paar onduidelijkheden in de voorbereiding van het millieu-effectrapport. Volgens hem is de keuze voor de Lange Wapperbrug en de tunnel onder de Schelde niet voldoende gemotiveerd. Ook de andere tracés moeten nog worden onderzocht.
Men weet dat de risico's op juridische procedures groot is. Als de Oosterweelverbinding kapseist, valt het hele Masterplan weg. Ik roep op tot verantwoordelijkheidszin. En ik verwacht dat de Antwerpse burgemeester in het parlement het initiatief neemt om er, samen met de Antwerpse parlementsleden, voor te zorgen dat het Antwerpse Masterplan niet in gevaar komt. Aldus de Wever.
bron:http://www.gazetvanantwerpen.be

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8517
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Bericht door Hajo » zo 12 mar 2006, 14:18

Die brug ligt er dus nog niet zo snel...
Donateur Vereniging Wegenforum

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » do 16 mar 2006, 9:57

De Tijd, 24 september 2005, Rolf Falter

Diesel over de dokken
Als de planning gehandhaafd blijft, dreunen de vrachtwagens rond Antwerpen vanaf 2012 tot 24 meter hoog boven de dokken op een viaduct tussen het kerkje van Oosterweel en het Sportpaleis. De raadpleging van de bevolking wordt opgestart, en zal onvermijdelijk gaan over de vraag: is het viaduct, dat Lange Wapper zal heten, een gedrocht of een noodzaak?

'Nu zie ik, vanwaar ik sta, nog de Boerentoren, het Centraal Station, de kathedraal. Het viaduct blijft, voor zover ik weet, een stuk van mijn zaak verwijderd. Maar mijn uitzicht ben ik kwijt.' Eduard de Wageneere is zaakvoerder van Nassau NV, een bedrijf dat alle mogelijke scheepsuitrusting verkoopt. De binnenschepen meren aan, het Albertkanaal begint om de hoek. Nassau ligt aan het Straatsburgsdok, dat het kanaal verbindt met de Royerssluis en de Schelde wat verder.

'Bij de scheepvaart hoor ik niets dan negatieve geluiden', zegt De Wageneere, 'omdat men vooral hinder van de pijlers van Lange Wapper in het vaarwater vreest. Via de pers weet ik dat het viaduct toch een kleine honderd meter van mijn gebouw wegblijft. Het uitzicht zal natuurlijk veranderen, en er zullen meer lawaai en uitlaatgassen zijn. Ik hoop vooral dat ze mijn licht niet wegnemen.'

Vorige week vrijdag legde de Vlaamse regering definitief het tracé van de Oosterweelverbinding vast. Die trekt het stuk snelweg tussen de E19 en de E34 tussen Zwijndrecht en Linkeroever door tot aan de Schelde, gaat via een tunnel onder de stroom, en komt ter hoogte van het - inmiddels bijna geheel omgroeide - kerkje van Oosterweel weer boven op de rechteroever. Na een aanloopstrook, met een afrit voor het vrachtverkeer naar de haven, wordt de verbinding een viaduct van 1.500 meter lang, dat over de Royerssluis naar het Straatsburgdok trekt en dan splitst: een zuidelijke tak sluit aan op de ring richting Borgerhout, op de zuidelijke oever van het Albertkanaal; een noordelijke tak buigt via de noordoever van het kanaal over een depot van De Lijn naar de ring richting Merksem.

Het viaduct krijgt twee wegdekken boveneen. Die zijn telkens 18 meter breed, voor drie rijstroken en een pechstrook. Richting Oost komt onderaan, om het klimwerk vanuit de tunnel minimaal te houden. Het bovenste wegdek komt maximaal op 24 meter boven het wateroppervlak uit. De financiering van de verbinding gebeurt hoofdzakelijk via een tolheffing, die ook andere delen van het masterplan voor de mobiliteit rond Antwerpen betaalt. Vrachtwagens in doorgaand verkeer krijgen vanaf 2012 de keuze tussen de Oosterweelverbinding en de Liefkenshoektunnel, aangezien de verouderde Kennedytunnel voor hen verboden terrein wordt.

