Haarlem en omgeving

Discussies over lokale weginfrastructuur, verkeerscirculatieplannen, parkeerbeleid en de relatie met de stedebouwkunde.

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Haarlem en omgeving

Bericht door mavas » do 30 nov 2006, 0:27

Provincie Noord-Holland schreef:Betere bereikbaarheid bedrijvenpark Waarderpolder

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil een substantiele bijdrage leveren in de aanleg van de Oostweg in Haarlem. Deze weg is nodig om doorgaand verkeer om Haarlem heen te leiden en tegelijkertijd het bedrijventerrein Waarderpolder beter bereikbaar maken.

Het project houdt de aanleg in van de Schoterbrug, de aanleg van een dubbele flyover tussen de N200 en de Oudeweg en de opwaardering van de Waarderweg-Oudeweg tot de Oostweg als verbindende schakel. De provincie stelt een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar voor de aanleg van de dubbele fly-over en de Oostweg.

De gemeente zal zo snel mogelijk het definitief ontwerp van de Oostweg vaststellen. Het is de planning dat deze weg in 2009 wordt opgeleverd, gelijktijdig met de Schoterbrug. De dubbele fly-over wordt uiterlijk in 2011 opgeleverd.

Het project Oostweg Haarlem maakt deel uit van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland. Het is na N201, Bereikbaarheid Hilversum, Zuidelijke Randweg Zaanstad, Omlegging A9 Badhoevedorp, RegioNet korte termijn busmaatregelen en Bereikbaarheid Kust Zandvoort-Bloemendaal het zevende Investeringsimpulsproject dat tot uitvoering wordt gebracht.

Op 14 december a.s. bespreekt de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer dit voorstel van GS. In januari 2007 beslissen Provinciale Staten over deze investering.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20584
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Bericht door waldo79 » do 30 nov 2006, 21:58

Maar hoe kom je volgens de plannen dan van Rottepolderplein in Overveen en Bloemendaal? Om Haarlem heen zou een verbetering zijn 8-)

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Bericht door mavas » di 05 dec 2006, 14:09

Je kan nu al om Haarlem heen hoor, via de A9,A22, en A/N208. In de spits zeker sneller dan door Haarlem heen te rijden.

Als de plannen worden uitgevoerd gebruik je dus die nieuwe flyovers tussen de N200 en de Oudeweg. En dan rij je de Oudeweg helemaal uit en kom je vanzelf op de weg naar Bloemendaal en Overveen :)
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

praatpaal
autoweg
Berichten: 1298
Lid geworden op: wo 11 mei 2005, 18:10
Locatie: Rotterdam

Bericht door praatpaal » do 07 dec 2006, 21:32

Zijn er ook verduidelijkende kaarjes met de trace's en de kunstwerken?
wie op de wegenwacht, wacht het langst

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Bericht door mavas » do 07 dec 2006, 22:20

Voordracht Provincie Noord-Holland schreef:Oostweg Haarlem: subsidie van € 15 miljoen in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H).

Inleiding

De provincie Noord-Holland beoogt met EXINH een impuls te geven aan infrastructuur projecten met een regionale functie (met andere woorden de te subsidiëren infrastructuur is onderdeel van de regionale hoofdinfrastructuur en verbetert het regionaal verkeers-en vervoerssysteem).
Het project houdt in de aanleg van twee fly-overs over de N200 en een opwaardering van een weg door de Waarderpolder. In de oorspronkelijke aanvraag van oktober 2004 waren tevens opgenomen de aanleg van de Schoterbrug en het verleggen van een verkeersstroom naar de Oudeweg. De Schoterbrug realiseert Haarlem zonder subsidie in het kader van de Extra Investeringsimpuls. Wij zijn door de gemeente Haarlem niet betrokken bij het opstellen van het functionele Programma van Eisen voor de brug. Wij constateren dat uitgegaan wordt van een tweetal rijstroken met ruimtereservering (zij het zeer krap) voor toekomstige verdubbeling van de rijbanen. De gemeente Haarlem wil in de toekomst de entree van de stad voor de verkeersstroom verleggen van de van Amsterdamse Vaart naar Oudeweg. Om financiële redenen is dit door de gemeente getemporiseerd.

