[A027] KP Lunetten - KP Hooipolder • tracébesluit onherroepelijk

Discussieer hier over actuele grote wegenplannen en in uitvoering zijnde grote projecten

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36544
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

[A027] KP Lunetten - KP Hooipolder • tracébesluit onherroepelijk

Bericht door Rene » do 13 sep 2007, 16:16

Rijkswaterstaat (12-9-2007) schreef:Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage
Rijkswaterstaat start onderzoek naar aanpak verkeersproblemen

Van woensdag 12 september tot en met 23 oktober 2007 ligt de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage. In deze startnotitie worden vier alternatieven beschreven die Rijkswaterstaat wil onderzoeken om de capaciteit van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Hooipolder te vergroten. Belangstellenden kunnen gedurende deze periode van zes weken aangeven of naar hun mening de juiste oplossingsrichtingen worden onderzocht en/of in het onderzoek de juiste effecten worden meegenomen.

Aanleiding voor het uitbrengen van de startnotitie is de doorstroming op de A27 tussen Lunetten en Hooipolder. De capaciteit van dit deel van de A27 is onvoldoende om het verkeersaanbod te verwerken. Uitbreiding van de capaciteit van de A27 tussen Lunetten en Hooipolder zal de doorstromingsproblemen sterk verminderen maar kan nadelige effecten hebben voor het milieu. Daarom doorloopt Rijkswaterstaat een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.). Het uitbrengen van de startnotitie is de eerste stap in deze procedure. De volgende stap is het opstellen van het milieueffectrapport (MER). De uitkomsten van het MER worden betrokken bij de besluitvorming over de vergroting van de wegcapaciteit.

Te onderzoeken oplossingsrichtingen en effecten
In de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder stelt Rijkswaterstaat voor vier alternatieven als mogelijke oplossing voor de doorstromingsproblemen te onderzoeken. In het onderzoek worden bij alle alternatieven de effecten meegenomen van tolheffing en invoering van een kilometerprijs. De aanleg van een tunnel onder en een brug over de Merwede en de locatie en hoeveelheid van aansluitingen worden eveneens onderzocht. Onderzoek naar een zogenoemd nulalternatief moet een beeld geven over de ontwikkeling van de verkeerssituatie zonder maatregelen. De alternatieven en oplossingsrichtingen worden onderzocht op de effecten met betrekking tot verkeer en vervoer, het ruimtegebruik, de economie, het woon- en leefmilieu en de natuurlijke omgeving.

Informatiebijeenkomsten
Rijkswaterstaat organiseert drie keer een informatiebijeenkomst over de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder. Een ieder die dat wil kan zich nader laten informeren over het project, de voorgestelde te onderzoeken alternatieven voor uitbreiding van de capaciteit van deze weg en de effecten daarvan. De bijeenkomsten worden gehouden op:
Dinsdag 25 september in Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10 te Gorinchem;
Dinsdag 2 oktober in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 te Raamsdonkveer;
Dinsdag 9 oktober in Hotel Roskam, Plein 25 te Houten.
De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur met een informatiemarkt die om 19.15 uur wordt gevolgd door een centrale presentatie. Aansluitend vindt vanaf 20.45 uur een hoorzitting plaats waarin mondeling op de inhoud van de startnotitie kan worden gereageerd.

Inspraakreacties
Belangstellenden kunnen van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 reageren op de inhoud van de startnotitie. De reacties worden na afloop van deze inspraaktermijn gebundeld en kunnen dan worden ingezien. Iedere inspreker krijgt antwoord. Inspraak kan leiden tot aanpassing van het onderzoek voor het milieueffectrapport zoals in de startnotitie wordt voorgesteld.

Schriftelijk reageren kan van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, A27 Lunetten-Hooipolder, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, via internet op http://www.inspraakpunt.nl of per email naar inspraakpunt@inspraakpunt.nl

Mondeling reageren kan tijdens de hoorzitting die aansluitend aan de informatiebijeenkomsten worden gehouden.