'Als we zeggen dat het tracé vastligt, betekent dat dat er in de breedte nog een speling van maximaal tien meter op is, en in de hoogte een van drie meter', zegt Nick Orbaen, woordvoerder van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), waaraan de uitvoering van het masterplan werd toevertrouwd. 'De architect - die nog gekozen moet worden - kan de vorm, zoals die te zien is in de maquette die via de media werd bekendgemaakt, uiteraard nog wijzigen. De geplande tuikabelstructuur, en het boven elkaar leggen van de twee wegdekken, zal het viaduct zeker een stuk eleganter maken. In de berekeningen plannen we op dit ogenblik om de 400 meter een pijler van 110 meter hoog.'

Muur
Het viaduct komt dwars boven een oud stuk haven te liggen. Het Straatsburgdok en de Royerssluis dateren uit de vroege 20ste eeuw. Ten zuiden, in de richting van de stad, liggen zes kleinere 19de-eeuwse dokken. Het Kattendijkdok is het grootste, en het Bonapartedok - in 1813 het eerste dok buiten de muren - het oudste. Rond het eindpunt van het Albertkanaal is er nog behoorlijk wat scheepvaartactiviteit: een kleine scheepswerf en wat droogdokken, binnenschepen aan steigers, een magazijn van DHL, de technische dienst van het havenbestuur. Al ligt de grote haven al lang verder stroomafwaarts.

Dichter bij de stad oogt het gebied, een goede vierkante kilometer groot, als een industriële ruïne: oude hangars in baksteen met zaagtanddaken, verlaten spoorlijnen, verzakte kasseien, open plekken waar de bulldozer enkel de betonnen vloer niet wegkreeg. Tegen de stad aan is er, tussen de gebouwen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), wel leven. Dit is het Eilandje met zijn cafeetjes, kantoren en appartementen in aanbouw, huizen die gerenoveerd worden, plezierboten en jachtjes in het Bonaparte- en Willemdok, de geëffende bouwplaats voor het Museum aan de Stroom.

De wijk is in de pers en bij de bouwpromotoren duidelijk hipper dan op het eerste gezicht. En zoals altijd in Antwerpen zijn er grootse toekomstplannen. 'Je moet daar niet te sceptisch over doen', stelt de schepen van Ruimtelijke Ordening, Ludo Van Campenhout. 'Als ik zie wat ik aan bouwvergunningen onderteken, dan is het Eilandje, qua oppervlakte, wel degelijk een van de grootste projecten van stedelijke ontwikkeling in Europa. Men begint er bijvoorbeeld binnenkort met de bouw van vijf woontorens van 60 meter hoog, die voor een stuk het beeld van het Eilandje gaan bepalen.'

Antwerpen wil zo zijn oudste en nutteloos geworden Docklands herwaarderen tot een stuk stad. Maar aan de noordrand daarvan verrijst binnenkort een reuzenviaduct als een dikke streep door het landschap, met twee verdiepingen brommende en dieselproestende vrachtwagens bumper aan bumper. Voor de enen wordt Lange Wapper de elegante scheidslijn tussen de stad en de haven. Voor de anderen wordt het een Berlijnse Muur die in zijn nabuurschap enkel kaalslag en onkruid zal verspreiden, en waar de stad nooit meer voorbij zal groeien.

Een van de felste critici is René Daniels, nog even de stadsbouwmeester van Antwerpen. 'Voor mij hypothekeert die Lange Wapper heel de ontwikkeling van Antwerpen-Noord', zegt hij. In alle havensteden zie je die omschakeling van oudste dokken naar nieuw stadsgebied. Het Eilandje in zijn eerste fase, rond de Cadix- en Montevideowijk, zal binnen tien jaar een volwaardig stuk stad zijn. En dus zijn de haven en de stad onlangs begonnen met het peilen naar de belangstelling voor een tweede fase, tot aan het Straatsburgdok. Daar zijn al minstens van twee grote groepen positieve reacties op gekomen. Er zijn ook plannen voor een congrescentrum, pal aan het tracé dat men heeft vastgelegd voor de Lange Wapper.'