1.2 Maatschappelijk knelpunt
Haarlem is slecht bereikbaar aan het worden. Dit geldt ook voor het regionale bedrijvenpark Waarderpolder. De capaciteit van de entreepunten is niet meer toereikend. De doelstelling van Haarlem met betrekking tot uit te geven kavels staat hierdoor onder druk. Voorts moet doorgaand verkeer altijd door de stad rijden (belasting van woonwijken in Haarlem Noord).

1.3 Doelstelling
Het verbeteren van de interne en externe ontsluiting van het regionale bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem en het scheppen van de mogelijkheid dat doorgaand verkeer buiten Haarlem om kan worden afgewikkeld.

1.4 Meerwaarde van de investering
De Waarderpolder is een grootschalig bedrijvenpark met een regionale functie. Er zijn regionaal, nationaal en internationaal opererende bedrijven gevestigd. Voor de verdere ontwikkeling van de Waarderpolder als bedrijvenpark met een regionale functie is een goede bereikbaarheid essentieel. Die bereikbaarheid is al jaren een zorgenkind.
Met de aanleg van de Schoterbrug wordt een nieuwe entree toegevoegd. De bereikbaarheid van het noordelijk deel van de Waarderpolder per auto en fiets verbetert. Aan de zuidkant / N200 wordt door het toevoegen van twee flyovers de entree verbeterd.
Uitvoering van het project faciliteert het beschikbaar komen van 40 ha extra uitgeefbaar bedrijventerrein door herstructurering en maakt op korte termijn een doorgroei van 12.000 naar 16.000 arbeidsplaatsen mogelijk en op lange termijn naar 25.000 arbeidsplaatsen. Ook worden de Spaarndamseweg en aangelegen woonwijken ontlast. De woonwijken gelegen aan de Vondelweg blijven last houden van verkeershinder.

Deelprojecten
De bereikbaarheidsmaatregelen bestaan, conform de door Haarlem ingediende aanvraag, in hoofdlijnen uit vier deelprojecten:

- Schoterbrug : nieuwe noordelijke entree van de Waarderpolder.
- Fly-overs : verbetering zuidoostelijke entree van de Waarderpolder.
- Oostweg : verbinding tussen noordelijke en zuidoostelijke entree.
- Oudeweg : verbinding tussen zuidoostelijke entree en het centrum.
De deelprojecten kunnen volgens Haarlem niet los van elkaar worden gezien en worden in samenhang gerealiseerd.

Schoterbrug
De Schoterbrug wordt aangelegd met 1x2 rijstroken en 2 busbanen. Haarlem heeft aangegeven dat de verkeersdruk zodanig is, dat met 1x2 rijstroken kan worden volstaan. De wijze van uitvoering laat uitbreidingsopties voor de toekomst open. De provincie Noord-Holland is bij het wegontwerp niet betrokken geweest. Het is nog de vraag of de te verwachten vervoersvraag hier voldoende is voor een buslijn.

Oostweg
Het profiel van de Oostweg is bepaald op basis van modelstudies: 2x1 rijstrook en deels 3 rijstroken op de Waarderweg en 2x2 op het oostelijk deel van de Oudeweg. Bij de herinrichting van de Waarderweg tot Oostweg wordt expliciet in het Programma van Eisen een reservering voor 2x2 rijstroken meegenomen. Om de doorstroming niet te belemmeren worden ventwegen ingepast. Het aantal ‘4-takkruispunten’ wordt teruggebracht. De VRI’s worden op elkaar afgestemd. In de ontwerpfase heeft Haarlem overlegd met de provincie om te komen tot een zo goed mogelijke doorstroming.

Oudeweg
De toegang tot het centrum van Haarlem wordt in de toekomst verlegd van de Amsterdamse Vaart (N200) naar de Oude Weg inclusief herontwikkeling van de Vaart. De doelstelling van Haarlem van verdubbeling van de Oudeweg is vierledig:
1. Bereikbaarheid/ontsluiting Waarderpolder Zuid
2. Versteviging oost-westverbinding
3. Maximaal uitnutten fly-overs
4. Goede doorstroming tussen Waarderweg en Camera Obscuraweg

Onderscheid wordt gemaakt tussen het oostelijke deel van de Oudeweg dat ten behoeve van de Oostweg nu wordt aangepakt en een westelijk deel van de Oudeweg. De aanleg van het westelijk deel is door de gemeente getemporiseerd, gelet op de niet toereikende middelen. Slechts direct aan de Oostweg te koppelen maatregelen (zoals het oostelijk deel van de Oudeweg (tussen Waarderweg en Camera Obscuraweg) maken expliciet onderdeel uit van het EXINH project Oostweg; het westelijk deel niet.

