[N057] Aanleg nieuw tracé Middelburg (A58) - Veere

Discussies over N-wegen en het overige onderliggend wegennet - ook voor wat betreft planvorming.

Moderator: Moderatoren

PW100
verkeersader
Berichten: 824
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:00
Locatie: Oisterwijk

Bericht door PW100 » vr 19 mei 2006, 21:43

Luchtkwaliteitsprobleem . . . ? Gewoon twee rotondes vervangen door ongelijkvloerse aansluitingen en ook dat probleem is opgelost!

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 30456
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Bericht door Palance » vr 19 mei 2006, 21:54

En ongelijkvloerse rotondes als middenweg? (Hoe die er dan ook uit zouden moeten zien...) :mrgreen:
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36310
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » di 23 mei 2006, 10:21

Wat berichten uit de Provinciale Zeeuwsche Courant van de afgelopen dagen:
Plan N57 loopt vast op milieuregels

MIDDELBURG - De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de N57 tussen Middelburg en Veere vernietigd. Bij het opstellen van het plan is onvoldoende rekening gehouden met de aanstasting van de luchtkwaliteit.
Dat betekent dat de gemeente Veere, Rijkswaterstaat en de provincie hun huiswerk over moeten doen, zegt een woordvoerder van de Raad van State. De instanties gaan de komende tijd onderzoeken wat ze moeten doen om de weg toch te kunen aanleggen. Het is goed mogelijk dat het bestemmingsplan opnieuw in procedure moet worden gebracht.
Het plan is door de Raad van State getoetst aan regels uit 2001. Vorig jaar zijn de regels voor luchtkwaliteit versoepeld. Projectleider H. Koevoets van Rijkswaterstaat denkt dat het plan wel voldoet aan de nieuwe regels. De Raad van State is daar niet zo zeker van, blijkt uit de uitspraak. „Wij kunnen nu niet concluderen dat het plan voldoet aan de regels van 2005“, aldus de woordvoerder.
Koevoets is echter niet pessimistisch. „Uit de uitspraak blijkt dat we een groot aantal zaken goed hebben gedaan. Het nut en de noodzaak van de weg zijn aangetoond, de milieueffectrapportage is goedgekeurd en ook op de aantasting van de natuur en de geluidsoverlast is geen kritiek. We zijn gestruikeld op twee dingen: de luchtkwaliteit en de omgeving van de molen bij Serooskerke.“

Geluidswal
De Raad van State heeft geoordeeld dat het belang van de molen niet zwaar genoeg heeft meegewogen bij het opstellen van het plan. De molen zou door de aanleg van een geluidswal te weinig wind kunnen vangen. De geluidswal was op aandringen van de gemeenteraad juist verhoogd om geluidsoverlast op de begraafplaats te voorkomen.
De nieuwe weg moet voor een betere verbinding tussen de A58 bij Middelburg en de Veersedam bij Vrouwenpolder zorgen. Voor Middelburg moet de nieuwe weg een oplossing bieden voor de verkeersproblemen in de omgeving van het Kanaal door Walcheren. De bezwaren waren ingediend door het Platform N57, GroenLinks Veere en de eigenaren van molen De Hoop.
Haast met aanleg van aquaduct

MIDDELBURG - Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat moet toestemming geven om alvast bij Middelburg met de aanleg van de N57 te beginnen. De provincie en de gemeente Middelburg dringen daar op aan.
Door bij Middelburg te beginnen kan de vertraging die is opgelopen door de uitspraak van de Raad van State worden beperkt. De raad vernietigde gisteren het bestemmingsplan voor het Veerse deel van de nieuwe weg. Het bestemmingsplan voor het deel van de N57 dat in Middelburg ligt, is al onherroepelijk.
Het streven blijft om volgend jaar met de aanleg van de weg te beginnen, benadrukt projectleider H. Koevoets. De weg zou dan in 2010 klaar moeten zijn. De Middelburgse wethouder F. Streng en gedeputeerde T. Poppelaars hebben erop aangedrongen niet te wachten tot de procedure voor het Veerse deel van de weg is afgerond. „Het is op zijn zachtst gezegd verstandig om dat gaandeweg in orde te maken“, aldus Streng.
Het werk bij Middelburg neemt het meeste tijd in beslag. Daar moet een aquaduct in het Kanaal door Walcheren worden aangelegd. Rijkswaterstaat Zeeland mag niet zelfstandig beslissen om aan het werk te gaan terwijl de procedure nog niet is afgerond. De minister moet daar toestemming voor geven.

