:J16: In de komende periode zullen er in de avonden werkzaamheden plaatsvinden aan de server. Dit kan impact hebben op de bereikbaarheid van het forum en de Wegenwiki.

Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36438
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Rene » wo 15 aug 2007, 23:16

Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Een aantal weken geleden was ik op vakantie in Tsjechië. Een vakantie daar is voor iedereen aan te raden. Het land is heel mooi, de mensen vriendelijk en de prijzen (ook in de horeca) erg prettig. Het land is nog niet buitengewoon toeristisch, en dat maakt dat op veel plaatsen nog een gevoel van "pure natuur" kan worden beleefd. Ook lijkt buiten de grotere plaatsen de tijd soms te hebben stilgestaan, en het Oostenrijkse verleden is goed merkbaar in de architectuur, maar zeker ook in de keuken van het land.

Het land heeft na de fluwelen revolutie het communistische verleden afgeschud, en heeft een nogal onzachte landing gemaakt in de markteconomie. Dat is ook goed merkbaar gezien de vele buitenreclame en vele supermarkten die standaard 168 uur per week open zijn ("non-stop"). Het land is na de afscheiding van Slowakije en de vele investeringen uit Duitsland en Oostenrijk zich enorm op de westelijke buren aan het oriënteren, en dat is in alles merkbaar. Zo ook in de verkeerstechniek, denk daarbij met name aan het wegontwerp en de bewegwijzering. Dat laatste is dan ook onderwerp van deze notitie.

Wegennet en bewegwijzering in zijn algemeenheid

Systeem en uitvoering van de bewegwijzering op het onderliggend wegennet stammen nog uit de tijd van voor 1989. Het is inconsistent, onvolledig en qua uitvoering matig. Voor een kruispunt treft men pijlbordjes aan, en op de kruising zelf helemaal niets. Richtingen op de pijlbordjes komen relatief vaak niet overeen met de feitelijke rijmogelijkheden. De doelen zijn in een te klein lettertype om met 90 km/h te lezen, en met 1 setje gestapelde pijlborden voor een kruispunt wordt over het algemeen volstaan. Alleen bij gecompliceerder situaties op wegen met een nummer onder de 100 komt men vaker voorwegwijzers tegen zoals we die in Nederland gebruikelijk vinden.

Lokale en toeristische bewegwijzering komt sporadisch voor, en is per gemeente verschillend.

Afbeelding
Kruispunt in weg 605 bij Rudná

Afbeelding
Weg 236 tussen Křivoklát en Zdice

In het systeem komen genummerde wegen voor. In principe kent Tsjechië één nummeringssysteem voor het gehele wegennet. Men kan de genummerde wegen als volgt categoriseren:
1-99: doorgaande rijkswegen (klasse I), een aantal daarvan uitgevoerd als (auto)snelweg. Deze wegen beschikken over markering, al is de aanwezigheid daarvan op niet (auto)snelwegen vaak deels weggemoffeld onder postzegelstukjes onderhoudsasfalt.
100-600: wegen van regionaal belang (klasse II). Vaak niet breder dan 6 tot 7 meter en zonder markering, of met restanten van reeds jaren geleden bijna volledig weggesleten markering
601-699: voormalige rijkswegen die vervangen zijn door een (auto)snelweg, maar die hun doorgaande karakter behouden ten behoeve van verkeer wat niet beschikt over een tolvignet.

Wegnummers worden weergegeven op een blauw schildje met een witte rand, met daarin in wit het wegnummer. Voor autosnelwegen is de achtergrondkleur voor het wegnummer rood. Daarnaast worden de E-nummers aangegeven in de bewegwijzering,

Afbeelding
Weg nummer 19 nabij Obrataň

Het wegnummer wordt in principe na elk kruispunt weergegeven. Het land kent vooral veel enkelbaans rijkswegen met gelijkvloerse kruispunten. Daarbij zijn ook nog diverse echte 3-strookswegen waar tegelijkertijd van beide kanten mag worden ingehaald, en waar een stukje markering enkel en alleen het tripleren in bergopwaartse richting verbiedt. Tsjechen zijn dan ook liefhebbers van inhalen. Als men de rijstijl en weginrichting vergelijkt met die in Nederland, dan mag met recht gezegd worden dat enerzijds het wegontwerp op het onderliggend wegennet in Tsjechië wellicht nog wat onderontwikkeld is, anderzijds in Nederland met zijn Duurzaam Vernielde, en van veel te veel markering voorziene, gedowngrade, optisch versmalde en van inhaalverboden voorziene wegen de veiligheidsfreaks véél te ver zijn doorgeschoten. Wat dat betreft zouden beide landen beter een voorbeeld kunnen nemen aan het land dat hen scheidt: Duitsland.