Fly-overs
De fly-overs/verbindingsbogen tussen de A200 en de Oude Weg ter vervanging van de huidige aansluiting verbetert de zuidoostelijke entree van de Waarderpolder. Verbreding van de viaducten is niet toereikend om de groei van het autoverkeer als gevolg van herstructurering en autonome groei op te vangen. Deze nieuwe fly-overs verbeteren de bereikbaarheid van de Waarderpolder en optimaliseren de functie van de Schoterbrug en Oostweg.

Waarderbrug
De Schoterbrug heeft meer capaciteit dan de huidige Waarderbrug door de vrijliggende fietspaden, bredere rijbanen, extra opstelstroken en voorrang in de verkeersregeling. De gemeenteraad heeft het op basis van een simulatiestudie verantwoord geacht Waarderbrug af te sluiten voor autoverkeer. Op de langere termijn, na realisatie van de verwachte extra arbeidsplaatsen in de Waarderpolder, kan het afsluiten van de Waarderbrug opnieuw ter discussie komen. Monitoring van de toenemende verkeersdruk en de gevolgen hiervan op het (nieuwe) wegennet moet dit uitwijzen. Wij denken dat het afsluiten van de Waarderbrug vanuit het oogpunt van bereikbaarheid van de Waarderpolder geen goede zaak is.

Rijksstraatweg
Een bijkomend voordeel van de aanleg van de Oostweg is dat de Rijksstraatweg ontlast kan worden om daar ruimte te krijgen voor een goede buscorridor. Uitgangspunt is een Openbaar Vervoerhoofdas via de Rijksstraatweg, gecombineerd met een wijkontsluitingsfunctie.

Beheer
Uitgangspunt van de gemeente Haarlem is dat de oostweg geen verkeersaantrekkende werking mag hebben. Alleen autonome groei is toegestaan. Indien dat toch gebeurt, wil Haarlem de verkeersstroom beïnvloeden met een verkeersregelinstallatie bij het Delftplein en bij het zuidelijk entreepunt. Niet uit te sluiten valt dat er als gevolg van een VRI Delftplein bij een groot verkeersaanbod terugslag zal optreden op de Westelijke Randweg N208 (provinciale weg), waar al files staan.
Daarom is met Haarlem de afspraak gemaakt, dat de noodzaak tot dosering en de wijze van invoering hiervan in onderling overleg tussen Haarlem en provincie wordt bepaald en dat dit wederzijdse overeenstemming vereist.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Bericht door mavas » vr 08 dec 2006, 0:02

Afbeelding
Overzichtskaartje. In blauw de nieuwe gedeeltes. In groen de opgewaardeerde gedeeltes. De Oostweg zal lopen van de A200 tot aan de aansluiting met de A208.

Afbeelding
De Oostweg heeft zijn begin of eind bij de A200. Hier zullen 2 fly-overs komen, waarschijnlijk zoals ingetekend in de kaart, die aansluiten op het viaduct van de Camera Obscuraweg over de A200. Maar helemaal zeker is dit niet, daar er geen officiele tekeningen beschikbaar zijn. Mocht dit ontwerp zo uitgevoerd worden dan dient de Robertus Nurksweg verlegd of omgelegd te worden.
Hier zijn wel uitbreidingsplannen gepland, zoals de bouw van een nieuw voetbalstadion aan de zuidzijde (welke in eerste instantie directe aansluiting zou krijgen op het viaduct.)

Afbeelding
De Camera Obscuraweg en het aansluitende deel van de Oudeweg zullen dan behoren tot de Oostweg (groen omlijnd). De C. Obscuraweg zal dan uitgebreid worden van 2+1/2+2 naar volledig 2+2. De Oudeweg zal dan ook verbreed worden tot 2+2, tot waar de blauwe omlijning begint. Het blauwe gedeelte zal in de toekomst ooit verbreed worden naar 2+2 aangezien dit de hoofdtoegang voor de stad wordt.

Afbeelding
De Waarderweg, vanaf dan ook behorend tot de Oostweg, zal niet zo'n grote aanpassing krijgen. Wel krijgt de weg een ruimtereservering voor 2+2.