Inzien startnotities
De startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ligt van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 ter inzage bij:
De gemeentehuizen en openbare bibliotheken van Utrecht, Bunnik, Houten, Nieuwegein, Vianen, Zederik, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Oosterhout en Breda;
De bibliotheken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten, waterschap Rivierenland in Tiel en waterschap Brabantse Delta in Breda;
De bibliotheken van de provinciehuizen van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant;
De bibliotheken van Rijkswaterstaat Utrecht in Nieuwegein, Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam en Rijkswaterstaat Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch;
De bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM in Den Haag.
De startnotitie is ook te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl/A27
Startnotitie, pagina 24 schreef: Ombouw van knooppunt Hooipolder

Knooppunt Hooipolder is op dit moment geen volwaardig knooppunt. De kruising van de A27 en de A59 bestaat niet uit verbindingsbogen zoals voor snelwegen gebruikelijk. Via verkeerslichten op de A59 wordt de toegang tot de op- en afritten van de A27 geregeld. Als gevolg hiervan ontstaan lange wachtrijen op de A59, maar bij drukte ook op de afritten van de A27. Uit oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid is dit ongewenst. In alle alternatieven wordt het knooppunt Hooipolder daarom omgebouwd tot een volwaardig knooppunt met verbindingsbogen. De vormgeving hiervan wordt in het MER nader uitgewerkt.

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8510
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: A27 KP Hooipolder - Breda

Bericht door Hajo » do 13 sep 2007, 16:26

Het is i.i.g. mooi te lezen dat in alle vier alternatieven een reconstructie van Hooipolder tot volwaardig knooppunt is opgenomen.

Mijns inziens is de beste oplossing een verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Bij deels 2x3 en deels 2x4 ontstaan bottlenecks = filevorming. Alternatief D is zeer kostbaar en zal onvoldoende helpen. Hoe de Merwede gekruisd moet worden (tunnel of brug) maakt mij eerlijk gezegd niet uit. Wel denk ik dat een brug goedkoper is. Hopelijk wordt dat dan ook een brug die het aanzien waard is: een hang- of tuibrug.
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8510
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: A27 KP Hooipolder - Breda

Bericht door Hajo » do 13 sep 2007, 16:54

Zojuist voor de eerste keer gebruik gemaakt van mijn recht op inspraak. :D Hier mijn reactie:

"Als frequent gebruiker van de A27 ben ik blij te vernemen dat de startnotitie om de filevorming op dit traject aan te pakken eindelijk ter inzage ligt.

Het nul-alternatief zou de bestaande situatie handhaven waardoor er feitelijk niets verandert en bij een verder toenemend verkeersaanbod zullen de files en vertragingen alleen maar toenemen. Ook voor het milieu is dit een slechte zaak.

Een uitbreiding naar gedeeltelijk 2x3 en gedeeltelijk 2x4 rijstroken creeërt bottle-necks. Juist op die plaatsen waar de weg van 2x4 naar 2x3 rijstroken zal versmallen zullen m.i. al snel files ontstaan. Dit is nu al het geval bij Everdingen, waar de 3 rijstroken in zuidelijke richting versmallen tot 2 rijstroken met onvermijdelijke files als gevolg.

Alternatief D (verhoogd aangelegde rijbanen in de middenberm) verwijs ik naar het land der fabelen. Dit zal, mede omdat voor gebruik van die verhoogde weg vrijwel zeker betaald gaan moet worden, geen verbetering zijn. Ik vrees dat het meeste verkeer in dit geval toch van de, gratis, te berijden weg gebruik zal maken en niet voor de tolweg zal kiezen: auto rijden is immers al duur genoeg. Kortom: deze oplossing is in mijn ogen te beperkt.

Mijin conclusie is dan ook dat een uitbreiding van 2x2 naar 2x3 rijstroken over het gehele traject het meest zinvol is. Hoe de Merwede daarbij gekruist moet worden is naar mijn mening minder belangrijk. Wel zal een brug goedkoper zijn dan een tunnel. Mocht er voor een brug gekozen worden, dan hoop ik dat die brug wel uitstraling krijgt: geen "plank" maar een estetisch mooie hang- of tuibrug heeft mijn voorkeur."
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15141
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: A27 KP Hooipolder - Breda

Bericht door Via » do 13 sep 2007, 17:00

In elk geval al goed dat Hooipolder wordt omgebouwd tot een volwaardig knooppunt. Hopelijk houden ze het gewoon bij een simpel en doeltreffend klaverblad of eventueel een klaverturbine.