Afbeelding
3-strooksweg nr. 34 tussen Pelhřimov en Humpolec

Afbeelding
Weg nummer 19 tussen Tábor en Pelhřimov

Veiligheidsvoorzieningen

Tsjechische wegen met een nummer beneden de 100 zijn in principe voorzien van geleiderails, reflectorpaaltjes en markering, hoewel het onderhoud uit oogpunt van geldgebrek nog wel eens wat te wensen overlaat. Op de D- en R-wegen waarvoor middels een vignet tol betaald moet worden zijn deze standaardvoorzieningen echter prima in orde en op westers niveau. De bebording is ook op de meest achteraf gelegen wegen dik in orde. Wel moet men bedacht zijn op vreemde voorrangsconstructies, waarbij men geen enkele hulp van markering op het wegdek hoeft te verwachten.
Wat in Tsjechië bovendien heel anders is, is hoe men omgaat met reclame en met tegenverkeer bij groot onderhoud. Opvallend is ook de enorme hoeveelheid reclame de weggebruiker te zien krijgt voor bier en andere alcoholica. Interessant is dat zelfs viaducten worden gebruikt voor reclame. Bijzondere inkomstenbron !

Hieronder volgt fotocollage voor wat betreft deze twee onderwerpen.

Afbeelding
Tegenverkeer op de D1 bij Praha-Šeberov. Vmax=80 km/h

Afbeelding
Tegenverkeer op de M0 bij Praha-Strašnice. Vmax=60 km/h

Afbeelding
Tegenverkeer op de R1 bij Praha-Černý Most. Vmax=80 km/h

Afbeelding
Reclame op de M0/R1 bij Praha-Štĕrboholy

Afbeelding
Reclame op de D5 Plzeň - Praha

Afbeelding
Reclame op de D5 Plzeň - Praha

Bewegwijzering op autosnelwegen

Systeem
Het systeem wat destijds is ontwikkeld, geldt in essentie nog altijd.
Op 1000 meter voor begin uitvoegstrook staat een vooraankondigingsbord. Opmerkelijk is dat de afritnaam op dit bord op de volgborden vaak helemaal niet meer voorkomt.
Deze wordt op 500m voor begin uitvoegstrook gevolgd door een voorwegwijzer met vorkpijl.
Bij begin uitvoegstrook staat een beslissingswegwijzer, en bij het puntstuk een uitsmijter.
Na de invoegstrook staat een afstandenbord, met daarop vermeld in elk geval de afstand tot het einddoel, en de afstand tot de eerstvolgende aansluiting.
Er is voorzien in afritnummering, deze is analoog aan het naburige Oostenrijk gebaseerd op de kilometrering van de aansluiting, en dus niet opeenvolgend genummerd.

Verzorgingsplaatsen worden aangeduid in een eigen stramien: 2000m, 500m en beslissingswegwijzer.
Als dat nodig is, kan in voorkomende gevallen van de standaardafstanden worden afgeweken.

Uitvoering
Bij de aanleg van de snelwegen tussen 1971 en 1990 werd voor de bewegwijzering gebruik gemaakt van een voor Tsjechoslowakije eigen lettertype. Bewegwijzering op de autosnelwegen (D; dalnice) en de expreswegen (R; rychlostní silnice) is groen, in tegenstelling tot de standaard bewegwijzering op andere wegen, die blauw van kleur is. Pijlen hebben geen gestandaardiseerde kopvorm, maar wel een gesloten pijlpunt. De genummerde aansluitingen worden aangeduid met de Engelse term EXIT. Het eigen autosnelwegnummer wordt niet weergegeven, het E-nummer wel. Dit kan worden beschouwd als de 1e generatie uitvoering, welke nog op diverse plekken is aan te treffen.

Na de val van het communisme en de afscheiding van Slowakije is men in Tsjechië overgestapt op het Duitse lettertype DIN1451, waarbij bestemmingen alleen in kapitaal worden uitgevoerd, in tegenstelling tot Duitsland, waar ook het onderkast wordt gebruikt. Dit met uitzondering van een beperkt aantal bestemmingen waarbij men wel onderkast toepast, zoals de aanduiding "Centrum", vliegveldnamen of grootwinkelgebieden ("Nákupní zóna"). In eerste instantie werden daarbij nog steeds niet-gestandaardiseerde pijlpunten gebruikt, dat is feitelijk de 2e generatie. Dit ontwerp is midden jaren '90 verder verbeterd met gestandaardiserde hartkoppijlpunten; waarmee de 3e generatie bewegwijzering ontstond. Twee jaar geleden tenslotte heeft het afritsymbool haar intrede gedaan ten koste van het woord "EXIT", en is de aanduiding van het D-nummer in wit op rood geïntroduceerd. In deze laatste vorm spreken we van de 4e generatie uitvoering. Bij een aansluiting kunnen borden van meerdere generaties elkaar opvolgen.

Naast de standaard vormgeving bij "normale" aansluitingen, komen ook portaaluitvoeringen voor op wegen met 3 rijstroken (zoals delen van de D1 en R1) en bij knooppunten tussen D- en R-wegen, en onderling.

De uitvoering van alle panelen is in aluminium. Over het algemeen levert dit strakke borden op, maar met bepaalde zonnestand is duidelijk ook de opbouw van de panelen aan de voorzijde zichtbaar !