Afbeelding
Het belangrijkste deel van de Oostweg betreft het noordelijke deel van de Waarderweg. Deze zal aangepast worden, en verlengd worden naar het Spaarne (verlenging in stippellijnen). Daar kruist de weg met een nieuwe brug (de Schoterbrug) het Spaarne om weer aan te takken op de Spaarndamseweg. De Spaarndamseweg heeft ruimteresevering voor 2+2, net zoals de brug.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Bericht door mavas » do 04 jan 2007, 9:26

Haarlems Dagblad 3 januari schreef:'Bedrijven laten regio links liggen'

regio - Steeds meer bedrijven laten deze regio links liggen vanwege de slechte bereikbaarheid. Het Rijk en de lokale overheden moeten daarom alles op alles te zetten wegen en het openbaar vervoer te verbeteren. Anders verliest 'groot Amsterdam' - inclusief Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer - de concurrentieslag met andere Europese regio's.

Die boodschap gaf de nieuwe voorzitter van de Kamer van Koophandel Jan Post woensdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer in Amsterdam.
De oud-topman van Philips, opvolger van de negen maanden geleden vertrokken Hans Zwarts, wees op de 25 procent groei van het aantal files in Nederland in zes jaar tijd. ,,Terwijl bij het aantreden van het kabinet Balkenende in 2001 juist de hoogste prioriteit werd gegeven aan het terugdringen van de files. Dat is dus niet gelukt.'' Zo staat het knooppunt Rottepolderplein op de A9 opnieuw in de file top-tien.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20584
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Bericht door waldo79 » do 04 jan 2007, 10:17

Balkenende is niet in 2001 aangetreden :neenee:

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15232
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Bericht door Via » do 04 jan 2007, 14:43

Het zal vooral liggen aan de regio zelf, die het geld vooral in drempels hebben gestoken... :roll:

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Bericht door mavas » vr 13 apr 2007, 9:05

SP: Geef Oostweg ruim baan
Gepubliceerd op 11 april 2007, 20:56
Laatst bijgewerkt op 12 april 2007, 22:04

haarlem -
Collegepartij SP geeft het verzet tegen het verbreden van de Oostweg tot vier rijbanen op. Daarmee lijkt de aanleg van een nieuwe randweg tussen Haarlem-Noord en de Amsterdamsevaart dichterbij te zijn gekomen. Ook het verbreden van de Vondelweg 'behoort tot de mogelijkheid', aldus SP-raadslid Jan van de Manakker.

De Oostweg loopt dwars door de Waarderpolder en is de belangrijke schakel tussen de te bouwen Schoterbrug over het Spaarne en de geplande fly-overs ter hoogte van het NS-station Spaarnwoude. Hoewel er ruimte is voor vier rijbanen, krijgt de Oostweg over bijna de gehele lengte maar twee rijbanen. Die beperking - ingegeven door de vrees veel extra verkeer aan te trekken - moet van tafel, zegt Van de Manakker.
,,De bereikbaarheid van de Waarderpolder is essentieel om meer industrie en productiebedrijven naar Haarlem te trekken. Met name laaggeschoolden vinden daar werk en die groep is traditioneel ook onze achterban. Ik vind dat we niet onze kop in het zand moeten steken. Een nieuwe brug en de Oostweg zullen extra verkeer aantrekken. Dan moet je niet allerlei verkeersremmende maatregelen nemen om het extra verkeer juist te weren. Er zit daar een heleboel werkgelegenheid en dus is het logisch dat het drukker wordt.''
Met die redenering heeft de SP een belangrijke ommezwaai gemaakt. Tot nu toe volgden de socialisten het standpunt van de PvdA en dat luidde dat de nieuwe route zo min mogelijk extra verkeer mag aantrekken. Bij de PvdA leeft de vrees dat de combinatie brug, Oostweg en fly-overs - tezamen ook wel Oostelijke Randweg genoemd - een nieuwe sluiproute wordt tussen de IJmond en het Rottepolderplein. Dit zou met name ten koste gaan van de leefbaarheid van de bewoners aan de Vondelweg. Om te voorkomen dat het een nieuwe snelweg wordt, wil de PvdA het aantal rijbanen beperken, eventueel aangevuld met verkeersremmende maatregelen als drempels en stoplichten.
Van de Manakker geeft de ommezwaai van zijn partij ruimhartig toe. ,,Dat klopt. Maar als je nooit van standpunt kunt veranderen, ben je een dom mens.''
De gemeenteraad bespreekt de Oostweg donderdagavond.
Ook Hekslootpolder voor de toekomst niet heilig voor SP

Gepubliceerd op 12 april 2007, 23:11
Laatst bijgewerkt op 12 april 2007, 23:18

haarlem - Een meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad wil de mogelijkheid van een vierbaansweg door de Waarderpolder voor de toekomst openhouden.