Zelf zie ik het meest in 2x3 met regionale verbindingen. Haal maar eens wat onzinverkeer van de snelweg af!

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36544
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: A27 KP Hooipolder - Breda

Bericht door Rene » do 13 sep 2007, 17:31

Een startnotitie heeft vooral tot doel dat je inspraak kunt geven:
- of er nog andere alternatieven aan de orde moeten komen
- welke effecten allemaal bepaald moeten worden

Het is nu nog niet de tijd om te kiezen tussen alternatieven. Inspraakreacties die sec ingaan op de keuze zullen in dit stadium dan ook vaak "ter kennisgeving worden aangenomen".

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8510
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: A27 KP Hooipolder - Breda

Bericht door Hajo » do 13 sep 2007, 17:51

^^ Mijn mening kennen ze dan alvast. ;)
Donateur Vereniging Wegenforum

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36544
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: A27 KP Hooipolder - Breda

Bericht door Rene » do 13 sep 2007, 21:11

Bij het tracébesluit wordt alleen de inspraak op het OTB (en indien een Trajectnota is opgesteld ook de inspraak daarop) meegenomen.
Ik wil je niet ontmoedigen, maar als je je voorkeur voor een alternatief wilt laten meewegen dan moet je daar op het juiste moment bij inspreken.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17971
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: A27 KP Hooipolder - Breda

Bericht door mavas » do 13 sep 2007, 22:00

Alternatief C (deels 2x3, deels 4x2) heeft tot nu toe mijn voorkeur, mits er wel ruimtereservering overblijft voor extra stroken op de hoofdrijbaan!

Er staat trouwens een klein foutje bij afbeelding 5.4: Het moet niet 2x4 maar 4x2 zijn.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40818
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Vinny » vr 14 sep 2007, 11:28

Ik weet niet hoe lang het schrijven van een startnotitie gemiddeld genomen duurt, maar als dit het maatgevende tempo is verwacht ik de aanpassingen van de weg niet voor 2015... :roll:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

peejay
autoweg
Berichten: 1176
Lid geworden op: wo 20 apr 2005, 13:24
Locatie: Bergen op Zoom, nabij de A4/A58

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door peejay » vr 14 sep 2007, 13:22

De foto op pagina 8/9 ("A27 tot Rijnsweerd filevrij / A2 tot Holendrecht 10 km file") slaat natuurlijk nergens op in deze startnotitie.
Rij met je hart

snelwegracer
autoweg
Berichten: 1722
Lid geworden op: wo 30 mar 2005, 9:41
Locatie: Zederik

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door snelwegracer » vr 14 sep 2007, 22:49

Ik heb van de start notatiegehoord via het regionale krantje Het Kontakt van de Vijfherenlanden en Alblasserwaard. Ik heb ook naar de verschillende alternatieven gekeken en ik ben denk ik het meest voor C. Ik ben blij dat er nu eindelijk wat aan deze weg word gedaan want in mijn ogen was het allang gedaan. Maar goed terug naar mijn mening. Voor optie moet er dan wel extra ruimte zijn voor eventuele extra rijstrook anders kan weer een grote verbouwing starten en daar zit ik niet zo op te wachten. ;) Ik moet zeggen dat ik D geen optie vind omdat het niet mooi is en omdat je er extra voor moet betalen. Daarnaast wil ik niet heel de tijd achter dezelfde auto rijden.
Ik weet niet hoe lang het schrijven van een startnotitie gemiddeld genomen duurt, maar als dit het maatgevende tempo is verwacht ik de aanpassingen van de weg niet voor 2015...
Ik ben blij dat ze nu eindelijk wat aan deze weg gaan doen. :)
Neem eens een kijkje op mijn forum 8-) Het forum over Transporttycoon. :).

Gebruikersavatar
Hajo
2x3 autosnelweg
Berichten: 8510
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 11:17
Locatie: Zeist

Re: A27 KP Hooipolder - Breda

Bericht door Hajo » za 15 sep 2007, 13:54

René schreef:Bij het tracébesluit wordt alleen de inspraak op het OTB (en indien een Trajectnota is opgesteld ook de inspraak daarop) meegenomen.
Ik wil je niet ontmoedigen, maar als je je voorkeur voor een alternatief wilt laten meewegen dan moet je daar op het juiste moment bij inspreken.
Ok. Dan wachten we op het geschikte moment. ;)
Donateur Vereniging Wegenforum

Frits
2x2 autosnelweg
Berichten: 6048
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:32

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Frits » vr 28 sep 2007, 18:01

Ik heb ergens gelezen dat knooppunt Everdingen in alle varianten wordt omgebouwd tot een volledig knooppunt. Gisteravond was er een item over op RTV Utrecht. Als alles mee zit, kunnen de werkzaamheden in 2011 beginnen. Ik ga in ieder geval op 9 oktober naar de inspraakavond hier in Houten.
De autogordel: een band voor het leven.

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36544
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Rene » ma 01 okt 2007, 9:52

Cobouw (27-9-2007) schreef:Gebiedsontwikkeling biedt A27 volop kansen

UTRECHT - Om de capaciteitsproblemen van de A27 succesvolaan te pakken, moeten private en publieke partijen niet alleen maar naar wegverbreden kijken, maar het in een ruimer kader plaatsen. De weg aanpakken en tegelijkertijd het gebied ontwikkelen is de toverformule.

Die boodschap had professor en stedenbouwkundige Riek Bakker gisteren voor een volle zaal met toehoorders tijdens een themabijeenkomst over pps in Lunetten. Zij deponeerde de stelling dat bouwers, aannemers, projectontwikkelaars en Rijkswaterstaat van alles moeten beetpakken om de A27 als pps-project tot een succes te maken. "Er zijn meerdere doelen nodig. De economie kan niet zonder infrastructuur. Maar die kan weer niet zonder leefmilieu en gebiedsontwikkeling." Bakker vindt dat integrale gebiedsontwikkeling hoort bij een dergelijk project als de A27. Als dat niet gebeurt, gaan plaatsen als Nieuwegein en Gorinchem op slot. "Ontwikkel tegelijk woningbouw, recreatie en bedrijvenparken". Ze noemde de ontwikkeling van de A2 waarbij Leidsche Ryn bij Utrecht ook is ontwikkeld als goed voorbeeld.

Het verhaal van Bakker oogstte ook enige kritiek. Zo vindt ING dat het simpel moet worden gehouden. "Knip het project op in hapklare brokken", zei head infrastructure Han Claesens van de bank. "Hoewel een mooie visie, lijkt het lastig om dit in een project van 3 of 4 miljard euro op te pikken", zo vreest hij. Bouwend Nederland en VNO-NCW hoorden weinig nieuws, zo bleek tijdens de discussie. "Wie is de uitdager voor zoiets als integrale gebiedsontwikkeling", vroeg August Mesker van VNO-NCW zich af. Bakker zei daarop dat er gewaakt voor moet worden om te hard van stapel te lopen met pps rond de A27. "Hou het open en ga eerst eens bekijken wat iedereen precies wil." Rijkswaterstaat maakte onlangs de A27-startnotitie bekend om de capaciteit tussen Lunetten (Utrecht) en Hooipolder (Brabant) te vergroten.

De komende jaren worden diverse alternatieven uitgewerkt waarbij de zogenoemde hoge snelweg het meest in het oog springt. Boven de bestaande weg zouden twee rüstroken op een viaduct komen. Ter hoogte van de Merwedebrug zou een grote boortunnel moeten komen. Rijkswaterstaat is van plan op korte termijn private partijen te betrekken bij het uitwerken van de alternatieven. Dat zal gebeuren via een marktscan en een marktconsultatie.
Alsjeblieft de A27 procedure niet verzwaren met andere bouwprocedures.
En alsjeblieft niet nog meer woningbouw buiten de stad en werkgelegenheid in de stad.
Ik ben enkel voorstander van een integrale aanpak wanneer dat er voornamelijk op gericht is om werkgelegenheid te verplaatsen naar locaties die voor het verkeer op A27 (en A2) het meest optimaal is.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Chris » ma 01 okt 2007, 20:05

Op die manier los je natuurlijk nooit files op. Kunstmatig meer aanbod creëren. Er zit wel een top aan, maar dan moet de A27 wel heel breed worden.

Volgens mij kan je dan beter de bestaande bedrijven en industrieterreinen verdichten, en de toegangswegen daarnaartoe verbeteren.

Mascotte
woonerf
Berichten: 68
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 14:04
Locatie: Oosterhout

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Mascotte » di 02 okt 2007, 22:12

Ben vanavond naar de inspraakavond te Raamsdonksveer geweest. Een vraag die ik niet (goed) beantwoord kreeg stel ik daarom maar hier, genoeg deskundigen hier toch :)

In de startnotitie gebruikt men voor de verkeerskundige analyse verkeersintensiteitscijfers afkomstig uit 2004. Waarom gebruikt men geen recente cijfers, bijvoorbeeld uit 2006?

Nu verwacht ik als antwoord dat er geen recente cijfers beschikbaar zijn maar waarom is dat, intensiteit meet men toch dagelijks met al die lussen in het wegdek?
... ? ...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Chris » di 02 okt 2007, 22:19

Wellicht is die startnotitie al eerder gemaakt. Bovendien heb ik nog geen bestanden gezien met de jaarcijfers van 2006, wel van 2005. Ze meten wel constant inderdaad, maar ik denk dat ze liever jaarcijfers gebruiken dan wat onvolledige maandcijfers.

Volgens mij meten ze ook niet op iedere plek, maar op een beperkt aantal plekken. In de MTR+ applicatie van het RWS-AVV kan je ook niet de intensiteit bekijken tussen elke afrit, maar op een aantal plekken. De rest is INWEVA (INschattingWEgVAkintensiteit)

Frits
2x2 autosnelweg
Berichten: 6048
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:32

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Frits » wo 03 okt 2007, 18:31

Telegraaf (3-10-2007) schreef:Strikte voorwaarden aan tol op A27

DEN BOSCH - De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, negen gemeenten, twee waterschappen en werkgevers gaan alleen onder strikte voorwaarden akkoord met tolheffing op de A27. Dat blijkt uit hun gezamenlijke inspraakreactie op de plannen van Rijkswaterstaat om de capaciteit van de snelweg uit te breiden.
Tol is een van de ideeën voor het drukke traject tussen knooppunt Lunetten (Utrecht) en Hooipolder (Noord-Brabant). Ook een tunnel onder of een extra brug over de Merwede en een uitbreiding van het aantal rijstroken zijn serieuze opties. „Alleen als tolheffing tot een aanzienlijke versnelde aanleg zou leiden zijn we bereid dit te overwegen”, staat in de reactie. Verder moeten de effecten duidelijk zijn en de inkomsten besteed worden in de regio. De inspraakperiode loopt nog tot eind oktober. Alle genoemde alternatieven worden nog onderzocht. In 2011 moet een tracébesluit genomen worden waarna kan worden begonnen met de uitvoering.
De autogordel: een band voor het leven.

Frits
2x2 autosnelweg
Berichten: 6048
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:32

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Frits » wo 03 okt 2007, 18:34

Chris schreef:Wellicht is die startnotitie al eerder gemaakt.
De Startnotitie is gedateerd september 2007. Je zou toch denken dat er recentere cijfers bekend moeten zijn.
De autogordel: een band voor het leven.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Chris » wo 03 okt 2007, 19:52

Zo'n startnotitie is ook niet in één dag geschreven ;)

Misschien zijn de gegevens al wat ouder, maar 2005 zou wel logischer zijn dan 2004...