Afbeelding

In het overzicht hierna zijn afbeeldingen opgenomen van de diverse generaties bewegwijzering in Tsjechië.

Vooraankondigingsbord 1000m
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
1e generatie 2e/3e generatie 4e generatie

Voorwegwijzer 500m.
Afbeelding Afbeelding
1e generatie 2e generatie
Afbeelding Afbeelding
3e generatie 4e generatie

Beslissingswegwijzer 0m
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
1e generatie 2e generatie 4e generatie
(3e generatie geen foto)

Uitsmijter puntstuk
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
1e generatie 2e generatie 3e generatie (groen; op knooppunt R1-D5) 4e generatie

Afstandenbord
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
1e generatie 2e generatie 3e generatie 4e generatie

Op de D- en R-wegen komt naast de gewone bewegwijzering ook bruine, toeristische bewegwijzering voor.
Deze is vergelijkbaar met de gangbare borden elders in Europa, waarin het toeristische of culturele doel gestileerd wordt weergegeven.

Over het algemeen is de uitvoering op D- en R-snelwegen duidelijk. Maar op één locatie bleek de combinatie van enkel kapitaal in de letters, het naast elkaar zetten van doelen en het uit twee woorden bestaan van plaatsnamen ronduit dodelijk. Probeer dit als buitenlander maar eens snel te begrijpen bij 100 km/h:

Afbeelding
(D: Nürnberg, Pilsen, Teplitz, Jungbunzlau, Königgrätz, Brünn, Budweis, Strakonitz)

Bewegwijzering op knooppunten

Op en nabij knooppunten worden veelal portaalwegwijzers gebruikt.
Opvallend is de soms nogal fragile ogende portaalconstructie, maar blijkbaar kan het wel in combinatie met de soms vrij forse alu-panelen. Zie de foto hieronder.
Afbeelding

NB: "Ostatní tranzit" betekent zoveel als "overig / doorgaand verkeer". Het wit-groen-witte
vierkant met een Romeinse I of II is een aanduiding voor een stadsringweg. Opvallend is ook
dat op dit portaal van de 3e generatie de R-nummers wel in wit op blauw worden aangegeven,
maar het D-nummer niet in wit op rood. Dit is bij de 4e generatie uitvoering dus rechtgezet.


De meeste knooppunten in Tsjechië (en vooral die in de Praagse ring R1) kennen directe verbindingsbogen voor de belangrijkste relaties. Echter op de Praagse ring zijn ook knooppunten gebouwd die wel voltooid zijn, maar en één of meerdere richtingen tijdelijk aansluiten op een niet-snelweg. Voorbeelden van dergelijke knooppunten zijn R1-R6 en R1-D11. Bij dit laatste knooppunt wordt op de nog niet aangelegde tak stad-in een winkelgebied ontsloten middels een linkse uitvoeger vanaf de D11. Hieronder is te zien hoe men dat (met 3e-generatie wegwijzers) heeft opgelost.

Afbeelding Afbeelding

Verder komen ook knooppunten voor tussen autosnelwegen (D) en snelwegen (R), waarbij kleuronderscheid wordt gemaakt, al op het moment dat men bijvoorbeeld de rangeerbaan berijdt. Als voorbeeld hierbij de situatie op het in 2006 opengestelde knooppunt van de D5 en de R20 ten zuiden van Plzeň.

Afbeelding Afbeelding

Afbeelding Afbeelding

Afbeelding
Als er geen sprake is van een uitvoeger, maar van een weefstrook, dan gebruikt men op het portaal een ander soort pijl voor de afgaande richting, zoals hier getoond op weg 27 ten zuiden van Plzeň, welke over een kleine lengte is uitgebouwd tot R-klasse profiel, echter wettelijk een gewone weg is met Vmax=90 km/h.

Bij knooppunten worden doelen genoemd die op de afslaande snelwegen niet (overal) worden gecontinueerd. Opvallend waren daarbij Wien (D1), Nürnberg (D5), Wrocłav (D11) en Szczecin (R10), overigens wel netjes allemaal in de schrijfwijze van het buitenland. Op de snelweg zelf is de laatste plaats voor de grens hoofddoel, zoals bijvoorbeeld het kleine dorpje Rozvadov (D: Rosshaupt) op de D5 richting Nürnberg.

Knooppunt Třebonice

Met alle tot hier verstrekte informatie kan een goed beeld worden gevormd van de bewegwijzering in Tsjechië. Er is echter één knooppunt dat ik veelvuldig heb mogen berijden vanuit verschillende richtingen, dat een inspiratie kan zijn voor de thans in Nederland gevoerde discussie over de vormgeving van bewegwijzeringspanelen op snelwegen met pijlen omhoog, waarvan thans in het kader van Fileproof een aantal locaties wordt voorzien.
Dit knooppunt het Třebonice, en verbindt de R1 en de D5 aan de westzijde van de stad Praag. Het gaat daarbij met name om de situatie op weg R5-noordbaan komende vanuit de stad (situatie 1), en de R1-oostbaan, komende vanuit het zuiden (situatie 2).

