[N355][N356][N913] De Centrale As (Friesland)

Discussies over N-wegen en het overige onderliggend wegennet - ook voor wat betreft planvorming.

Moderator: Moderatoren

Medianieuws

[N355][N356][N913] De Centrale As (Friesland)

Bericht door Medianieuws » vr 05 aug 2005, 21:10

SPOILER: TOON

Omroep Friesland (5-8-2005) schreef:Gemeenten willen niet meebetalen

Kollumerland, Achtkarspelen en Ferwerderadeel willen niet meebetalen aan de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega. De centrale as loopt niet door die gemeenten en dat is reden om geen geld te geven. De drie gemeenten zullen binnenkort toch gevraagd worden om mee te betalen. Dit omdat Kollumerland, Achtkarspelen en Ferwerderadeel voordeel zullen hebben van de nieuwe weg. Er is nog een groot tekort: de nieuwe weg kost 184 miljoen euro.

Medianieuws

N356: besluitvorming "Centrale As"

Bericht door Medianieuws » za 04 feb 2006, 21:45

Infrasite/Provincie Friesland (16-1-2006) schreef: Aanvulling op MER De Centrale As ligt ter inzage

Leeuwarden - De provincie Friesland legt vanaf maandag 16 januari 2006 de Aanvulling op het MER (Milieu Effect Rapportage) voor het project De Centrale As ter inzage. De landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft de provincie Friesland in december 2005 in haar eerste advies om deze aanvulling verzocht. De door de commissie gevraagde gegevens zijn inmiddels opgesteld en door het college van Gedeputeerde staten vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

De Commissie voor de Milieueffectrapportage vraagt onder meer aandacht voor de volledigheid van de samenvatting, ook vindt zij dat een aantal keuzes duidelijker gemotiveerd moet worden. Daarnaast wil zij meer inzicht krijgen in de verkeerskundige achtergrond van dit infrastructurele project en adviseert zij alsnog een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) op te nemen. Deze aanvullingen zijn naar de mening van de commissie nodig voor een goede besluitvorming. De commissie komt naar verwachting in februari 2006 met een tweede en definitief advies, waarin zij de aanvulling op de MER meeneemt in haar oordeel. In haar eerste advies sprak de commissie wel waardering uit voor de kwaliteit van de door de provincie opgestelde MER.

In augustus 2005 presenteerde gedeputeerde Ton Baas de Trajectnota/MER en het Voorkeurstracé van De Centrale As, de nieuwe wegverbinding tussen Dokkum en Nijega. Tijdens de inspraak die hierop volgde bleek dat De Centrale As enorm leeft in Noordoost Friesland. Op basis van de inspraakreacties worden aanpassingen aangebracht in het Voorkeurstracé. De aanvulling op het MER heeft echter geen nieuwe informatie opgeleverd die tot wijzigingen in het voorkeurstracé leidt. Dit geldt ook voor het alsnog ontwikkelde Meest Milieuvriendelijk Alternatief. Het Voorkeurstracé sluit hier grotendeels al op aan.

Met ingang van 16 januari 2006 ligt de Aanvulling op de MER De Centrale As gedurende zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Tietjerksteradeel, het Provinciehuis en op het projectbureau De Centrale As aan De Florijnweg 3c in Bergum.
Laatst gewijzigd door Rene op do 23 mar 2006, 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.

Medianieuws

Bericht door Medianieuws » do 23 mar 2006, 15:41

Infrasite/Provincie Friesland (22-3-2006) schreef: GS Friesland stellen trace Centrale As vast

Leeuwarden - Het college van Gedeputeerde Staten heeft de concept-Reactienota en de nota ‘Tracé De Centrale As’ vastgesteld. Dat heeft geleid tot een zestiental wijzigingen in het Voorkeurstracé zoals dat in augustus 2005 werd gepresenteerd. Ruim 300 inspraakreacties uit de samenleving, van zowel voor- als tegenstanders, zijn in de Reactienota verwerkt. Met dit besluit van Gedeputeerde Staten is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de besluitvormingsprocedure rond De Centrale As, het grootste wegenproject van de provincie Friesland.