PW100
verkeersader
Berichten: 824
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:00
Locatie: Oisterwijk

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door PW100 » wo 10 okt 2007, 13:35

Ik ben gisteravond naar de informatie- en inspraakavond in Houten geweest. Was voor mij voor het eerst dat ik bij zoiets aanwezig was. Helaas viel de opkomst nogal tegen, er leken wel meer RWS voorlichters aanwezig dan belangstellenden. Het zaaltje was ingericht voor zeker 100 belangstellenden, er waren er hooguit 20. Daarnaast was ook de Stichting HogeSnelWeg aanwezig in de vorm van initiatiefnemer architect Bert Toorenman.
De informatieavond begon om 18.30 waarbij de RWS medewerkers beschikbaar waren om vragen te beantwoorden. Om 19.30 gaf projectleider mevr. M. Graat een presentatie over de startnotitie, gevolgd door een korte uiteenzetting door mevr. M. Kornman namens het inspraakpunt. Na een pauze volgde om 20.45 de hoorzitting.

Startnotitie bevat een aantal goede punten die hier al eerder in dit draadje aangehaald zijn:
Projectdoel:
* reistijd in spits max 1,5x buitenspits [per Nota Mobiliteit]
* reistijd in 2020 terug op het niveau van 1992 [!!]
* toekomstvast [lees ingebouwde ruimtereservering voor exra rijstroken mochten die in de toekomst nodig zijn]
* netwerkzekerheid
* vaste oeververbindingen: bruggen aanpassen volgens eisen Ruimte voor de Rivier.

Uitgangspunten/Alternatieven
* voldoen aan doelstelling
* géén nieuw tracé, verbreding bestaand tracé
* capaciteit knooppunten afgestemd op aangrenzend wegvak
* ruim dwarsprofiel [toekomstvast]
* Hooipolder volwaardig knooppunt in alle alternatieven
* nieuwe aansluiting Gorinchem-Noord
* optimalisatie bestaande aansluitingen
* NIET TE ONDERZOEKEN ALTERNATIVEN:
- benutting [reeds toegepast, mogelijkheden vrijwel uitgeput]
- nieuwe spoorlijn Breda/Utrecht [eerdere studie[BRUT] wees uit dat dit onvoldoende probleemoplossend zal zijn]
- doelgroepenstroken [ervaring leert dat de extra capaciteit niet optimaal benut wordt, en beleid niet opgenomen in Nota Mobiliteit]
- Superbus [zucht . . . onzekerheid technische haalbaarheid]

Alternatieven
* Nulalternatief; wordt alleen onderzocht om referentiesituatie in kaart te brengen
* 2x3 met regionale verbindingen; het gehele traject 2x3, met bij Gorinchem en Houten uitbreiding van OWN
* 2x3 en 2x4; 2x4 tussen Werkendam - Gorinchem-Noord/Scheiwijk, en tussen Everdingen - Lunetten, rest 2x3
* 2x3 en 4x2; 4x2 tussen Werkendam - Gorinchem-Noord/Scheiwijk, en tussen Everdingen - Lunetten, rest 2x3
* HogeSnelWeg; privaat initiatief voor verhoogde tol-rijbaan 2x1 tussen Hooipolder en Lunetten, geboorde tunnel tussen Werkendam en Gorinchem-Noord. Tolinkomsten zouden voor [deel-]financiering moeten zorgen
* Meest Milieuvriendelijk Alternatief; MMA, zal verder uitgewerkt worden tijdens de studie

Varianten
Varianten zijn deelstudies die voor meerdere alternatieven mogelijk toepasbaar zijn:
* Avelingen; opheffen aanlsuing [niet nodig bij parallelbaanstructuur of regiooplossing [OWN]
* Everdingen: uitbreiding tot volledig knooppunt tbv verbetering netwerkrobustheid
* beprijzing: tol / kilometerheffing [deze variant geniet voorkeur . . . :dontknow: ]
* Tunnel onder Merwede; korte tunnel of lange tunnel [Werkendam - Gorinchem-Noord] mogelijk
* Brug over Merwede voor HogeSnelWeg alternatief

Te onderzoeken effecten
* verkeer en vervoer: voldoet oplossing aan doelstelling
* ruimtegebruik: ruimtebeslag, doorsnijding, routes, gedwongen vertrek
* economie: reistijdwinst, werkgelegenheid, ontwikkelingsmogeljkheden
* woon- en leefmilieu: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, barrièrewerking
* natuurlijke omgeving: natuur, landschap, archeologie, water/bodem

Procedure en planning
* Startnotitie en inspraakronde [sept/okt 2007]
* Richtlijnen/inhoud MER [nov 2007/feb 2008]
* Ontwerp TracéBesluit OTB [Q3 2009], gevolgd doorinspraakronde
* TracéBesluit TB [Q1 2010] + eventueel beroepsprocedure
* Onherroepelijk TB [Q1 2011]
* Uitvoering

Dit was de laatste van drie inspraaksessies [de eerste twee waren aanzienlijk beter bezocht volgens de projectleider]. Er waren welgeteld twee personen die tijdens deze hoorzitting gebruik maakten van hun recht tot inspraak.
* Een persoon was aanwezig namens de lokale golfclub [Houten] en wenste dat niet alleen aan de bebouwde zijde van de A27 geluidsschermen zouden komen, maar ook aan de andere zijde waar de golfvereniging gevestigd was. Dit alles onder het motto: Golf is een concentratiesport, en daar mag voor wat betreft het geluid ook rekening mee gehouden worden!
* Een bewonder van Houten merkte op dat de overheid [het bleef hier in het midden welke overheid] in het verleden een bedrijventerrein naast de A27 gepland had om geluidsoverlast voor Houten te beperken, echter er was geen rekening gehouden [volgens zijn betoog] met de verhoogde ligging van de A27 tbv Amsterdam Rijnkanaal kruising. De geluidsberkende invloed van het bedrijventerrein was daarmee nihiel aangezien het verkeersgeluid over de bedrijven heen naar de bebouwing ging. Of hiermee in deze nieuwe procedure wél rekening mee gehouden kon worden!

Al met al een beetje saaie avond, maar wel leuk om een keer meegemaakt te hebben. Ik heb trouwens de helft van de avond gespendeerd in het doorbladeren van een fotoboek met zo'n 300 luchtfotos op A4 formaat van het gehele traject! Helaas niet verkrijgbaar, en ik mocht géén exemplaar meenemen . . .

Overzicht zaaltje van Hotel De Roskam
Afbeelding

Overzichtelijke iInformatiepanelen
Afbeelding

Kaartmateriaal
Afbeelding

De HogeSnelWeg van de gelijknamige stichting
Afbeelding

Ds79m
2x3 autosnelweg
Berichten: 9010
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Ds79m » wo 10 okt 2007, 13:57

Interessant stukje, Harm! Die HogeSnelweg vind ik eerlijk gezegd niet zo overtuigend. Zoals ik het nu begrijp komen er op die verhoogde 2x1-weg geen inhaalmogelijkheden, en met een beetje pech rijd je dan dus tientallen kilometers achter een langzaam voertuig, en dat tegen een extra toltarief.
Peter - Als je veel tegenwind hebt, kun je beter zelf gaan liggen

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Chris » wo 10 okt 2007, 14:01

Hmm die HogeSnelWeg lijkt me wat overdreven in landelijk gebied. Dat lijkt me meer wat voor stedelijk gebied waar verbreding grote sloop tot gevolg zou hebben. (de vraag is of sloop erg is, stadsvernieuwing vindt altijd plaats). Het aanleggen van betaalde rijstroken in de middenberm lijkt me dan stukken goedkoper.

Het idee lijkt wel op de 91 Express lanes in California.

Afbeelding

Afbeelding

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20225
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door waldo79 » wo 10 okt 2007, 14:17

Beetje zonde zo'n hoge snelweg in een open gebied...

PW100
verkeersader
Berichten: 824
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 16:00
Locatie: Oisterwijk

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door PW100 » wo 10 okt 2007, 14:38

Ds79m schreef:Interessant stukje, Harm! Die HogeSnelweg vind ik eerlijk gezegd niet zo overtuigend. Zoals ik het nu begrijp komen er op die verhoogde 2x1-weg geen inhaalmogelijkheden, en met een beetje pech rijd je dan dus tientallen kilometers achter een langzaam voertuig, en dat tegen een extra toltarief.
Dank :)<>:

Inderdaad 2x1 zonder inhaamogelijkheden. De bedoeling van de HSW is dat er met een homogene snelheid gereden gaat worden [beetje vooruitlopend op AVG** - Automatische VoertuigGeleiding]. De stichting voorziet wel dat er stringente snelheidscontrole moet plaatsvinden, zowel voor Vmax als ook voor Vmin. Als iemand structureel te langzaam rijdt dan zal hij eerst een waarschuwing op de mat moeten krijgen. Daarna zal hij beboet gaan worden, en als ook dat niet helpt, dan zal hem/haar de toegang tot de weg ontzegd worden. Hoe dat plaats zal moeten vinden, daar heeft de stichting nog niet echt over nagedacht, dat laten ze waarschijnlijk aan anderen over . . .


** De rijbaan van de HSW wordt in staal uitgevoerd, die in secties aan de betonnen middenconstructie gehangen wordt. Het geheel kan grotendeels in prefab uitgevoerd worden. Voordeel van stalen rijdek [afgedekt met asfaltlaag, voegovergangen schijnt goed over naggedacht te zijn] is dat achteraf zonder meer technologie ingebouwd kan worden in het rijdek mocht APV dit vereisen. Ook kunnen redelijk eenvoudig andere voorzieningen achteraf ingebouwd worden. Iets wat met de huidige technieken en betonnen dekken vrijwel onmogelijk is.

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36544
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Rene » wo 10 okt 2007, 14:52

Nadelen van zo'n rijbaan erbovenop:
- veel grotere geluidsbelasting dan bij een verbreding op maaiveld
- enorme horizonvervuiling
- gevolgen bij ijzel, ijsafzetting en dergelijke
- heel duur in beheer en onderhoud
- problemen met bewegwijzering

En waarvoor ?

Middenberm en redreseerstroken links kunnen met een barrier gereduceerd worden tot 2,5 meter.
Als je er pijlers voor zo'n baan tussen wilt zetten, dan kom je volgens mij toch al snel op 6 meter.
Je ruimtelijke winst is dus nihil, en het ruimtebeslag van het rijkswegennet is zelfs met een gewone verbreding al behoorlijk gering...

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20225
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door waldo79 » wo 10 okt 2007, 16:04

Dat zijn wel fundamentele bezwaren. Zou daar door het projectteam HSW aan gedacht zijn?

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17166
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Kaaiman » wo 10 okt 2007, 16:35

Die HSW zie ik niet zitten, om al eerder genoemde redenen en het feit dat de bodem op sommige plaatsen nogal slap is. Het is vragen om problemen om zoiets op poten te zetten waar de bodem er niet geschikt voor is. :roll:

Die andere alternatieven lijken me best goed, vooral die 4+4 of 2+2+2+2-oplossingen, al kan ik zo met de natte vinger niet beoordelen welke van deze twee het geschiktst zouden zijn i.v.m. afslaand verkeer.

Worden er ook nog wijzigingen gemeld aan de configuratie van KP Gorinchem? Een klaverturbine bijvoorbeeld? En hoe gaat KP Hooipolder eruit zien? :)
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17971
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door mavas » wo 10 okt 2007, 20:23

:touring: :wow: toekomstvast!!! We gaan het eindelijk een beetje leren in dit land :D
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Via
2x5 autosnelweg
Berichten: 15141
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 17:09

Re: A27 KP Lunetten - KP Hooipolder

Bericht door Via » wo 10 okt 2007, 21:02

Ik zie het meest in 2x3+own. Als je het own opwaardeert haal je overtollig verkeer van de snelweg af en wordt die niet het afvoerputje van alle verkeersstromen. En dat Hooipolder en wellicht ook Everdingen worden meegenomen vind ik ook positief. :)