Situatie 1
In de eerste situatie is sprake van 2 afritten die elkaar vrij snel opvolgen. De uitrijstroken zijn van elkaar gescheiden.
Qua bewegwijzering (3e generatie) levert dit het volgende beeld op:

Afbeelding
Let op de dubbele afstandsaanduiding, en het verschil in hoogte tussen de rechtdoorpijlen.
Het bord is echter prima te begrijpen, en esthetisch ziet het er ook goed uit..

Afbeelding
Het volgende portaal staat bij het begin van de eerste uitvoeger. Hier staan de besliswegwijzer voor de eerste uitrit en de voorwegwijzer voor de volgende naast elkaar, met de nodige tussenruimte. Een oplossing die niet uitblinkt in duidelijkheid, en waar ook qua beeld naar de weggebruiker toe het nodige op af te dingen is. Het gaat waarschijnlijk in de praktijk goed door de aanwezigheid van het eerdere (op de voorgaande bladzijde afgebeelde) portaal 500 meter hieraan vooraf gaande.

Afbeelding Afbeelding
Het daarop volgende portaal bij aanvang van de tweede uitvoegstrook is minder spectaculair. Een recht-toe-rechtaan combinatie van twee panelen van de 3e generatie. De uitsmijter is hoog aan een uithouder geplaatst - gezien de geleiderails op het kunstwerk zou men onvoldoende zicht hebben op een laaggeplaatst exemplaar in het puntstuk.

Situatie 2

In de tweede situatie is sprake van 3 afritten die elkaar vrij snel opvolgen. Er is sprake van één lange uitvoegstrook, waar middels twee tapers de eerste twee verbindingswegen vanaf takken. Schematisch zoals onderstaand, alleen dan met nog een extra uittaperende verbindingsweg. De verbindingswegen zijn bewegwijzeringstechnisch met de letters A, B en C aangeduid.
Deze situatie blijkt bewegwijzeringstechnisch op een andere manier te worden opgelost.
De hierna getoonde 7 foto's vormen dan ook een van de belangrijkste onderdelen van deze verkennende notitie. De borden zijn ook hier van de 3e generatie.

Afbeelding
Het eerste portaal op 1100 meter van de uitvoeger van het knooppunt. Een overzichtelijk bord, met daarop alle afgaande richtingen benoemd.
Dit bord wordt herhaald op 500 meter voor de uitvoeger van het knooppunt.

Afbeelding
Hier het portaal op 500 meter. Feitelijk dezelfde informatie als op het 1100 meter portaal.
Met excuses voor de vlek op de foto in het midden van het paneel - die is het gevolg van een smerige voorruit.
Dit bord wordt gevolgd door een portaal ter plaatse van begin uitvoegstrook. Let op de drievoudige beslispijl in het rechter paneel ! De borden zijn zeer duidelijk en het voorsorteren verloopt rustig en soepel.

Afbeelding

Afbeelding Afbeelding
Bij de taperende uitvoeging 23-A staat een uitsmijter (naar het OWN), en verderop weer een besliswegwijzer voor de hierachter gelegen afritten 23 B-C.

Afbeelding Afbeelding

Na het B-C portaal volgt bij de taper een uitsmijter naar 23-B. Dit bord is groen, omdat snelweg 5 naar Praag de R-snelwegstatus heeft. Daarachter het laatste portaal. Merk op dat ook hier, evenals bij een weefvak, een hoge afslaande pijl wordt gebruikt (ten teken dat de rijstrook ter plaatse van het bord al bestaat), en dat dit ook gevolg heeft voor de hoogte van de pijlen in het rechtdoorpaneel. Hier is geen logische verklaring voor te bedenken; het zal wel met esthetische vormgeving te maken hebben. Daar gaat met in Tsjechië op een pragmatische manier mee om - bordontwerpen zijn gelukkig blijkbaar niet volledig dichtgetimmerd door een grafisch vormgever.

De oplossingen bij dit knooppunt vind ik erg interessant (vooral de laatste), en verdienen m.i. navolging.

Tot zover mijn verslag. Hopelijk vonden jullie het interessant.
En excuses voor sommige wazige opnames.
Laatst gewijzigd door Rene op do 13 jul 2017, 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15010
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Via » do 16 aug 2007, 9:10

Hier en daar mag er nog wel wat aan de weginrichting worden geschaafd, maar over het algemeen ziet het er allemaal prima uit! Leuk verslag. :)

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 19788
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door waldo79 » do 16 aug 2007, 21:28

Je hebt er echt een studie aan gewijd. Keurig document. ;)

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72020
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Chris » do 16 aug 2007, 21:42

Prachtig verslag.

Van mijn 2 keer Tsjechië vond ik de wegen prima, en de bewegwijzering erg duidelijk.