'Natuurlijk hoeft zo'n viaduct niet per se een litteken te zijn, maar dan kost het geld. En men schijnt nu al krap bij kas te zitten. Het risico is dan dat het een banaal ding wordt, waar alle leven of schoonheid onder verdwijnt, zoals onder het viaduct van Merksem aan het Sportpaleis. Men heeft ook te weinig de alternatieven onderzocht', vindt Daniels. 'Men beweert dat een tunnel duurder zou geweest zijn, maar ik heb dat laten uitrekenen en dat klopt niet. Bovendien was er ook een mogelijkheid om de capaciteit van de Liefkenshoektunnel - die zich toch midden in de haven bevindt - te verdubbelen, of om van Oosterweel rechtstreeks door te stoten naar het knooppunt met de A12 veel dieper de haven in. Men had ook iets meer ten noorden van de Royerssluis, over het Amerikadok, kunnen gaan.'

Twee weken geleden kreeg Daniëls steun van de stRaten-generaal. Die actiegroep voor een leefbare stad verwijt de Vlaamse regering geen rekening te houden met de krachtlijnen voor stadsvernieuwing naar het noorden toe, die in het voorontwerp van Ruimtelijk Structuurplan voor Antwerpen naar voren beginnen te komen. Als alternatief stelde stRaten-generaal voor het tracé op rechteroever vanaf het kerkje van Oosterweel noordwaarts te laten gaan tot aan het kruispunt van A12 en E19, dwars door de haven dus.

Helling
'Die route lijkt inderdaad een geldig alternatief', zucht Nick Orbaen, 'maar ze is al lang onderzocht en verworpen. Men vergeet soms dat heel dit verhaal al zeven à acht jaar bezig is. Het uitgangspunt was dat de Kennedytunnel ontworpen was voor 65.000 voertuigen per dag, en dat men in 1998 aan 120.000 voertuigen zat. En dat het aantal file-uren verdrievoudigde tussen 1991 en 1998, en nog eens zal verviervoudigen tegen 2010. Toen heeft men eerst zeven mogelijke oplossingen onderzocht, waaronder het aanleggen van een hele grote zuidelijke of noordelijke ring of het ombouwen van de singel tot snelweg. Daaruit is de optie weerhouden om de ring gewoon te sluiten.'

'Voor die optie heeft men dan een aantal zogenaamde randvoorwaarden geformuleerd, onder meer dat het vrachtverkeer direct toegang tot de haven moest vinden, dat de scheepvaart vrije doorgang moest blijven hebben, dat het transport naar de talrijke petrochemische installaties veilig moest kunnen gebeuren, en dat de impact op stadssgebieden en het milieu minimaal moest zijn. Op basis van die voorwaarden zijn nog eens zeven tracés onderzocht. Het doorstoten van Oosterweel naar de A12 was tracé 5. Daar waren twee bezwaren tegen. Ten eerste dat men opnieuw een omweg inbouwde. Maar vooral dat men op die manier alle verkeer vanuit Gent naar de E34 richting Luik en Eindhoven - de hoofdas van het verkeer trouwens - over het viaduct van Merksem zou sturen. En dat is nu al verzadigd.'

'Het viaduct is vooral om technische redenen verkozen boven een tunnel', voegt Orbaen daar nog aan toe. 'Voor een geboorde tunnel - die overigens maximaal twee baanvakken kan hebben - moet je de geschikte laag vinden en heel diep gaan. Maar dan krijg je ofwel een steile helling in het naar boven komen, ofwel moet je een heel lange helling aanleggen van onder de grond naar de hooggelegen ring in Merksem. Dat zou veel meer ingrijpen in de omgeving dan het viaduct.'

'De ideale wereld bestaat helaas niet', besluit schepen Van Campenhout. 'De optie voor een nieuwe verbinding is vroeger genomen, de voorwaarden zijn toen gesteld, de keuze lijkt me, vanuit die voorwaarden, grondig gemaakt. Dan moeten we door die zure appel bijten. De consequenties voor de stadsontwikkeling moet men overigens niet dramatiseren. Het viaduct hoeft geen litteken te worden als je de technieken van de moderne architectuur kan aanwenden.'

Luchtbal
Vanaf 21 oktober kunnen de Antwerpenaren zich in het stadhuis informeren over alle details van het project. Zij kunnen dan bezwaren indienen, waarover de Vlaamse regering uitsluitsel moet geven. 'De hele procedure neemt een jaar in beslag', zegt Philippe Heyvaert, de woordvoerder van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD). 'De bouwvergunning zou voor eind 2006, begin 2007 moeten zijn.'