Risico
„We moeten goed onderzoeken wat voor risico we lopen als we alvast bij Middelburg beginnen“, vindt Koevoets. Rijkswaterstaat ziet de aanleg van de N57 nog steeds als één project. Het is niet de bedoeling dat de weg straks bij Sint Laurens ophoudt als de procedure voor het Veerse deel opnieuw vastloopt.
Een snelle aanleg van de weg is voor Middelburg van levensbelang, zegt Streng. De weg moet een oplossing bieden voor de verkeersproblemen rond het Kanaal door Walcheren. Bovendien heeft Middelburg bij het maken van plannen al rekening gehouden met de aanleg van de weg. „We praten er al sinds 1980 over“, aldus Streng.
Luchtkwaliteit was voor de Raad van State aanleiding om het Veerse bestemmingsplan te vernietigen. In Middelburg zal de luchtkwaliteit juist verbeteren als de N57 er ligt. Op de Kaaienroute en in de Stationsstraat worden de normen nu overschreden.

Kaaien
De verwachting is dat het verkeer over de kaaien zal afnemen als de N57 klaar is. Rijkswaterstaat, de provincie en en de gemeente Middelburg zijn positief gestemd over de kansen om een nieuwe procedure met succes af te ronden. „We moeten nieuwe onderzoeken meer toespitsen op de zaken waarvan de Raad van State heeft gezegd dat het niet goed is“, zegt gedeputeerde T. Poppelaars. Streng: „We hebben er vertrouwen in dat het bestemmingsplan reparabel is.“ De Veerse wethouder J. Bostelaar deelt het optimisme van zijn collega niet direct. „Voor mij is het nu nog niet duidelijk wat de uitspraak betekent. Ik kan niet goed inschatten wat de consequentie ervan is.“ Bostelaar was gisteren de provincie uit en kon zich niet verdiepen in de uitspraak.
Aanleg Dammenweg blijft noodzakelijk

MIDDELBURG - Aanleg van een nieuwe Dammenweg tussen Middelburg en Veere (N57) blijft noodzakelijk. Afwijzing van het plan hiervoor door de Raad van State betekent wel uitstel, maar geen afstel.
Dit bleek gisteren uit opmerkingen van gedeputeerde H. van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) in de Statenvergadering. Woordvoerders van diverse partijen maakten er opmerkingen over.
C. Bierens (VVD) stelde met genoegen vast dat het plan voor de N57 voor een belangrijk deel door de Raad van State is goedgekeurd. Een (te) hoge geluidswal bij de begraafplaats van Serooskerke en de regels voor luchtkwaliteit vormden een struikelblok en Bierens wilde weten wat het dagelijks provinciebestuur daaraan gaat doen. Hij was met name benieuwd hoe lang reparatie van het plan gaat duren.
G. van der Giessen (D66) vond dat een nieuw plan voor de N57 in elk geval gelijk op moet lopen met een nieuwe beslissing over de Westerschelde Container Terminal.
In dit verband merkte M. Wiersma (GroenLinks) op dat de effecten van een eventuele WCT door de provincie buiten het N57-plan zijn gehouden en dat achtte hij onjuist.
Het Statenlid vroeg of uitvoering van het stuk Middelburg-Sint Laurens als 80-kilometerweg (en niet als autoweg) op korte termijn een oplossing kan bieden. De PvdA’er P. Holtring vond het ongelukkig dat na de kritiek van de Raad van State meteen geroepen wordt: dit gaan we repareren. „Dat maakt naar de burger geen goede indruk.“