Mijn ervaringen zijn uit de provincie's;
Praha
StÅ™edočeský (Centraal Bohemen)
Jihočeský (Zuid Bohemen)
Plzeň (West Bohemen)
Karlovarský (West Bohemen/Erzgebirge)
Ústecký (Ústi nad Labem) (Aussig an der Elbe)
Liberecký (West Reuzengebergte)
Královéhradecký (Oost Reuzengebergte)

met andere woorden, west Tsjechië dus. Moravië lijkt me persoonlijk niet echt interessant, behalve de streek ten noordwesten van Ostrava, rond de Poolse grens, en eventueel langs de Slowaakse grens.

Frits
2x2 autosnelweg
Berichten: 6048
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:32

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Frits » do 16 aug 2007, 21:49

Zeer interessant. Het zijn duidelijke borden die de wegsituatie verderop telkens duidelijk uitleggen. Prima!
De autogordel: een band voor het leven.

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8215
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Hajo » za 18 aug 2007, 13:45

Mooie reportage! :toppie:

Van alle landen waaraan Duitsland grenst heb ik alleen Tsjechië nog niet bezocht. Men zegt dat Praag een mooie stad is, daar wil ik nog wel 's heen. Alleen hoop ik dat men zich met Engels (of Duits) kan redden, Tsjechisch gaat mij echt boven de pet. Maar ik denk dat dat geen probleem is.
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36438
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Rene » za 18 aug 2007, 14:34

Praag is echt zéér de moeite waard. Een mix van Wenen en Parijs, gelegen aan de Moldau. En met Engels en Duits kan men over het algemeen als toerist prima uit de voeten. Tsjechen zijn ook een heel vriendelijk volk.
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72020
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Chris » za 18 aug 2007, 14:40

Van een paar jaar geleden was mijn ervaring dat ze in de grote steden Engels spreken, maar op het platteland nog wel Duits. Datzelfde gold voor Polen, maar die ontwikkelingen gaan daar zo snel dat het een jaar verder alweer heel anders kan zijn.

vynkce
2x4 autosnelweg
Berichten: 10129
Lid geworden op: zo 01 jan 2006, 16:06
Locatie: Vlaanderen

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door vynkce » zo 19 aug 2007, 10:19

Zeer mooie reportage :blauweduim:

@ Chris: Zuid-Moravië is ook zeker de moeite hoor, vooral het grensgebied bij Oostenrijk en Slowakije. Slowakije is echter stukken armer dan Tsjechië en je merkt ook heel goed het verschil.

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8215
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Hajo » ma 20 aug 2007, 18:06

Chris schreef:Van een paar jaar geleden was mijn ervaring dat ze in de grote steden Engels spreken, maar op het platteland nog wel Duits. Datzelfde gold voor Polen, maar die ontwikkelingen gaan daar zo snel dat het een jaar verder alweer heel anders kan zijn.
Ik heb een stukje Polen gezien (via een grensovergang net ten noorden van Frankfurt/Oder over Pools gebied naar Stettin gereden). Ik kan je wel vertellen dat het gebruik van Duits niet echt aan te bevelen is. De Polen kijken je dan wantrouwend aan en zeggen (in het Pools) waarschijnlijk dat ze je niet verstaan. Dat is althans mijn ervaring. Als je Engels spreekt zijn ze juist open, erg vriendelijk en heel behulpzaam.

Aan de andere kant van de Oder hebben de meeste Duitsers het niet zo op Polen, af en toe (zoals in het hotelletje waar ik verbleef) heeft men het dan ook over "die Polakken". Dat is een niet erg vriendelijke omschrijving voor "die Polen".

Opmerkelijk is ook dat in Duitsland alle in Polen gelegen steden en stadjes in het gebied dat voor de 2e W.O. Duits was, niet in het Pools, maar consequent in het Duits worden aangegeven.
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40392
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Vinny » di 21 aug 2007, 19:21

Opmerkelijk is ook dat in Duitsland alle in Polen gelegen steden en stadjes in het gebied dat voor de 2e W.O. Duits was, niet in het Pools, maar consequent in het Duits worden aangegeven.
Dat was tot voor kort het beleid in Duitsland voor alle buitenlandse plaatsnamen. Tegenwoordig worden alleen nog exotische oostblok namen vermeld met hun exoniem, omdat de Duitse naam beter bekend is. Overigens geldt dat zelfs in Nederland zo. Toen ik een aantal jaar geleden naar Wroclaw ging, merkte ik dat de meeste Nederlanders nog nooit van die plaats gehoord hadden, terwijl ze Breslau (de oude Duitse naam voor die stad) meestal wel wisten te plaatsen.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Pino
4x3 autosnelweg
Berichten: 20494
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 9:17
Locatie: Sesamstraat

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Pino » di 21 aug 2007, 21:13

Waarschijnlijk een groep oudere Nederlanders dan? Ikzelf leerde toch echt eerst Wroclaw en daarna pas Breslau als Duitse vertaling.