Inmiddels maken de omwonenden onder het viaduct hun rekening, zoals Eduard de Wageneere. Velen lijken niet echt gehaast zich te informeren. Hun gebouwen zijn er om te werken, niet om te wonen, en het viaduct komt erboven, niet in de plaats, in een omgeving die nu ook al niet echt bucolisch was. Aan de Royerssluis ziet SKB, de laatste scheepsbouwer in de haven, echter de mogelijkheid verdwijnen om schepen van hoger dan 14 meter - de meeste van zijn klanten - naar zijn droogdokken te halen. Een optie is de sluis van het Kattendijkdok naar de Schelde weer in werking te stellen, maar de plannen daarvoor zijn nog maar vaag.

Nog harder getroffen lijkt Gunther Dieltjens van Het Pomphuis. Hij investeerde in 2002 1,75 miljoen euro om van het oude gebouw waar de verdwenen droogdokken werden leeggemaald een restaurant te maken met een origineel interieur en parkeerplaats zat. Net nu de internationale pers zijn restaurant ontdekt heeft, is 3 meter schuin boven zijn glazen dak de Lange Wapper gepland.

'Ik had gehoopt dat de Vlaamse regering het viaduct iets meer naar het noorden zou hebben gelegd', zegt Dieltjens. 'De nu voorziene marge van tien meter is me te weinig. Maar sluiten doe ik niet. Ik wacht tot de werf hier van start gaat, over twee jaar, misschien pas goed over vier jaar, wie weet. Voor zover ik heb kunnen nagaan, kan je schadevergoeding maar claimen nadat je de schade hebt vastgesteld, in je omzet bijvoorbeeld. En dan nog enkel via een klacht bij de rechtbank tegen de overheid. Ik vrees dat ik te nietig ben om nog veel te kunnen veranderen. Het is zo jammer. Vooral 's avonds op het terras, als de vrachtwagens weg zijn, en je in alle stilte over het water kan uitkijken, kan het hier onverwacht mooi zijn.'

Wat verder, in de wijk Luchtbal achter de Noorderlaan, ontsnappen de schoolgebouwen van het Sint-Jozefsinstituut net aan het viaduct. 'De implicaties lijken tot op heden relatief beperkt', legt directeur Harry Leenders uit.'Onze school strekt zich over heel Luchtbal uit, maar dit deel met lager onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs heeft 400 à 500 leerlingen. Woningen zijn er in deze omgeving niet meer, tenzij misschien die van één of twee conciërges van bedrijven. In 1955, toen de school gesticht werd, was dat anders.'

Er waren toen alleen het spoor en de Noorderlaan, waar vooral trams reden. Vader Detiège legde in 1949 de eerste steen van een reeks sociale appartementsgebouwen voor de havenarbeiders - waar nu haast uitsluitend immigranten wonen. In 1950 vestigde 'de Chevrolet' - later General Motors - zich aan de overkant van de weg. Langs drie kanten rond het Sint-Jozefsinstituut dokkeren vandaag onophoudelijk de vrachtwagens, op de Noorderlaan, de Ring, en de Groenendaallaan die beide verbindt. Over goed vijf jaar, wanneer aan de vierde kant Lange Wapper verrijst, zal voor de speelplaats de laatste horizon zonder vrachtwagens verdwenen zijn.
http://www.stratengeneraal.be/Oo_diesel.html

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » ma 20 mar 2006, 10:46

Dit is een zeer interessant document over een aantal onderzoeken die in Antwerpen gedaan zijn. Het gaat over spoor-, weg-, en waterinfrastructuur. Enkele dingen die opvallen zijn de A102 die een prioritair project is en de onderzoeken naar de R2 tussen de E34 (Ranst) en de E19.

Er zijn ook een aantal kaartjes bij.


http://www.mervlaanderen.be/uploads/16_Bijlage_B.pdf

Matthijs
expressweg
Berichten: 2699
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:01
Locatie: Hilversum

Bericht door Matthijs » zo 26 mar 2006, 6:17

Vooral interessant dat die 'A102' als prioritair wordt aangemerkt. De overige projecten worden eigenlijk allemaal opnieuw afgeserveerd... inclusief de doorgetrokken R2 naar de E17.

praatpaal
autoweg
Berichten: 1298
Lid geworden op: wo 11 mei 2005, 18:10
Locatie: Rotterdam

Bericht door praatpaal » zo 26 mar 2006, 10:34

Wat houdt die 'A102' in? Ik kan dat kaartje niet zien.
wie op de wegenwacht, wacht het langst

Gebruikersavatar
Mark
Forumbeheerder
Berichten: 10166
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 21:11
Locatie: Spijkenisse

Bericht door Mark » zo 26 mar 2006, 11:19

Dat is toch een verbinding tussen de A12 bij Merksem en de E313?