De zestien aanpassingen in het Voorkeurstracé betreffen vooral lokale aanpassingen, zoals het verschuiven van delen van het tracé bij Dokkum en Damwoude. Maar ook worden er enkele aanpassingen verricht die leiden tot extra werk, zoals het opwaarderen van de fietstunnel onder de Zomerweg tot een tunnel voor alle verkeer en het aanleggen van een tunnel onder de Foksegatten.

In de periode van 16 september tot 1 november 2005 heeft de MER/Tracéstudie De Centrale As ter inzage gelegen. Van 16 januari tot 28 februari 2006 heeft de Aanvulling op het MER ter inzage gelegen. In totaal hebben ruim 300 instanties en betrokkenen de gelegenheid aangegrepen hun visies, bedenkingen of ideeën kenbaar te maken. Deze inspraakreacties zijn verwerkt in de concept-Reactienota. Ook de Commissie voor de Milieueffectrapportage en de Provinciale Commissie Omgevingsbeleid hebben de provincie over de MER/Tracéstudie geadviseerd. De Reactienota wordt, samen met deze adviezen en de voorstellen voor de wijzigingen van het Voorkeurstracé aan Provinciale Staten van Friesland aangeboden. Zij buigen zich op 17 mei 2006 over deze voorstellen en zullen het tracé en de reactienota definitief, al dan niet in gewijzigde vorm, vaststellen. De reactienota kunt u opvragen via http://www.decentraleas.nl

Vervolgprocedure
Nadat het tracé is vastgesteld, komt het project in een nieuwe fase. In deze vervolgfase worden de huidige tracéontwerpen verder uitgewerkt. Daarnaast worden diverse aanvullende onderzoeken en het landinrichtingsproces opgestart. Bovendien starten de gemeenten met de bestemmingsplanprocedures. In de 2e helft van 2006 worden de vervolgonderzoeken afgerond en dienen dan als basis voor het Realisatiebesluit, dat naar verwachting nog in 2006 door de gemeenten en Provinciale Staten genomen wordt. Na het Realisatiebesluit kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering starten.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 71971
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Friesland: De Centrale As

Bericht door Chris » za 16 dec 2006, 11:08


De Centrale As | Dokkum - Drachten

De Centrale As is de nieuwe weg van Dokkum tot aan de Wãldwei bij Nijega. Met De Centrale As wordt het gebied verkeersveiliger. De weg gaat niet meer door de dorpen waardoor de leefbaarheid in de dorpen toeneemt. Een nieuwe kans voor de dorpskernen. De provincie Fryslãn wil Noordoost Fryslân en regiostad Dokkum beter bereikbaar maken. De Centrale As biedt de regio nieuwe economische kansen, want bereikbaarheid is belangrijk voor een goede economie. Over de bouw van woningen, gekoppeld aan de komst van De Centrale As, worden tussen de gemeenten en provincie afspraken gemaakt. Er komt niet alleen ruimte voor wonen, maar ook voor bedrijvigheid en recreatie. Zo is er een plan voor de aanleg van bedrijvenlocatie Quatrebras, ten zuiden van de kruising tussen De Centrale As en de N355.
Ook de omliggende regio profiteert van De Centrale As. Nu gaat het meeste verkeer van Dokkum naar Leeuwarden langs de N361 door de Trynwãlden. Dit veroorzaakt veel drukte in de dorpen Aldtsjerk, Oentsjerk en Gytsjerk. Straks zal het meeste verkeer via De Centrale As rijden.
De afgelopen maanden is er op het projectbureau hard gewerkt om de kosten van de Centrale As te reduceren. En wat blijkt? De enkelbaans variant kan voor 206 miljoen euro worden uitgevoerd in plaats van voor 230 miljoen euro. In de dubbelbaans variant zijn de kosten zelfs teruggebracht van 265 miljoen euro naar 235 miljoen euro.
De forse bezuinigingen zijn mogelijk door het ontwerp van de weg te wijzigen. De weg wordt op sommige stukken niet 8.90 meter breed, maar 7.25 meter breed. Die breedte voldoet aan de minimum richtlijnen en heeft weinig effect op het normale rijverkeer. Een nadeel is wel dat het verkeer eerder hinder kan ondervinden bij toekomstige wegwerkzaamheden. Ook de kunstwerken, bruggen en viaducten worden ingetogener uitgevoerd.
Afbeelding

Als ik het goed begrijp, wordt dit dus een weg á la de N31 van Leeuwarden naar Drachten.

http://www.decentraleas.nl

Gebruikersavatar
Jeroen
2x2 autosnelweg
Berichten: 6302
Lid geworden op: do 23 jun 2005, 17:27
Locatie: Ergens op de rechterrijstrook

Bericht door Jeroen » za 16 dec 2006, 11:16

Is een dubbelbaans weg daar niet een béétje overdreven? :?

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15007
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Bericht door Via » za 16 dec 2006, 11:19

Ik kan er eigenlijk nog vrij weinig uithalen wat die site verteld.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 71971
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » za 16 dec 2006, 11:19

Was mijn gedachte ook. Ach het zal wel goed zijn voor Dokkum, wat nu nog enigsinds "afgelegen ligt".

Gebruikersavatar
Mark
Forumbeheerder
Berichten: 10115
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 21:11
Locatie: Spijkenisse

Bericht door Mark » za 16 dec 2006, 11:39

Maar het zou ook wel goed zijn als de N361 bij Rytsjerk (of hoe je dat schrijft...) omgelegd zou worden. Die gaat nu nog door de bebouwde kom.

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16857
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Bericht door Kaaiman » za 16 dec 2006, 11:43

Aan het ontwerp te zien wordt het een stroomweg. En bijna elke stroomweg vind ik goed. ;)

Als er dan al 2+2 aangelegd moet worden, zou ik ervoor kiezen om dan (voorlopig) alleen het gedeelte N355 - N31 te doen.
Mooier zou zijn om de N355 2+2 te maken totaan de Centrale As (ik vermoed dat dit de N356 wordt, maar op een geheel nieuw tracé).

Ik ben benieuwd wat er van deze plannen terechtkomt.:)
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Willem
2x4 autosnelweg
Berichten: 10765
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:46
Locatie: Delft

Bericht door Willem » za 16 dec 2006, 12:01

De centrale as eindigt op de Waldwei, maar vanaf Nijega is het nog een heel eind omrijden om bij Heerenveen of Joure uit te komen.
Misschien is het nuttig om de weg door te trekken tot de A7.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21480
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Bericht door Wouter N14 » za 16 dec 2006, 12:13

Kaaiman schreef:Aan het ontwerp te zien wordt het een stroomweg. En bijna elke stroomweg vind ik goed. ;)
een breedte van 7,25 meter is de minimummaat van een gebiedsontsluitingsweg, dus helaas

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 17716
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Bericht door boe! » za 16 dec 2006, 12:17

Kaaiman schreef:ik vermoed dat dit de N356 wordt, maar op een geheel nieuw tracé.
In dit artikel wordt inderdaad op een gecompliceerde wijze verteld dat ze de N356 op sommige plaatsen gaan verleggen. Om de dorpen heen zoals ook elders in Nederland.

CborG
verkeersader
Berichten: 804
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 18:33
Locatie: Culemborg

Bericht door CborG » za 16 dec 2006, 14:21

Dit artikel suggereert een dubbelbaansweg, 2x2 dus.

Weg lijkt vrij voor aanleg Centrale As
donderdag 14 december 2006 Leeuwarden

Het definitieve besluit om de nieuwe autoweg naar Dokkum aan te leggen, is gisteren soepeltjes genomen door provinciale staten. Tegen de zogenoemde Centrale As stemden uiteindelijk slechts 4 van de 54 statenleden, van de fracties GrienLinks en SP.

De staten gingen bovendien akkoord met een dubbelbaans aanleg
, een voorstel dat nog maar een maand geleden was gedaan. De weg vergt een investering van €235 miljoen. Het is hetgrootste wegenbouwproject dat Friesland ooit zelfstandig heeft opgepakt.
Op de tribune van de statenzaal zat een handjevol voorstanders en tegenstanders van de Centrale As.Marjan Vroom uit Veenwoudsterwal kondigde namens de stichting ‘It Griene Erfgoed', met een achterban in Veenwoudsterwal, Hurdegaryp en Noardburgum, juridisch aan tot aan de Raad van State. Ook de milieubeweging wapent zich.
Bron: Leeuwarder Courant...
Zo kraait den boer z'n haantje

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40387
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » za 16 dec 2006, 17:05

Ik heb zelfs een plan gezien met deze dubbelbaans weg EN een klaverblad bij de kruising met de N 355. Dat lijkt me wel een beetje overdreven ...
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16857
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Bericht door Kaaiman » zo 17 dec 2006, 18:21

Vinny schreef:Ik heb zelfs een plan gezien met deze dubbelbaans weg EN een klaverblad bij de kruising met de N 355. Dat lijkt me wel een beetje overdreven ...
Wees blij dat het nog kán in het Noorden. :) In het Noorden is men over het algemeen nog blij met elke uitbreiding van het wegennet.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40387
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » zo 17 dec 2006, 21:15

In Aalsmeer is men behoorlijk blij met de nieuwe N 201 hoor Kaaiman. Er komt zelfs een fly-over tussen de N 231 en de N 201. Alleen dat wordt zelfs bij benadering nog geen klaverblad helaas. (immers slechts twee directe verbindingsbogen voor verkeer Bloemenveiling <--> Hoofddorp)
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Ds79m
2x3 autosnelweg
Berichten: 8867
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17

Bericht door Ds79m » ma 18 dec 2006, 1:06

Toch zie je in andere landen vaak genoeg klaverbladen op plaatsen waar dat misschien niet noodzakelijk is. In Nederland komt dat nooit voor.
Peter - Als je veel tegenwind hebt, kun je beter zelf gaan liggen

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16857
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Bericht door Kaaiman » ma 18 dec 2006, 1:17

O.a. Duitsland kent heel wat knooppuntachtige aansluitingen met Bondsstraten.:)
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40387
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » ma 18 dec 2006, 9:38

In Nederland komt dat nooit voor.
Nou zijn er best een aantal knooppunten te noemen die veel te luxe zijn aangelegd. Bijv. Knooppunt Zurich (vergelijk dat maar eens met zijn broertjes Julianaplein en Joure). Op het OWN had je vroeger het 3/4 klaverblad in het Amsterdamse Bos - ook behoorlijk 'over the top' (ik vind het trouwens erg jammer dat het is afgebroken).
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15007
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Bericht door Via » ma 18 dec 2006, 10:26

Juist ja, het is afgebroken dus is het er niet meer. Wij zijn veel te bekrompen, zie ook de nieuwe aansluiting A35>N36... :roll:

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16857
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Bericht door Kaaiman » ma 18 dec 2006, 12:12

ViaHaaren schreef:Juist ja, het is afgebroken dus is het er niet meer. Wij zijn veel te bekrompen, zie ook de nieuwe aansluiting A35>N36... :roll:
Ja, dat hoort minimaal een trompetje te worden. Nu wordt het toch een halfklaverblad? En dat op een stroomweg :roll:
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Schenker
verkeersader
Berichten: 869
Lid geworden op: zo 19 nov 2006, 15:39
Locatie: Haag van de Graaf

Bericht door Schenker » ma 18 dec 2006, 18:17

Stroomweg...is dat jargon voor een doorgaande route?

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16857
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Bericht door Kaaiman » ma 18 dec 2006, 18:32

Schenker schreef:Stroomweg...is dat jargon voor een doorgaande route?
Met het begrip Duurzaam Veilig (DV) is een drietal nieuwe begrippen geïntroduceerd, die ik heel beknopt zal toelichten.

* Erftoegangswegen (ETW), bedoeld voor verkeer op lokale schaal. Vaak zijn het rustige wegen, meestal met bebouwing aan de zijkanten. Markeing: onderbroken kantmarkering.
* Gebiedsontsluitingswegen (GOW), bedoeld om verschillende plaatsen met elkaar te verbinden. Markering: onderbroken kantmarkering met (meestal) dubbele asmarkering.
* Stroomwegen, bedoeld voor snelverkeer. In principe zijn alle autosnelwegen en autowegen ook stroomwegen. Uitzondering: A12 in Den Haag, die is GOW. Stroomwegen behoren geheel ongelijkvloers te zijn en hebben meestal een middenberm. Markering: ononderbroken kantmarkering, dubbele asmarkering; stroomwegen zonder middenberm krijgen een groene streep.

In deze folder (PDF) is hierover meer informatie te vinden. :)
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40387
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » ma 18 dec 2006, 23:03

A12 in Den Haag, die is GOW.
Dat is ook geen autosnelweg. Er staan keurig borden einde-autosnelweg. Het is alleen een weg die ten onrechte wordt voorzien van een A nummer.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21480
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Bericht door Wouter N14 » ma 18 dec 2006, 23:13

wie zegt dan of waar staat dan dat het wel een autosnelweg is? Beetje vreemd geformuleerde opmerking :roll:

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16857
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Bericht door Kaaiman » ma 18 dec 2006, 23:41

Dat gezeur over die A12. :evil:
Er werd alleen maar gevraagd naar een korte toelichting van het begrip Stroomweg. Dat heb ik gedaan, nog redelijk uitgebreid. De A12 is daar gewoon een GOW met A-nummer. Dat is alles! Punt uit.

En nu terug naar de Centrale As.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40387
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » ma 18 dec 2006, 23:54

Rustig maar hoor, het is vriendelijk bedoeld commentaar. Als ik je berichtje lees, interpreteer ik het als:

* Autosnelwegen zijn SW's, maar de A 12 in Den Haag is dat niet, want dat is een GOW.

Ik leg alleen maar uit dat die A 12 óók geen autosnelweg is, dus is het geen uitzondering op de regel dat alle autosnelwegen stroomwegen zijn... :)
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 21809
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Bericht door harry » di 19 dec 2006, 13:04

Vinny schreef:Ik leg alleen maar uit dat die A 12 óók geen autosnelweg is, dus is het geen uitzondering op de regel dat alle autosnelwegen stroomwegen zijn... :)
Lees nog eens goed wat er staat:
In principe zijn alle autosnelwegen en autowegen ook stroomwegen. Uitzondering: A12 in Den Haag, die is GOW
https://wegnummers.nl foto's van genummerde wegen in Europa (o.a. NBA: https://wegnummers.nl/nba)
http://borden.plaatsengids.nl foto's van plaatsnaamborden
--Harry.

Schenker
verkeersader
Berichten: 869
Lid geworden op: zo 19 nov 2006, 15:39
Locatie: Haag van de Graaf

Bericht door Schenker » di 19 dec 2006, 17:23

Kaaiman schreef:Dat gezeur over die A12. :evil:
Er werd alleen maar gevraagd naar een korte toelichting van het begrip Stroomweg. Dat heb ik gedaan, nog redelijk uitgebreid. De A12 is daar gewoon een GOW met A-nummer. Dat is alles! Punt uit.

En nu terug naar de Centrale As.
Dank voor je kort en bondige uitleg!

Om weer terug te keren naar de centrale as: Ik kom daar verder nooit, maar het viel me tussen Leeuwarden en Harlingen (A31) op dat het er extreem rustig op een spitstijdstip. Terwijl in de randstad iedereen vooruit schuift kunt je daar rustig met 160 km/h je weg vervolgen :).
Het zou me niks verbazen als zo'n zelfde soort intensiteit daar bij Dokkum en omgeving te vinden is. Ik denk dat het mooi plan is, maar lijkt me dat enkels baans voloende voorlopig (wel stroomweg natuurlijk :P), zon weg met een groene streep in het midden dus. Als de kunstwerken worden voorbereid op een eventuele verdubbeling heb je een situatie die heel lang meegaat.

Frits
2x2 autosnelweg
Berichten: 6048
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:32

Bericht door Frits » di 19 dec 2006, 17:49

Ook al lijkt enkelbaans nu voldoende, dan heb ik toch liever dat het in één keer goed gebeurt. Het is n.l. goedkoper om het in één keer goed te doen dan in de toekomst de boel weer te gaan opbreken en verbreden.
De autogordel: een band voor het leven.