De Duitse richtlijnen (RWBA) schrijven tegenwoordig voor dat buitenlandse doelen als endoniem op de borden moeten staan, maar dat het exoniem als tweede mag worden toegevoegd indien exoniem en endoniem dusdanig ver uit elkaar liggen dat verwarring dreigt. Kortom "Arnhem" zonder vertaling, maar wel "Wroclaw/Breslau" (niet "Breslau/Wroclaw"). Die richtlijn wordt echter zeker nog niet volledig opgevolgd ...

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40392
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Vinny » di 21 aug 2007, 21:22

Waarschijnlijk een groep oudere Nederlanders dan? Ikzelf leerde toch echt eerst Wroclaw en daarna pas Breslau als Duitse vertaling.
Familie en vrienden. Dat zijn niet meteen 'oudere' Nederlanders. Overigens heb ik de plaats uberhaupt nooit geleerd op school. Ik kende alleen Warschau en Krakau in de Nederlandse spelwijze. De locale schrijfwijze heb ik pas met behulp van locale kaarten en 'het beste boek van de weg' me eigen gemaakt, al heb ik met Stettin de hoop opgegeven dat ik dat ooit nog eens foutloos op zijn Pools ga schrijven, dus die moeite doe ik maar niet meer.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72020
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Chris » di 21 aug 2007, 22:13

Bij Stettin hou ik altijd hetvolgende aan; Sz-cz-ecin

Szcz komt trouwens vrij vaak voor in Polen, en is dus wel handig om te onthouden als je dat op wil schrijven ofzo.

De uitspraak is trouwens wel vaak vrij anders dan je het opschrijft. Wie weet de plaats die je fonetisch uitspreekt als zjessjoef te plaatsen?

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36438
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Rene » di 21 aug 2007, 22:16

Rzeszow, zuidoost Polen.
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 72020
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Chris » di 21 aug 2007, 22:33

Juist. De Rz spreek je uit als de J in Journaal. ów word uf of oef Rzeszów. Maar Łódż wordt bijvoorbeeld Woetsj. Het gros van de Nederlanders gaat dan ook volledig de mist in bij het uitspreken van Poolse (en andere oost Europese) plaatsnamen. Of van die lui die Szczecin uitspreken als sjjzzzcsszesssin.

Terug naar Tsjechisch spreek je de ň als nj uit, waarbij de j nauwelijks uitgesproken wordt.
Ústí nad Labem spreek je uit met een wat langere Oe (Ú) en de í als ie.

In Liberec spreek je het wel uit als Liberetsj, alhoewel er geen Č op het eind zit.
Hradec Králové spreek je uit als Hradets Kralovei met een i aan het eind die nauwelijks uitgesproken wordt.

Hoe je de Háček Å™ uitspreekt is me dan niet echt duidelijk.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36438
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Rene » wo 22 aug 2007, 9:26

Chris schreef:ów word uf of oef Rzeszów
Nominatie voor uitspraak van de week... :)
Chris schreef:Hradec Králové spreek je uit als Hradets Kralovei
Met een "harde G/zachte K" dus.
Gkradetsj Kraloveij
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

Gebruikersavatar
mhkamp
2x2 autosnelweg
Berichten: 5961
Lid geworden op: vr 15 jun 2007, 21:32
Locatie: Nieuw Buinen

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door mhkamp » zo 02 sep 2007, 12:32

Goh, wist ik helemaal niet. Ik ben zelf in Hradec Králové geweest, en sprak dat dus ook zo uit. Weer iets geleerd.
60 rijdt niet prettig, 80 is bijna prachtig en 100 dat dondert!
WeFo Lidnummer 0010.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17650
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door mavas » vr 22 aug 2008, 17:49

Ik zie dit onderwerp nu pas, uiteraard omdat ik ook op vakantie was in Tsjechie dit jaar. Wij zaten ten oosten van Praag, in een plaatsje dat nog onder de gemeente Praag valt, of hoe ze het ook noemen daar. Mijn ervaringen van de wegen en bewegwijzering in Tsjechie:Autosnelwegen en autowegen:
Meestal goed onderhouden wegen, markering is prima in orde. Alleen de D11 tussen Praag en Podebrady had slecht wegdek, door het hobbelige betondek.

Snelheid op autowegen is mij niet duidelijk geweest. Diverse informatie zegt dat er 90 geldt, zo ook de borden bij de grens, maar op de R10 kwamen mij afwijkende bebording tegen. Bij werkzaamheden: 100, dan 80 en daarna 60, daarna einde 60. Bij een knooppunt: 110, daarna 90, daarna einde 90. Ik krijg daardoor sterk het idee dat er nu ook 130 gereden mag worden op autowegen.