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » zo 26 mar 2006, 11:27

De A102 is inderdaad de verbinding tussen de A12 en de E313.

Enkele kaartjes:Afbeelding
Afbeelding

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8517
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Bericht door Hajo » zo 26 mar 2006, 14:43

Tweede kaartje:
Is mijn conclusie dat er toch een deel van de zgn. "Grote Ring" om Antwerpen wordt aangelegd, juist? Het gaat hier om het deel tussen de A12 vanuit Nederland naar de E34.

Mij lijkt een doortrekking van de snelweg door de Liefkenshoektunnel naar de E17 veel urgenter. Die mis ik op dit kaartje.
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36549
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » zo 26 mar 2006, 15:37

Nee, de grote ring (R2) lag oostelijker dan de A102.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74132
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » zo 26 mar 2006, 21:19

Hajo schreef: Mij lijkt een doortrekking van de snelweg door de Liefkenshoektunnel naar de E17 veel urgenter. Die mis ik op dit kaartje.
Ik hoor steeds dat de problemen zich afspelen op de ring, en de toevoerwegen (E313 vooral). Daar staan de files soms tot aan Ranst.
Een verbreding van de E313 icm de R2 totaan de E17 lijkt mij het meest gewenst.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » zo 26 mar 2006, 22:58

Kleine aanvulling:

De files staan dikwijls nog veel verder dan Ranst. Op de E313 tot Herentals en op de E34 tot Zoersel. ;)

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » wo 05 apr 2006, 11:21

"Ruim 600 bezwaren tegen Oosterweelverbinding"

Tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de oosterweelverbinding werden 627 tijdige bezwaarschriften ingediend, door 93 verschillende groepen of mensen. De Vlaamse Commisie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) adviseert alvast om de inspraakmogelijkheden te verbeteren.

In het advies stelt Vlacoro vast dat heel wat indieners van bezwaren het feit hekelden dat ze onvoldoende inspraak hebben gehad en/of suggureren dat er volgens hen minstens even valabele of zelfs betere tracéalternatieven voorhanden zijn en/of dat ten minste duidelijker had moeten worden aangetoond warom die momenteel niet zijn weerhouden. De commisie adviseert te onderzoeken of inspraakmogelijkheden bij grote stedenbouwkundige ingrepen in de toekomst vroeger in de procedure van een RUP kunnen plaatsvinden. Dit zal het maatschappelijk draagvlak voor stedenbouwkundige projecten vergroten. Voor de Straten-Generaal is dit een doekje voor het bloeden. Niets verandert echt, als het altijd maar naar de toekomst wordt verschoven.
De Actiegroep haalt uit het advies dat het alternatief tracé verder wordt onderzocht. Zo lezen we in het advies: In het kader van project-Mer kan een alternatief tracé onderzocht worden. Vlacoro wijst erop dat indien voor het alternatief tracé gekozen, het RUP deels dient te worden herzien. Anderzijds geeft Vlacoro aan dat de discussie over een brug of een tunnel beslecht is. Als meest geoptimale tracé is het "geoptimaliseerde middentracé" voor de linkeroever en het tracé Straatsburgerdok voor rechteroever naar voor geschoven. Dit betekent logischerwijs ook dat in het geestlijk uitvoeringsplan niet alleen de ligging van het tracé, maar ook de wijze waarop de verbinding wordt gerealiseerd, met name een tunnel onder de Schelde en een viaduct over het Straatsburgerdok, mee wordt vastgelegd.
Vlacoro ontkent niet dat de visuele impact van de oosterweelverbinding op het Eilandje ontegensprekelijk aanwezig zal zijn. Hier dient de ingreep het gewenste imago van het gebied te versterken en de geplande ontwikkelingen te stimuleren. Afhankelijk van de gekozen oplossing zal de visuele impact verder reiken dan de directe omgeving en een plaast innemen in de skyline van Antwerpen. Het kunstwerk dient zich op doordachte wijze te positioneren tussen de andere structurerende elementen op stedelijk niveau.
uit Gazet van Antwerpen wo 5/4/2006

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » vr 12 mei 2006, 9:38

Simulatiefoto van de Lange Wapperbrug:

Afbeelding

Gebruikersavatar
Mark
Forumbeheerder
Berichten: 10166
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 21:11
Locatie: Spijkenisse

Bericht door Mark » vr 12 mei 2006, 10:14

Hoelang gaat de bouw duren (als ze gaan bouwen dan...).