De SP bevestigde donderdagavond tijdens de tweewekelijkse raadsvergadering dat dit ook gevolgen kan hebben voor de breedte van de Vondelweg, en mogelijk zelfs voor het groene karakter van een strook Hekslootpolder langs die weg.
De raad ging donderdag in meerderheid akkoord met het definitieve ontwerp voor de nieuwe Oostweg door het industrieterrein. Dat ontwerp gaat overigens uit van een tweebaansweg en een klein stukje driebaansweg. Het plan houdt echter de mogelijkheid open deze weg in de toekomst te verbreden tot vierbaansweg. Of, in de woorden van wethouder Maarten Divendal (verkeer, PvdA): ,,We willen het niet onmogelijk maken.'' Reden voor de fractie van GroenLinks om tegen het plan te stemmen. Ook Axielijst en Partij Spaarnestad stemden tegen.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Bericht door mavas » zo 15 apr 2007, 19:41

Afbeelding
Links op de animatie zie je de nieuwe Schoterbrug, waarvan de bouw dit jaar gaat beginnen, die deel uit gaat maken van de Oostweg.

Hier nog een kaartje over de Oostweg, gemaakt door het Haarlems Dagblad:
http://www.hdci.nl/CMS/pdf/oostelijke%20randweg.pdf Opvallend daarin is dat de fly-overs bij de N200 toch wel vloeiend uitgevoerd lijken te worden! :krijgpost:
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 18265
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Bericht door boe! » zo 29 apr 2007, 11:58

Stelletje prutsers in Haarlem. Blijkt de N200 dit weekeinde volledig afgesloten tussen afslag Prins Bernhardlaan (richting Schalkwijk) en het spoorviaduct. Bij de VID, ANWB en de site van Noord-Holland staat hierover niets. Ergens in de catacomben van de website van de gemeente Haarlem staat alleen iets over een afsluiting van de Gedempte Oosterring Gracht (waarbij je maar net moet weten dat deze weg ook onderdeel is van de N200) en niets over een afsluiting van de Amsterdamse Vaart (het verlengde van de A200).

Gisteren stond er al enige tijd 4 km file op de A200 tussen het Rottepolderplein en Haarlem, maar als je het ook zo slecht aankondigd is dat natuurlijk ook onvermijdelijk. :x

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Bericht door mavas » do 26 jul 2007, 19:43

^^ Late reactie, maar inderdaad stom (had het berichtje wel al een tijdje geleden gelezen).
Haarlems Dagblad schreef:Milieulobby wil A4-uitspraak gebruiken om bouw Schoterbrug te blokkeren

Gepubliceerd op 26 juli 2007, 17:12
Laatst bijgewerkt op 26 juli 2007, 17:16

haarlem -
De Haarlemse afdeling van Milieudefensie voelt zich in haar zaak tegen de te bouwen Schoterbrug gesterkt door de recente uitspraak van de Raad van State over de verbreding van de A4. Volgens Karel van Broekhoven van Milieudefensie zijn de projecten vanuit milieuoogpunt 'zeer vergelijkbaar'. ,,Dat zal een rechter ook zien.''

Milieudefensie Haarlem en de onlangs opgerichte Stichting Milieu en Natuur Kennemerland zullen naar verwachting volgend jaar voor de rechter staan met het verzoek de bouwvergunning voor de Schoterbrug te vernietigen. De milieulobby meent dat de nieuwe brug veel negatievere gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit dan de gemeente Haarlem wil doen geloven. Van Broekhoven: ,,De gemeente Haarlem hanteert in deze zaak dezelfde soort Mickey Mouse-cijfers als de rijksoverheid bij de A4 gebruikte.''
Bron: http://www.haarlemsdagblad.nl/article2208761.ece

:neenee:
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rogier
2x2 autosnelweg
Berichten: 5088
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Bericht door Rogier » do 26 jul 2007, 20:59

Was te verwachten. Overigens ik dit grootspraak van deze milieuclubs. Bij de beroepsprocedure van de verbreding van de A12 t.h.v. Veenendaal wordt hun beroep compleet onderuit gehaald.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 76499
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Bericht door Chris » do 26 jul 2007, 21:02

Geeft al aan dat met die lui echt geen land te bezeilen is.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door mavas » ma 20 aug 2007, 13:23

Nog even een plaatje van de nieuwe Schoterbrug.
Afbeelding
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door mavas » za 22 sep 2007, 20:29

Haarlems Dagblad schreef:Reizigersvereniging wil mooiere Oostpoort Haarlem

Gepubliceerd op 21 september 2007, 22:04

haarlem - Station Spaarnwoude bij Haarlem Oostpoort moet beter toegankelijk worden voor fietsers en voetgangers. Een nieuw viaduct voor de Oostweg naar de Schoterbrug en de Oudeweg moet ruimte vrij laten om op termijn de spoorlijn naar Amsterdam te verdubbelen, vindt reizigersorganisatie Rover.

Rover pleit bovendien voor het verleggen van de rijbaan van de N200 Amsterdamsevaart tussen het huidige Keggeviaduct en de Prins Bernhardlaan tot vlak langs Ikea. Op het geschrapte weggedeelte komt dan 15.000 vierkante meter bouwgrond vrij en hier kan het station Spaarnwoude een bewandelbare overkapping krijgen. Dan is de hindernis tussen Waarderpolder en Zuiderpolder weggenomen, aldus Rover.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36666
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door Rene » za 22 sep 2007, 20:50

Wat ROVER vergeet is de verkeersstroom van en naar de Bernhardlaan.
Alleen maar OV-navelstaren, die jongens en meisjes van ROVER :roll:

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 18265
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Haarlem e.o.

Bericht door boe! » za 22 sep 2007, 21:27

^^ Het is aan Rover om dit soort plannen voor te stellen en aan de gemeente Haarlem om ze de kop in te drukken als de plannen meer nadelen dan voordelen blijken te hebben.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 41382
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door Vinny » za 22 sep 2007, 23:24

Verdubbeling van het spoor Amsterdam Sloterdijk aansluiting - Haarlem Spaarnwoude is volkomen onzinnig. Bij het toekomstige station Halfweg Suikerfabriek liggen inmiddels buitensporen. Wanneer Pro-Rail handig is legt ze langs deze sporen de perrons zodat de IC's ongehinderd voort kunnen razen met 140 km/h. Wast een berg; kost een beetje :)
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door mavas » za 09 feb 2008, 17:23

Ze zijn al aardig bezig met de Oostweg/Schoterbrug:

Eerste drie foto's. Aanleg van aardenbaan in industrieterrein Waarderpolder (ten oosten van het Spaarne) waar de Oostweg aan moet sluiten op een bestaande weg.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Laatste drie foto's. Kijkend vanaf de westoever van het Spaarne. De landhoofden zijn al duidelijk zichtbaar in het water.
Afbeelding
Afbeelding

De plek waar de Schoterbrug aan komt op de westoever van het Spaarne.
Afbeelding
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door mavas » wo 27 feb 2008, 10:29

Zware hijsklus Schoterbrug
Gepubliceerd op 25 februari 2008, 23:05

haarlem - Dinsdag begint een opvallende fase in de bouw van de Schoterbrug. Er is een hijskraan van 140 ton besteld die zal beginnen met de plaatsing van zogenoemde U-bakken op de stalen buispalen. Die zijn reeds in het Spaarne verzonken. Het plaatsen van de U-bakken, die gemiddeld twintigduizend kilogram per stuk wegen, duurt circa drie werkdagen en vindt plaats vanaf het water. De U-bakken vormen met de stalen buispalen de pijlers van de brug.
De betonnen bakken gaan dienen als bekisting voor het beton. De buitenkant van deze bakken is al voorzien van het metselwerk waardoor na plaatsing duidelijk te zien is hoe de brug er uit komt te zien. Rond de zomer volgt de plaatsing van het betonnen brugdek.
De Schoterbrug wordt een nieuwe brugverbinding over het Noorder Buiten Spaarne voor auto's, fietsers en voetgangers.
Bron: http://www.haarlemsdagblad.nl/article3180520.ece
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Dexy
verkeersader
Berichten: 500
Lid geworden op: wo 16 apr 2008, 18:23
Locatie: Duivendrecht

Re: Haarlem e.o.

Bericht door Dexy » wo 21 mei 2008, 20:31

Op Wikipedia staat een heel stuk tekst; zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostweg_%28Haarlem%29. :idea:

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door mavas » wo 21 mei 2008, 23:38

^^ Weet ik, die heb ik zelf geschreven :lol:
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Medianieuws

Re: Haarlem e.o.

Bericht door Medianieuws » vr 06 jun 2008, 10:17

Haarlems Dagblad, 04-06-08 schreef:De Drijver eist alsnog miljoenen vanwege aanleg Schoterbrug
Gepubliceerd op 04 juni 2008, 21:13

haarlem -
Eigenaar Dick Schmitz van de opgedoekte jachtwerf De Drijver eist alsnog een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro van de gemeente Haarlem. Dit laat zijn advocaat Mark van Weeren, verbonden aan het Amsterdamse kantoor Blenheim, weten.

Van Weeren verwijst naar een toezegging uit 2003 van de toenmalige wethouder Berny Martini (D66), die zou hebben gezegd dat de drie jachtwerven schadeloos zouden worden gesteld. De advocaat zegt verder dat een andere jachtwerf, Wetterwile, wél een vergoeding heeft gekregen voor het gedwongen vertrek.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door mavas » do 03 jul 2008, 11:23

Spaarneoevers in Noord verbonden
Gepubliceerd op 02 juli 2008, 16:33
Laatst bijgewerkt op 02 juli 2008, 19:42
haarlem -

Vanaf komende maandag zijn de beide Spaarneoevers bij de Vondelweg in Haarlem-Noord met elkaar verbonden. Vanaf kwart over één in de middag wordt de eerste ligger van de nieuwe Schoterbrug geplaatst.

Het betreft een betonnen balk van 35 meter lang en 85 ton zwaar. Het ding zal met een enorme kraan op zijn plaats worden gehesen, wat naar verwachting een spectaculair schouwspel oplevert. Het plaatsen zal ongeveer twee uur in beslag nemen.
Bron: http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re ... _verbonden
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door mavas » wo 08 okt 2008, 18:07

Haarlems Dagblad schreef:Groene golf mogelijk terug op Europaweg
Gepubliceerd op 07 oktober 2008, 16:57
haarlem -

De groene golf voor autoverkeer op de Europaweg in Schalkwijk wordt mogelijk in ere hersteld. Ook op andere plekken in Haarlem laat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen.

Al langer klinkt de roep om de doorstroming van het autoverkeer in Haarlem te verbeteren door de verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen. Al in november 2006 gaf de gemeenteraad brede steun aan een motie van de VVD met de nadrukkelijke oproep alles het werk te stellen het aantal groene golven in Haarlem uit te breiden.
Bron: http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re ... _Europaweg
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36666
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door Rene » wo 08 okt 2008, 21:06

't Zal tijd worden.
Gemeente Haarlem en VRI's, een onzalige combinatie. :shutup:

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18215
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door mavas » do 09 okt 2008, 7:26

^^ Voorbeelden?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36666
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Haarlem e.o.

Bericht door Rene » do 09 okt 2008, 10:23

VRI's op de Bernhardlaan/Amerikaweg, op de Europaweg, op tussen Schipholweg en Dreef zijn allemaal nu niet bepaald goed afgesteld. Veel nodeloos optrekken en afremmen. Vooral de lange roodtijden op de Paviljoensweg voor de Kleine Houtstraat in de ochtendspits zijn bespottelijk. Ook de achterlijk lange groentijd voor het verkeer Haarlem uit op de Schipholweg zorgt ervoor dat verkeer vanaf de N205 en de Bernhardlaan richting Amerikaweg met zeer lange roodtijden te maken heeft; 3 keer de cyclus zien met een gemiddelde cyclustijd van 3,5 minuut is eerder regel dan uitzondering (en thans met de werkzaamheden is de omvang van de ellende gekwadrateert...)
Ook voor verkeer op de relatie Lange Herenvest - Schalkwijkerstraat of door de westelijke binnenstad V. Eedenstraat-Wilhelminastraat-Zijlweg is het vaak huilen met de pet op. Overal rood, rood en nog eens rood.
Statenbolwerk-Prinsenbolwerk rijdt soms goed, maar bij tijd en wijle ook verschrikkelijk. Heeft volgens mij te maken met OV-beïnvloeding.
De enige weg bij Haarlem die het wel redelijk goed doet qua VRI=afstelling, is de N208. Maar dat is dan ook een provinciale weg...