Bewegwijzering vond ik uitermate prettig op het gebruik van groen na. Witte letters op een groene achtergrond zijn nml. minder goed leesbaar dan witte letters op een blauwe achtergrond. Er worden niet teveel bestemmingen op gezet. De omhoogwijzende pijlen zijn een voorbeeld van hoe het in andere landen ook zou kunnen. Er kan zo gemakkelijk aangegeven worden hoe er voorgesorteerd moeten worden, en 2 opeenvolgende afritten worden zo gemakkelijk zichtbaar.
Opvallend was het afstandenbord na de aansluiting. Deze geeft eerst een belagrijke plaats weer, daarna een andere belangrijke die verderweg ligt, en daarna pas de eerstvolgende afrit. Dit was trouwens anders op de D8 bij de grens met Duitsland, waar het volgens het Duitse systeem gebeurde:
Afbeelding

OWN:
Het OWN is slecht onderhouden. Overal zie je lappen asfalt overelkaar heen liggen. Het is daardoor zeer hobbelig, dat nog merkbaarder is als men de bus pakt. Markering ontbreekt vaak omdat het is weggesleten of omdat er ander asfalt overheen is gelegd.

De borden om voor te sorteren zijn wel erg duidelijk en helpen de automobilist goed zijn weg te vinden. Zoals altijd zijn er altijd uitzonderingen: Op de N12 werden we opeens verrast omdat het voorsorteerbord aangaf dat er 2 rijstroken rechtdoor gingen en de linker ook gebruikt kon worden voor linskaf. Maar echt vlak na dat bord eindigde de rechterijstrook. Erg gevaarlijk! Het is maar goed dat degene achter mij op de linker rijstrook een Tsjech was, anders had ik daar wsl tegenaan gereden.

Opvallend was dat er driestrookwegen zijn waar aan beide kanten ingehaald mag worden. Ook heb ik op een driestrooksweg gezien dat de inhaalstrook gebruikt mocht worden voor rechtdoor én linksaf!

De rijkswegen hebben wanneer dat kan rijstroken met normale breedte en zeer brede redresseerstroken. Uit een publicatie van het CROW heb ik begrepen dat dit soort wegen zeer onveilig zijn.

Nog een punt van zorg zijn de aansluitingen tussen snelwegen en autowegen met het OWN. De ene keer wordt de rijstrook van de afrit een toegevoegde rijstrook op de aansluitende weg, de andere keer moet men vol in de ankers omdat men geen toegevoegde rijstrook krijgt. In beide gevallen staat er een bord "verleen voorrang". Dit soort situaties moet men aanpakken door eenduidigheid toe te passen zoals in NL gebruikelijk is, dat is goed voor de verkeersveiligheid, of door duidelijkheid te geven door toepassing van rijstrookaanduiding.

De bewegwijzering op het OWN kan stukken beter. Zoals Rene al zei ontbreken de beslissingswegwijzers op het kruispunt zelf. Ook wordt er vaak gesmeten met bestemmingen. Ik heb bv in Praag een bord helemaal vol zien staan met bestemmingen, wat m.i. echt niet kan.
Bestemmingen zoals Dresden komen niet voor op belangrijke wegen in Praag, pas bij de aansluiting naar de snelweg. Daarna ontbreekt Dresden weer een tijdje en dan komt deze opeens weer verderop terug op de borden. Het continuiteitsbeginsel moet men nog doorvoeren...
Het gebruik van omhoogwijzende pijlen in Praag kan mij wel bekoren. Het was daarom zeer duidelijk.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40392
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door Vinny » vr 22 aug 2008, 18:09

Snelheid op autowegen is mij niet duidelijk geweest. Diverse informatie zegt dat er 90 geldt, zo ook de borden bij de grens, maar op de R10 kwamen mij afwijkende bebording tegen. Bij werkzaamheden: 100, dan 80 en daarna 60, daarna einde 60. Bij een knooppunt: 110, daarna 90, daarna einde 90. Ik krijg daardoor sterk het idee dat er nu ook 130 gereden mag worden op autowegen.
R wegen kunnen autosnelwegen zijn. Het is me ook niet allemaal even duidelijk (zie daarvoor de algemene Tsjechië draad, waarin ik Marcel om toelichting had gevraagd).
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36438
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door Rene » vr 22 aug 2008, 19:10

Wegen met een wegnummer op blauw achtergrondschild geldt gewoon 90, maar met een autowegbord en groene bewegwijzering wordt het een R-weg en geldt 130 km/h. Zo ook op de R10 bij Praag.
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

R4
expressweg
Berichten: 2975
Lid geworden op: vr 17 jun 2005, 0:21
Locatie: Lochristi

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door R4 » ma 08 sep 2008, 12:41

mavas schreef:Het OWN is slecht onderhouden. Overal zie je lappen asfalt overelkaar heen liggen. Het is daardoor zeer hobbelig, dat nog merkbaarder is als men de bus pakt. Markering ontbreekt vaak omdat het is weggesleten of omdat er ander asfalt overheen is gelegd.
Ik was in juli ook in Tsjechië en ik zou niet durven beweren dat het OWN slecht onderhouden is. Er zijn inderdaad nog wegen die echte lappendekens zijn, maar dat zijn vooral plaatselijke wegen. De grote wegen zijn doorgaans degelijk aangelegd en men is volop bezig om oudere wegen te renoveren (bij werken is de signalisatie wel een ramp).
België, het land van de sympathieke chaos, maar ook van frieten en bier natuurlijk!

Timon91
stadsweg
Berichten: 382
Lid geworden op: zo 23 dec 2007, 17:31
Locatie: Enschede

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechië

Bericht door Timon91 » di 09 sep 2008, 14:00

vynkce schreef:Slowakije is echter stukken armer dan Tsjechië en je merkt ook heel goed het verschil.
Dat vond ik zelf nog wel meevallen. De grotere Slowaakse plaatsen zien er heel goed en verzorgd uit, helemaal niet arm. Zelfs de buitenwijken niet. Svit vond ik bijvoorbeeld er niet veel armer uitzien dan bijvoorbeeld Mlada Boleslav.
Kijk voor leuke foto's op: http://www.panoramio.com/user/833451
Mijn Flickr account vind je hier

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40392
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door Vinny » wo 10 sep 2008, 18:19

Slowakije is echter stukken armer dan Tsjechië
Cijfers van 2007:
Tsjechië staat 35e op de wereldranglijst met een BNP per hoofd van de bevolking van $ 24.230 PPP*
Slowakije staat op de 41e plaats met een BNP per hoofd van de bevolking van $ 20.251 PPP*
Zoveel scheelt dat dus niet.

Ter vergelijking:
Nederland: $ 38.486 (11e)
België: $ 35.273 (19e)
Bron: Wikipedia/IMF

PPP = Purchasing Power Parity, hierbij zijn de dollars omgerekend naar een fictieve dollar met dezelfde koopkracht. Hierdoor worden wisselkoerseffecten en inflatoire omstandigheden zoveel mogelijk geabsorbeerd in de berekening.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Rene
Secretaris
Berichten: 36438
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door Rene » wo 10 sep 2008, 18:26

Tja, dat zijn van die rekenkundige vergelijkingen die eigenlijk niemand goed kan plaatsen.
In Tsjechië en Slowakije is het prijsniveau van veel goederen simpelweg veel lager, maar dat geldt voor luxe-goederen veel minder.
Daarom is een "ppp" niet echt een goede vergelijkingsmaat.

Waarschijnlijk zal Slowakije flink duikelen in deze lijst als door de invoering van de €uro de prijzen exploderen...
Bereikbaar op emailadres: secretaris [at] wegenforum.nl (zonder spaties, en met apestaartje i.p.v. [at])

waldo79
2x5 autosnelweg
Berichten: 19788
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door waldo79 » za 13 sep 2008, 16:02

Donderdag jl. maakte ik een dagexcursie naar de Schotse Hooglanden. Een Sloveense reisgenote maakte mij duidelijk dat de prijzen met de euro gigantisch zijn gestegen...

Timon91
stadsweg
Berichten: 382
Lid geworden op: zo 23 dec 2007, 17:31
Locatie: Enschede

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door Timon91 » za 13 sep 2008, 20:15

^^Is dat in Nederland ook niet gebeurd? :yes:
Kijk voor leuke foto's op: http://www.panoramio.com/user/833451
Mijn Flickr account vind je hier

Westlander
stadsweg
Berichten: 283
Lid geworden op: do 28 jul 2005, 19:36
Locatie: Gemeente Westland-Naaldwijk

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door Westlander » do 18 sep 2008, 14:02

Bekende plaatjes en goede informatie :D. Als ik thuis ben eens goed lezen.

Dit jaar op vakantie geweest in Beraun / Beroun voor 10 dagen.

Sommige wegen zijn helaas nog wel bar slecht om overheen te rijden. Zeker de weg Praag - Karlovy Vary. Deze weg (D5 als ik het goed heb wordt voor een deel aangelegd als een autosnelweg. In de tijd die tot dan nog rest moet je door vele dorpen heen over slecht wegdek. Was blij dat mijn maag na 140 km nog op de plek zat als daarvoor.

Voor de rest is het een mooie land wat natuur en cultuur betreft :D .
Rij niet alsof de weg van u is; rij alsof de auto van u is. Sam Ewing.

SnarfFlevoland
2x2 autosnelweg
Berichten: 6037
Lid geworden op: di 20 mei 2008, 8:40
Locatie: [CH]

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door SnarfFlevoland » vr 19 sep 2008, 8:35

Zo te zien heeft Tsjechië zijn bewegwijzering prima bewegwijzering! :)

Was Nederland al zo ver dat ze minstens een kleurverschil tussen auto(snel)wegen en overige wegen maakten, maar ja...
"A mile of highway will take you just one mile... A mile of runway takes you anywhere!"

Gebruikersavatar
mhkamp
2x2 autosnelweg
Berichten: 5961
Lid geworden op: vr 15 jun 2007, 21:32
Locatie: Nieuw Buinen

Re: Wegen en bewegwijzering in Tsjechie

Bericht door mhkamp » vr 26 jun 2009, 22:40

Ze hebben gesleuteld bij Praag-Cerny Most :D

Oude:
Afbeelding

Nieuwe
Afbeelding

Oude:
Afbeelding

Nieuwe:
Afbeelding
60 rijdt niet prettig, 80 is bijna prachtig en 100 dat dondert!
WeFo Lidnummer 0010.