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » wo 07 jun 2006, 17:42

artikel uit de krant van afgelopen week(sorry voor de mindere kwaliteit):

Afbeelding

Afbeelding

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » za 17 jun 2006, 11:03

Vlaamse regering verankert tracé voor Oosterweelverbinding
De Vlaamse regering heeft vrijdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd voor de Oosterweelverbinding, de geplande sluiting van de Antwerpse Ring. Daarmee wordt het tracé van de nieuwe tunnel onder de Schelde definitief vastgelegd.
De Oosterweelverbinding is het grootste project in het Masterplan Antwerpen, dat de mobiliteit rond de Scheldestad moet verbeteren. Door de nu genomen beslissing blijft het project op schema.
Momenteel loopt een aanbesteding voor het ontwerp van de verbinding. Tegen eind dit jaar moet het ontwerp gekozen zijn, zodat de bouwaanvraag in het voorjaar van volgend jaar kan ingediend worden en de werken in het najaar van 2007 van start kunnen gaan.
Naast het verankeren van het tracé is door de beslissing van vrijdag ook 40 ha bijkomende natuur- en groengebied afgebakend.
http://www.gva.be

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40829
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » ma 19 jun 2006, 12:02

Tegen eind dit jaar moet het ontwerp gekozen zijn, zodat de bouwaanvraag in het voorjaar van volgend jaar kan ingediend worden en de werken in het najaar van 2007 van start kunnen gaan.
:shock:
Wat een voortvarendheid in de Belgische planvorming! Wat doen zij goed wat wij fout doen?
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

IQ[]
expressweg
Berichten: 4297
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » ma 19 jun 2006, 12:03

Iets makkelijker omgaan met regeltjes denk ik.

R4
expressweg
Berichten: 2975
Lid geworden op: vr 17 jun 2005, 0:21
Locatie: Lochristi

Bericht door R4 » di 20 jun 2006, 3:21

Vergeet niet dat deze verbinding al een hele weg afgelegd heeft, waarbij de zaken vaak stilgelegen hebben, dus zo vlotjes gaat het al bij al nu ook weer niet. ;)
België, het land van de sympathieke chaos, maar ook van frieten en bier natuurlijk!

Mexxodus
dorpsstraat
Berichten: 191
Lid geworden op: za 07 mei 2005, 0:11
Locatie: Mechelen

Bericht door Mexxodus » di 20 jun 2006, 3:25

By the way, die A102 tussen het Knooppunt Antwerpen-Noord (Merksem) en de Afrit Wommelgem op de E313 stond reeds op een ontwikkelingsplan van de stad Antwerpen uit 1958 ingepland! En is er dus nooit gekomen. Al lijkt een vluchtige blik op de stadskaart van Antwerpen wel te suggereren dat de ruimte voor deze verbinding in de gemeente Merksem, Schoten en voor een stuk Deurne nog wel 'gereserveerd' lijkt te zijn.

Wat betreft die 'Lange Wapper' valt het nog af te wachten of die verbinding er ook zo snel komt als verwacht. We lijken in België misschien 'snel' te zijn, maar het tegedeel is vaak het geval. Over de Liefkenshoektunnel werd ook jaren gedaan, over de aansluiting tussen de E34 en E17 werd zelfs als voor de aanleg van de tunnel gepland en gesproken (en komt er wss ook nooit). De premetrotunnels en sommige 'nutteloze infrastructuur' in België heeft ook decennia op in gebruikname mogen wachten. Dus 'snel' zijn we absoluut niet.

Wat het concept zelf betreft. Het is vrij vreemd dat op een moment dat de meeste steden besluiten om veel verkeer ondergronds om te leiden, denk maar aan 'The Big Dig' in Boston, de ondertunneling van de zuidelijke ringweg in Stockholm, de A86 bij Parijs, in Antwerpen het tegenoverstelde gaat gebeuren. Verder vrees ik - gezien de heel belabberde reputatie van België op het vlak van architecturale kwaliteit van kunstwerken in de verkeersinfrastructuur - de Lange Wapper ook een visuele miskleun zal worden.