Zeezout
Gedeputeerde Van Waveren gaf aan dat aan de eisen voor de luchtkwaliteit zonder meer voldaan kan worden. „Zeezout speelde een belangrijke rol. Daar moest eerst rekening mee gehouden worden en nu niet meer.“
Hij wilde geen uitspraak doen over de verdere gang van zaken. „De noodzaak van aanpassing van de N57 staat niet ter discussie. We moeten alleen kijken hoe we verder gaan. Ik hoop daar nog voor de zomer uit te zijn.“
Van Waveren viel fel uit naar GroenLinks. Hij weigerde de vragen van de fractie te beantwoorden. „Ik heb een beetje genoeg van uw omgangsvormen met het bestuur. Insinuaties zoals dat we dingen verdonkeremanen, bevallen me niet, zeker niet als ze al geuit worden voordat antwoord is gegeven.“
Statenlid Wiersma reageerde laconiek. „Dan stellen we onze vragen gewoon schriftelijk.“ Hij vond dat de gedeputeerde verkrampt reageerde. „Het gebruik van het woord verdonkeremanen hebben we, met een knipoog naar de actualiteit, schertsend bedoeld.“
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Bericht door Via » di 23 mei 2006, 11:02

Begin maar vast aan dat deel bij Middelburg dan. Dat lijkt mij eerlijk gezegd ook het meest noodzakelijk om al dat verkeer uit de (binnen)stad te halen. Willen ze nu verbetering van luchtkwaliteit in de stad zelf of niet? :roll:

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69567
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » di 23 mei 2006, 12:26

Onze milieuvrienden houden de luchtverontreiniging gráág in de stad. De gezondheid van stadsbewoners is immers totaal onbelangrijk, getuige alle acties tegen omleggingen of verbeteringen.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36310
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » do 15 jun 2006, 11:51

Uit de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 6 juni j.l.:
De Minister schreef: Op 17 mei 2006 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Afdeling Raad van State (RVS) uitspraak (arrest 200503122/1) gedaan over het goedkeuringsbesluit van de Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland. Samengevat betreft de uitspraak een vernietiging van het goedkeuringsbesluit op twee gronden, te weten:

• GS had het goedkeuringsbesluit niet mogen nemen op het oude Besluit Luchtkwaliteit 2001, en
• GS heeft het belang van een goede windvang van de molen De Hoop onvoldoende in hun beoordeling betrokken.

De RvS heeft het goedkeuringsbesluit van de Gedeputeerde Staten vernietigd en niet het bestemmingsplan. Het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Veere is derhalve niet noodzakelijk.
Het goedkeuringsbesluit - valt op de twee genoemde onderdelen (luchtkwaliteit en molenbiotoop) snel en betrekkelijk eenvoudig, door GS, te repareren.

De ingediende beroepen, die de N57 betroffen, zoals de MER, nut en noodzaak van de aanleg van de N57, de verwachte (maar niet optredende) extra toename van het (vracht) verkeer, de verkeersveiligheid, behoud natuurwaarden en aantasting flora & fauna zijn door de RvS ongegrond verklaard.

Momenteel worden de gevolgen voor het project N57 en de te volgen stappen procedures in nauw overleg met de regionale partners onderzocht. Een van de onderzoeksvragen is een gefaseerde uitvoering van het project beginnend in Middelburg (onherroepelijke bestemmingsplan).
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36310
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » ma 31 jul 2006, 14:49

PZC (25-7-2006) schreef:Middelburg zet vaart achter aanleg N57

MIDDELBURG - Rijkswaterstaat en de gemeente Middelburg maken haast met de aanleg van de N57. De bouwvergunningen zijn inmiddels verleend.
Het werk kan pas beginnen als minister Peijs van Verkeer en Waterstaat toestemming geeft. „Op dat moment willen we er klaar voor zijn“, zegt de Middelburgse verkeerswethouder F. Streng. „Het is belangrijk om dit soort dingen geregeld te hebben.“

De lange lijst vergunningen die nu is verleend, één voor elk viaduct en tunneltje, wordt over een tijdje nog gevolgd door een tweede ronde. Er zijn namelijk nog geen bouwtekeningen. De aannemer die de weg gaat bouwen, krijgt de opdracht om ook de details verder uit te werken.

„Deze vergunningen zijn verleend op basis van grove tekeningen, zoals die ook bij het bestemmingsplan zaten“, zegt projectleider H. Koevoets van Rijkswaterstaat. Als de aannemer, die overigens nog niet gekozen is, klaar is met tekenen volgt nog een ronde.

De Raad van State vernietigde in mei het besluit van de provincie om het Veerse deel van het bestemmingsplan goed te keuren. De Raad vond dat bij het opstellen van het plan te weinig rekening is gehouden met de aantasting van de luchtkwaliteit en dat de belangen van de molen bij Serooskerke niet zwaar genoeg zijn afgewogen.

De provincie wil in september een nieuw besluit over het bestemmingsplan nemen. Dan moet een nieuw onderzoek naar luchtkwaliteit klaar zijn. De provincie verwacht dat dit onderzoek positief zal uitvallen omdat de methode waarmee luchtkwaliteit wordt berekend inmiddels is veranderd. Het bestemmingsplan voor het gedeelte van de weg dat door Middelburg loopt is wel al onherroepelijk. De minister heeft de provincie mondeling toegezegd dat er in Middelburg vast met de aanleg kan worden begonnen als de provincie opnieuw heeft besloten over het Veerse bestemmingsplan. Streng verwacht niet veel verzet tegen de bouwvergunningen vanuit Middelburg. „Je moet maar eens naar het verkeer in de stad gaan kijken.“
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Bericht door Via » ma 31 jul 2006, 15:03

:O

Kan er niet gewoon één vergunning voor het hele gedeelte in één gemeente worden afgegeven?

Peter
2x4 autosnelweg
Berichten: 10010
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 8:42
Locatie: Gieten

Bericht door Peter » ma 31 jul 2006, 16:22

ViaHaaren schreef::O

Kan er niet gewoon één vergunning voor het hele gedeelte in één gemeente worden afgegeven?
Nee. Een bouwvergunning gaat per werk of object, en een bestemmingsplan per gebied. Dit gaat meestal per stadswijk, dorp of landelijk gebied (logische eenheden).

Voor grote projecten is één procedure (met subprocedures) en één bevoegd gezag wel een uitkomst voor de toekomst.
130 km/h ? Dan haalt de trein me nog steeds in ...

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36310
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » wo 22 nov 2006, 8:50

Cobouw (21-11-2006) schreef:Aanpak N57 kost 170 miljoen

MIDDELBURG - Het probleem van luchtproblematiek bij Walcheren staat de grootscheepse aanpak van de N57 over een lengte van 13,5 kilometer niet langer in de weg. Met een budget van 167 miljoen euro schrijft Rijkswaterstaat Zeelarid binnenkort een aanbesteding uit.


Inschrijvers wordt verzocht een afzonderlijke offerte te maken voor het deel Middelburg en het deel Veere. Omdat het bestemmingsplan van Middelburg definitief is, mag op dit grondgebied worden begonnen met werkzaamheden. Werken in de Veere kan pas als de provincie het luchtkwaliteitonderzoek heeft herzien. In mei van dit jaar werd een bestemmingsplan van de gemeente Veere nietig verklaard.
Rijkswaterstaat heeft gekozen voor een design & constructaanbesteding. "Er is gekeken om ook onderhoud in het contract mee te nemen, maar we hebben ons toch vastgehouden aan het beleid. We willen voorkomen dat het Nederland één grote lappendeken wordt van snelwegen met verschillende beheerders," aldus Hans Koevoets projectmanager bij Rijkswaterstaat Zeeland.
De N57 wordt al jaren beschouwd als onveilig. Opknappen is verder nodig voor een betere doorstroming van het verkeer en voor de leefbaarheid van omliggende plaatsen.

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Bericht door Via » do 23 nov 2006, 16:54

Een van de RWS-projectleiders van de N57 is overigens mijn leraar voor 'Bouw- en woonrijpmaken' en 'Materialiseren van infrastructuur'. Daarvoor was hij dat van de A50 Oss-Eindhoven.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36310
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 09 feb 2007, 11:47

Financieele Dagblad (9-2-2007) schreef:Rijksweg voor regionale automobilisten
De N57 op Walcheren, die wordt vernieuwd, lijkt onbedoeld containervervoer vanaf de Eerste Maasvlakte te gaan aantrekken

MIDDELBURG — Voor Zeeland, het land waarvan wordt gezegd dat het leven er goed is, zijn files even uitzonderlijk als ze in de Randstad normaal zijn. Aan deze ongestoorde automobiliteit kan een zekere mate van welbevinden worden ontleend en past dus helemaal hij het Zeeuwse imago. Zonder files lijken noodzaak en urgentie te vervallen om € 167 min uit te trekken voor een stuk weg van 13,4 km die de A58 bij de Zeeuwse hoofdstad Middelburg verbindt met de Veerse Dam. De vernieuwde N57 is onderdeel van een doorgaande route over dammen en zeekeringen van en naar Rotterdam. Het tracé moet de oude rijksweg van Middelburg naar Vrouwenpolder ontlasten.

Niet alleen files zijn voor het Rijk aanleiding om een weg te reconstrueren, ook aspecten als leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn aan de orde. Zo is de N57 volgens Rijkswaterstaat erg onveilig. De oprijpaden van 172 woningen, bedrijven en landbouwpercelen komen rechtstreeks op de doorgaande weg uit, die ook nog dwars door enkele dorpen, zoals Sint Laurens, loopt. De gedeputeerde voor Verkeer, Toine Poppelaars, toont op het provinciehuis in Middelburg de knipsels uit de Provinciale Zeeuwse Courant die de stelling van Rijkswaterstaat dat de weg onveilig is, krachtig ondersteunen. Poppelaars, van CDA-huize, neemt de indruk weg al zou de N57 een item zijn dat bij de Statenverkiezineen in maart het kiezersgedrag nog kan beïnvloeden. 'De weg is een gelopen koers. De trajectkeuze en de gevolgen voor de regio hebben de gemoederen wel beziggehouden, maar er is waarschijnlijk geen project in Nederland geweest waarbij met de inbreng van burgers zo goed rekening is gehouden. Het heeft even geduurd — het traject is al in 1993 vastgesteld — maar er komt een weg waarmee iedereen vrede kan hebben.' Gezien de langdurige planperiode is er geen grond voor de verdachtmaking dat de N57 een cadeautje is van Karla Peijs, die als minister niet meer op Verkeer en Waterstaat terugkeert maar commissaris van de koningin wordt van Zeeland. Feit is wel dat zij de credits krijgt dat de weg, na twintig jaar voorbereiding en bestuurlijk getouwtrek, eindelijk wordt aangelegd.

Daarvoor is Rijkswaterstaat verantwoordelijk, want ook al is de N57 geen verkeersader van betekenis, het is wel een rijksweg. De gemeente Middelburg heeft verkeerstechnisch overigens het meeste profijt van een bypass van de N57. Deze ontlast vooral het centrum van Middelburg van doorgaand verkeer. Het dwars door de stad lopende Kanaal door Walcheren zorgt nu bij de bruggen voor verkeersoverlast. De N57 krijgt echter een aquaduct dat voor tijdwinst kan zorgen. Het nieuwe tracé dient uitsluitend regionale en lokale belangen, zo lijkt het.

Vanuit landelijk perspectief zou een keuze voor een aantakking op de A58 bij Arnemuiden meer voor de hand hebben gelegen. 'Die variant is ook even aan de orde geweest', zegt Eric Mostert van de directie wegen en verkeer van Verkeer en Waterstaat. 'Maar de N57 is niet bedoeld als alternatieve route voor het vrachtverkeer van Rotterdam naar het Sloegebied en terug. Bovendien zou er in die variant veel waardevol landschap moeten worden opgegeven. Met de huidige keuze is de landschappelijke schade aanzienlijk geringer.' Door overbelasting van de A15 en A16 wint de N57 aan aantrekkelijkheid voor het containervrachtverkeer vanaf de Eerste Maasvlakte naar het zuiden. Voor de kustroute over de 'dammen' die een nieuw wegdek heeft gekregen, gelden wel snelheidsbeperkingen van 70 en 80 km per uur, maar die remmen het forenzenverkeer af, niet het vrachtverkeer. Het tracé van de N57 op Walcheren is extra aantrekkelijk omdat de trucks, komend vanuit het noorden, Middelburg links kunnen laten liggen en zonder oponthoud de A58 op kunnen rijden. Rijkswaterstaat wacht de ontwikkelingen af en overweegt, als dat nodig is, het sluipverkeer van vrachtauto's met krappe rotondes te ontmoedigen. Eind 2010 heeft de N57 in totaal dertien rotondes tussen Middelburg en Brielle.

Poppelaars beaamt dat Zeeland niet zit te wachten om aantrekkelijk noord-zuidverbindingen op het eigen grondgebied te ontwikkelen. 'Daarom betalen we als provincie mee aan de aanleg van een stuk van de zuidelijke A4 in her noordwesten van Brabant.' Als er tussen Fijnaart en Bergen op Zoom een snelweg ligt, heeft het vrachtverkeer twee opties van en naar Antwerpen: via de A16 of via de A4 die nu nog A29 heet. De nieuwe N57 op Walcheren moet ook de rit van zeeminnende Duitsers naar de stranden van Walcheren veraangenamen.
De reconstructie leidt tot restauratie van de dorpen die aan het oude tracé liggen. Nu nog vallen ze voor fietsers en wandelaars als reisdoel vaak af, straks als de oude N57 een secundaire weg is, niet meer, zo hoopt de provincie. Op de omliggende polderweggetjes, ideale wielerroutes, wil de provincie auto's zo veel mogelijk weren om het toerisme, waar de provincie Zeeland het economisch vooral van moet hebben, nog meer de ruimte te geven.

Dossier
1 In 1984 is de N57 opgenomen in rijkswegenplan onder minister Neelie Smit-Kroes (V&W)
2 Struikelblok: het Kanaal door Walcheren. Aanvankelijk brug, in 1988 keuze voor aquaduct
3 N57 is deel van het landelijk hoofdnet. Zij verbindt de A15 (Brielle) en A58 (Middelburg)
4 Zeeland vreest zwaar sluipverkeer, want de nieuwe N57 knoopt de Maasvlakte aan het zuiden
5 Regionaal-economische doelen: landbouw en toerisme (de ontsluiting stranden Walcheren)
6 Veiligheid speelt een belangrijke rol bij het tracé, bebouwde kommen worden nu omzeild

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36310
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 09 feb 2007, 11:50

Zeeland vreest zwaar sluipverkeer, want de nieuwe N57 knoopt de Maasvlakte aan het zuiden
De N57 is een weg van het hoofdwegennet (HWN), en het is dus per definitie geen sluipverkeer
Eind 2010 heeft de N57 in totaal dertien rotondes tussen Middelburg en Brielle.
Dertien (sic!) verkeerspleintjes in een HWN-verbinding :neenee:

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69567
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » vr 09 feb 2007, 13:03

:evil: Ik heb een hekel aan rotondes, met name op doorgaande wegen!

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 39733
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Bericht door Vinny » vr 09 feb 2007, 13:11

De N57 is een weg van het hoofdwegennet (HWN), en het is dus per definitie geen sluipverkeer
En dus krijgen we binnenkort in Zeeland de N 657. Vroeger ook wel bekend onder het nummer: N 57. :PP:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Matthijs
expressweg
Berichten: 2660
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:01
Locatie: Malmö, Sverige

Bericht door Matthijs » vr 09 feb 2007, 13:25

René schreef:
Zeeland vreest zwaar sluipverkeer, want de nieuwe N57 knoopt de Maasvlakte aan het zuiden
De N57 is een weg van het hoofdwegennet (HWN), en het is dus per definitie geen sluipverkeer
Nee, internationaal verkeer mag alleen over E-wegen :wall:.

Gebruikersavatar
Kaaiman
2x5 autosnelweg
Berichten: 16442
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Bericht door Kaaiman » vr 09 feb 2007, 15:31

Jammer dat er niet voor gekozen wordt om van de gehele N57 een ongelijkvloerse stroomweg (à la N46) te maken. 2+2 is niet direct nodig in Zeeland, maar een snelle route toch wel... :?
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Twitter

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Bericht door Via » vr 09 feb 2007, 16:28

Ja, krappe rotondes is nu niet echt iets om over te juichen. Dan toch liever een autoweg. :)

Wally
verkeersader
Berichten: 943
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 21:56

Bericht door Wally » vr 09 feb 2007, 17:48

René schreef:
Eind 2010 heeft de N57 in totaal dertien rotondes tussen Middelburg en Brielle.
Dertien (sic!) verkeerspleintjes in een HWN-verbinding :neenee:
Rotonde's (mits ruim opgezet) zijn wat mij betreft beter dan de soms slecht afgestelde VRI's op deze route.
Ongelijkvloerse kruisingen zijn natuurlijk de enige goede oplossing.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 69567
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » vr 09 feb 2007, 17:50

Zeg zo'n weg als de N46 ofzo he, zo duur is dat toch ook weer niet?

Volgens mij de investering wel waard op zo'n belangrijke route als de N57.

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 30456
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Bericht door Palance » vr 09 feb 2007, 20:57

Gelukkig hebben we de foto's nog

Serieus, wat een BS. De N57 gaat nauwelijks door bebouwde kommen maar gaat daar keurit om heen. En de missing link(s) op Zuid-beveland moeten gewoon even aangelegd worden, dan heb je nergens last meer van. De N57 is een mooie weg, en als men geen 'sluipverkeer' wil, dan moet men de A4 maar eens snel complementeren.

Ik ben voor verkeersremmende maatregelen, maar niet op plaatsen waar het onnodig is.
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Matthijs
expressweg
Berichten: 2660
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:01
Locatie: Malmö, Sverige

Bericht door Matthijs » vr 09 feb 2007, 21:36

Chris schreef:Zeg zo'n weg als de N46 ofzo he, zo duur is dat toch ook weer niet?
Lijkt me niet, maar in Nederland is nou eenmaal bepaald dat nieuwe wegen zo slecht mogelijk moeten zijn.
De doorstroming dient te worden verbeterd, maar enkel tot aan het laagste niveau dat nog nét acceptabel wordt geacht (maar dat in feite ook al niet is). Want ja, meer doorstroming dan ab-so-luut noodzakelijk zou maar weer tot meer sluipverkeer leiden...

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36310
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Bericht door Rene » vr 09 feb 2007, 21:38

Hetgeen uitgespaard wordt, gaat over de balk aan Betwuelijnen, busbanen, gratis OV en zo :roll:

Matthijs
expressweg
Berichten: 2660
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:01
Locatie: Malmö, Sverige

Bericht door Matthijs » vr 09 feb 2007, 22:42

Uitsparen? Ik was nog vergeten te vermelden dat dit zo slecht mogelijk maken van wegen over het algemeen best wat extra mag kosten.

Gebruikersavatar
Via
2x4 autosnelweg
Berichten: 14875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Bericht door Via » za 10 feb 2007, 10:26

Is een ongelijkvloerse 2+1-weg geen goede oplossing? Waarom zeggen ze anders dat iets Duurzaam Veilig is gemaakt?

Wally
verkeersader
Berichten: 943
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 21:56

Bericht door Wally » za 10 feb 2007, 14:21

Palance schreef:En de missing link(s) op Zuid-beveland moeten gewoon even aangelegd worden, dan heb je nergens last meer van.
missing links op Zuid-Beveland???!!!???? :?
Wordt een flinke missing link ;)

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 30456
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Bericht door Palance » za 10 feb 2007, 14:58

Ik doel op de N57 die nu nog door de bebouwde kom gaat van een paar plaastjes en min of meer dood loopt in Middelburg.
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 17450
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Bericht door boe! » za 10 feb 2007, 16:19

De N57 loopt door één plaatsje: Sint Laurens.
:arrow: Tracékaartje omlegging Middelburg

Gebruikersavatar
Palance
4x5 autosnelweg
Berichten: 30456
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17
Locatie: Паланцедрецхт

Bericht door Palance » za 10 feb 2007, 16:50

Én door (of tot, net hoe je het wilt zien) Middelburg. En de route van de N57 tot aan de A58 loopt via allerlei rare routes door Middelburg heen.
"You know the greatest danger facing us is ourselves, an irrational fear of the unknown. But there’s no such thing as the unknown — only things temporarily hidden, temporarily not understood.” - James T. Kirk

Autosnelwegen.net

Wally
verkeersader
Berichten: 943
Lid geworden op: ma 01 aug 2005, 21:56

Bericht door Wally » za 10 feb 2007, 17:18

Palance schreef:Ik doel op de N57 die nu nog door de bebouwde kom gaat van een paar plaastjes en min of meer dood loopt in Middelburg.
Dan kun je beter verwijzen naar Walcheren, aangezien de N57 in zowel bestaande alsook nieuwe situatie in z'n geheel niet op Zuid-Beveland ligt.