Zoals de zaken er nu voorstaan, is men té gehaast. Tijd voor een architectuurwedstrijd zal er dus niet zijn. En België heeft ten eerste geen al te goede reputatie op het uitschrijven van dergelijke wedstrijden, noch in het uitvoeren van het concept van de winnaar van zulke wedstrijden. Het is geen toeval dat de meeste verkeerskunstwerken, torengebouwen, en andere openbare buildings ontstaan zijn in de fantasie- en inspiratieloze ingenieurskantoren van de betonboeren of wegenbouwers.

Hopelijk trekken ze gerenommeerde architecten aan voor het concept te creëren, zoals Norman Foster, Santiago Calatrava, .... En voeren ze het voorstel ook uit.

Mikhail
expressweg
Berichten: 3182
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Bericht door Mikhail » di 20 jun 2006, 13:49

E34-A12 verbinding zeer mooi ;) 3 snelwegen die op elkaar aansluiten dat gaat wel een moeilijke tirbune worden denk ik :? Of weven?
****

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10234
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Bericht door vynkce » di 20 jun 2006, 13:54

3 snelwegen??? Welke dan nog?

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74132
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » di 20 jun 2006, 17:31

Misschien bedoelt ie de E19?

Mikhail
expressweg
Berichten: 3182
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Bericht door Mikhail » di 20 jun 2006, 18:04

vynkce schreef:3 snelwegen??? Welke dan nog?
De E34 en E313 komen samen waar ze de A102 willen gaan bouwen, E34 richting Eindhoven, E313 richting Luik. Snap je het? Er moet dan vanuit de A102 naar Eindhoven, en Luik een verbinding komen en andersom, + verbinding van de E34-E313 richting Antwerpen. Maak zo even een schets.

Hehe me misrekent, ik had de snelweg in gedachte doorgetrokken naar de E34-E313... Maar mocht deze A102 er ook komen, wordt het dan wel een volwaardige snelweg? Want wat doe je met de aansluiting in Wijnegem? Naast de R11 is geen plaats meer om een snelweg aan te leggen ... Vanaf het shoppingcentrum tot de A12 zou een volwaardige snelwegverbinding kunnen komen...
****

Mikhail
expressweg
Berichten: 3182
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Bericht door Mikhail » di 20 jun 2006, 19:10

Met een beetje doordenk werk kom ik op dit knooppunt uit: (A102-E34 ter hoogte van afrit Wommelgem)

De zwarte lijn is een tunnel, reden: aangezien dat hier huizen staan zou ik het hier ondertunnelen.
De afrit van de E34 heb ik verlegd naar het noorden. Een beter doorstroming voor de auto's die uit het zuiden (LUchthaven van Deurne) komen.
En op de rotonde heb ik dan een aansluitning met de A102-R11 met VRI's.
De aansluiting E34-A102 vanuit Hasselt richting Antwerpen heb ik zo hoog gelegd omdat je daar anders ook nog eens een tunnel moet gaan aanleggen, die kleine omweg komt goedkoper uit denk ik ... In de andere richting was enkel een tunnel de mogelijkheid, een brug is daar niet op zijn plaats denk ik :?

Afbeelding
****

IQ[]
expressweg
Berichten: 4297
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » di 20 jun 2006, 19:19

Afbeelding

Met de E34-313 een half knooppunt en iets naar het oosten. Probleem opgelost denk ik.

Mikhail
expressweg
Berichten: 3182
Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 18:18

Bericht door Mikhail » di 20 jun 2006, 19:24

Ja dat dacht ik ook ;) Maar die weg ligt er ook in de 1ste plaats om de R11 met de A12 te verbinden ook he ;) En je gaat trouwens met je snelweg over de Macro heen, een nog een stuk van een woonwijk ...
****

IQ[]
expressweg
Berichten: 4297
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 20:35
Locatie: Maaseik (België)

Bericht door IQ[] » di 20 jun 2006, 19:27

Ja ik kan het niet zien op zo een kaart. Maar in België zijn ze ook niet vies van onteigenen dus wie weet ... :lol: