Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Discussieer hier over wegontwerp, verkeersveiligheid en de bijbehorende fysieke maatregelen. Ook voor discussies over "Duurzaam Veilig".

Moderator: Moderatoren

Gebruikersavatar
duikgek89
2x2 autosnelweg
Berichten: 7398
Lid geworden op: ma 23 jul 2007, 15:31

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door duikgek89 » ma 10 jul 2017, 13:29

Aanhalingstekens of niet, als men dit niet hard kan maken vind ik toch dat dit niet zo geschreven had moeten worden.

boe!
2x5 autosnelweg
Berichten: 17714
Lid geworden op: di 19 jul 2005, 20:02
Locatie: Leusden

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door boe! » ma 10 jul 2017, 19:52

In Amersfoort ging zondag een brug ineens omhoog, terwijl er auto's overheen reden. Veel schade, geen gewonden.
:arrow: Artikel RTV Utrecht

Gebruikersavatar
Victor
autoweg
Berichten: 1428
Lid geworden op: di 01 mar 2005, 21:39
Locatie: Oosterhout

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Victor » ma 10 jul 2017, 22:44

^^ Die brugwachter is nu dus ook door schade en schande wijzer geworden.
Nooit een brug weer open doen na een mislukte poging! Eerst ter plekke controleren.
Hier was blijkbaar zodanig druk opgebouwd, dat de auto's die daarna over de brug reden precies de trilling gaven die nodig was om de brug ***poinggg*** los te doen schieten...

Attietattie
2x4 autosnelweg
Berichten: 13695
Lid geworden op: ma 04 aug 2008, 15:19
Locatie: Almere

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Attietattie » ma 10 jul 2017, 23:12

Wéét je dat of dénk je dat?
'De beste verkeersdrempel is vriendelijkheid' - Loesje

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 4894
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Schelpenpaadje » za 28 okt 2017, 12:43

Binnenvaartorganisatie BNL-Schuttevaer gaat samen met overheden en verzekeraars onderzoek doen naar het grote aantal aanvaringen met bruggen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl.

Mogelijke factoren waar aan wordt gedacht is het medegebruik met pleziervaart en (vandaar in dit topic) het grote aantal bruggen dat op dit traject op afstand wordt bediend.

Onderzoek naar reeks aanvaringen in het noorden

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17645
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door mavas » ma 13 nov 2017, 12:34

Onderzoek incident Bosrandbrug afgerond
Het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van het incident op de Bosrandbrug op 22 juni 2017 is afgerond.

De Bosrandbrug ligt over de Ringvaart en verbindt de gemeenten Haarlemmermeer en Amstelveen. Bij het voorval kwam een voertuig tijdens het bedienen van de brug klem te zitten tussen de brug en de kant. Het onderzoeksrapport beschrijft de oorzaken van het incident en geeft meerdere aanbevelingen voor verbeteringen. De provincie neemt de aanbevelingen over en is gestart met maatregelen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.

Direct na het voorval op de Bosrandbrug op 22 juni 2017 heeft de provincie Noord-Holland een extern onderzoek ingesteld om de oorzaak te achterhalen en op basis hiervan maatregelen te treffen die herhaling moeten voorkomen. Uit het onderzoek blijkt dat het incident heeft plaatsgevonden door een opeenstapeling van verschillende oorzaken. De oorzaken liggen zowel bij de bestuurder van het voertuig als bij de bediening van de brug, maar ook de inrichting van het bedieningshuis en de afstemming van de verkeerslichten hebben een rol gespeeld bij het voorval.

Aanpak verbeterpunten
Alle aanbevelingen uit het onderzoeksrapport worden, naast de al genomen maatregelen, opgepakt. Zo vinden er extra (aangepaste) trainingen plaats, worden er nieuwe eisen gesteld aan het zicht op de brug tijdens het bedienen, wordt er gekeken of de verkeerslichten verplaatst kunnen worden en wordt lesmateriaal aangepast. De bevindingen van het onderzoek maken duidelijk dat de veiligheid van bruggen continu aandacht verdient. De provincie Noord-Holland gaat na of toepassing van de aanbevelingen bij de andere bruggen van de provincie nodig is.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... g_afgerond
Er zijn dus 4 verschillende oorzaken aan te wijzen: de bestuurder, de bediening van de brug, inrichting van het bedieningshuis en de VRI's. Dat zijn behoorlijk veel oorzaken.
Jammer dat het onderzoek niet openbaar is gemaakt (en eerlijk gezegd heb ik er ook niet naar gezocht), want dan zouden we precies kunnen lezen wat de details van het onderzoek zijn.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17645
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Automobiliste rijdt van Ketelbrug water in en overlijdt/Den Uylbrug

Bericht door mavas » wo 15 nov 2017, 12:36

Schelpenpaadje, in juni 2017 schreef:De Sloebrug in Vlissingen is zondagmiddag tot ongeveer 45 graden geopend terwijl er nog een vrouw op stond:
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/amp/ ... vrouw-erop
http://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/vrouw-k ... ~a780a4e2/
Provincie Zeeland wil bediening bruggen optimaliseren na incident Sloebrug
31 oktober 2017

In Vlissingen heeft zich op 18 juni 2017 een incident voorgedaan op de Sloebrug. Tijdens het openen van de brug was een fietser aanwezig op het beweegbare gedeelte. Hoewel het incident niet tot een ongeval heeft geleid, wil de Provincie leren van het incident. Op ons verzoek heeft onderzoeksbureau Intergo in kaart gebracht hoe de Provincie situaties als deze in de toekomst kan voorkomen. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen om de bediening van bruggen te optimaliseren. Provincie Zeeland gaat hiermee aan de slag.

Op basis van relevante documentatie, filmbeelden en interviews heeft Intergo gereconstrueerd wat er is voorgevallen op 18 juni. Het onderzoek bevestigt dat een combinatie van factoren ten grondslag ligt aan het incident. Uit de analyse blijkt dat de wielrijder bewust met fiets onder de gesloten aanrijbomen is doorgekropen. Zij negeert hierbij de geluidssignalen en rode verkeerslichten. De nautisch medewerker heeft vervolgens het sein ‘brug open’ gegeven, terwijl er iemand op de brug stond. Binnen een halve minuut is de noodprocedure in werking gezet, na een oproep via de marifoon. Hiermee is een ongeval voorkomen.

Aan de slag met aanbevelingen
Intergo heeft niet alleen een reconstructie gemaakt van het ongeval, maar ook in kaart gebracht hoe de Provincie ongewenste situaties in de toekomst kan voorkomen. De belangrijkste aanbevelingen zijn:
•Verbeter het cameraplan en pas procedures op de Nautische Centrale aan conform kaders en richtlijnen van Rijkswaterstaat. Dit houdt onder meer in dat de beelden van weg- en landverkeer anders gepresenteerd worden. Op dit moment schakelen de beelden van wegverkeer naar waterverkeer, wat niet bijdraagt aan een adequate taakuitvoering.
•Vereenvoudig het bedienscherm, omdat dit overbodige informatie bevat.
•Scherp procedures en instructies voor medewerkers aan, vooral tijdens kritische bedienmomenten. Zo staat onvoldoende beschreven op welke wijze het bewegende brugdeel gemonitord moet worden tijdens het openen van het brugdek.
•Laat medewerkers regelmatiger trainen en toetsen.

De aanbevelingen van Intergo zijn een aanvulling op de verbeteringen die de Provincie zelf de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Samen met Intergo bekijken we hoe we als Provincie gevolg kunnen geven aan de aanbevelingen. Een verbeterplan is in de maak; details worden momenteel uitgewerkt. Een belangrijk punt is het cameraplan. In de nieuwe opzet zijn alle onderdelen van het bedienproces contant in beeld voor de nautisch medewerker.
https://www.zeeland.nl/actueel/provinci ... t-sloebrug
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17645
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door mavas » wo 05 sep 2018, 13:16

Ook in Zuid-Holland is een incident geweest. En komt en een vervolgonderzoek.
Nader onderzoek ongeval Julianasluis Gouda
Gepubliceerd op 1 augustus 2018

De provincie Zuid-Holland is naar aanleiding van het ongeval dat op 12 juli 2018 bij de Julianasluis in Gouda plaatsvond nader onderzoek gestart. Bij het ongeval is een fietser gewond geraakt. Het politieonderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval loopt nog. De provincie werkt continu aan vernieuwing en verbetering van het beheer zo ook op het gebied van brugbediening om zo van Zuid-Holland een nog beter bereikbare en veiligere provincie te maken.

Lopende onderzoeken
Veiligheid ziet de provincie Zuid-Holland, als (vaar)weg beheerder, als een interactie tussen mens, techniek en omgeving. Het incident is voor de provincie aanleiding nader onderzoek te doen. Na het ongeval is de provincie gestart met het opstellen van een feitenrelaas. Dit is van belang om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Tevens wordt door een extern adviesbureau nader onderzoek gestart naar de inrichting (en bediening) van het sluiscomplex vanuit het perspectief van de weggebruiker, de vaarweggebruiker en de bedienaar. Naar verwachting is dit onderzoek begin oktober afgerond. Bij dit onderzoek zal, wanneer dit tijdig beschikbaar is, het onderzoek van de politie worden betrokken. Dit onderzoek zal moeten uitwijzen of en welke verbetermaatregelen er mogelijk zijn om eventuele risico’s verder te reduceren.

Acties op korte termijn
De provincie wil op korte termijn een kwantitatief en kwalitatief beeld krijgen van het gedrag van verkeersdeelnemers op en rond de bruggen ter hoogte van de Julianasluis. Hiertoe zal een verkeerskundige voor een periode van 2 maanden de gedragingen gaan registreren. Daarnaast wordt het ongeval als casus in de jaarlijkse opleidings- en trainingscyclus van objectbedienaren opgenomen. Ook wordt een schouwmoment georganiseerd met ENFB (de fietsersbond), ANWB en enkele partners uit het netwerk van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders. Doel hiervan is om observaties met elkaar te delen en ook aan de hand daarvan te bezien of er beheersmaatregelen mogelijk zijn. Op dit moment worden geen (directe) fysieke maatregelen genomen. Zo adviseert ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid: tref bij dit soort incidenten geen overhaaste maatregelen, maar maak eerst een grondige risicoanalyse. Elke nieuwe maatregel brengt weer zijn nieuwe risico’s met zich mee. De ervaring leert dat zorgvuldig onderzoek, waarbij het gedrag van de verkeersdeelnemers en objectbedienaren, de techniek en de inrichting in samenhang worden bekeken, van groot belang is om goed te kunnen bepalen welke maatregelen er mogelijk zijn.

Nieuw dynamisch routeinformatiepaneel (DRIP)
Voor het fietsverkeer rondom de Julianasluis wordt op 4 locaties een nieuw dynamisch routeinformatiepaneel geplaatst en het bestaande paneel Moordrechtzijde wordt vervangen. Voor het autoverkeer worden de bestaande 3 dynamische pijlen vernieuwd en op de N207 noord wordt een extra portaal met bewegwijzering geplaatst. Dit is een maatregel die al, voordat het ongeval plaatsvond, voorzien was. Doel is met dit integrale routeverwijssysteem, de doorstroming te verbeteren en route informatie te verduidelijken. Dit systeem wordt aangesloten op de brugbediening en levert maatwerk voor fiets- en autoverkeer. De verwachting is dat het systeem in november 2018 zal worden geplaatst.

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nie ... uis-gouda/
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Boerenkool
autoweg
Berichten: 1185
Lid geworden op: wo 22 okt 2014, 20:21

Re: De conditie van bruggen in Nederland

Bericht door Boerenkool » wo 28 nov 2018, 20:30

Rijkswaterstaat bezwoer dat t veilig was toen er n schandaaltje was over N-Hollandse kunstwerken. Ook tegen de hevig geschrokken Zaankanters.
Wat gaan die hier nu van denken, brug zou ineens opengegaan zijn? https://www.telegraaf.nl/nieuws/2854351 ... in-zaandam

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17645
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: De conditie van bruggen in Nederland

Bericht door mavas » wo 28 nov 2018, 22:00

Onderwerp past volgens mij beter in topic "brugongevallen".
Maar triest dat er nu weer een brug "zomaar" is open gegaan. En dat in dezelfde gemeente waar een paar jaar geleden een dode is gevallen bij een brugopening. Dat gaat nog veel discussie geven de aankomende tijd of de brugbediening op afstand moet blijven.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9531
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: De conditie van bruggen in Nederland

Bericht door Rein » wo 28 nov 2018, 22:43

^^ Het gaat toch zelfs om dezelfde brug?

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17645
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: De conditie van bruggen in Nederland

Bericht door mavas » wo 28 nov 2018, 23:55

Nee. De prins Bernhard brug ligt in de S151, de Den Uylbrug in de S150. S150 ligt zuidelijk in het verlengde van de afrit Zaanstad-zuid, S151 in het verlengde van de stadssnelweg.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rogier
expressweg
Berichten: 4722
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: De conditie van bruggen in Nederland

Bericht door Rogier » do 29 nov 2018, 13:42

Ik ben benieuwd wat er echt is gebeurd.
Sommige zeggen dat de gewonden onder de slagbomen door zijn gegaan.
Anderen zeggen dat de brug plotseling omhoog is gekomen.
Hopelijk zijn er camerabeelden opgenomen, waarop te zien wat er echt is gebeurd en hopelijk herstellen de gewonden snel.

Bert65
dorpsstraat
Berichten: 215
Lid geworden op: vr 25 dec 2015, 22:20

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Bert65 » do 29 nov 2018, 17:21

mavas schreef:Dat gaat nog veel discussie geven de aankomende tijd of de brugbediening op afstand moet blijven.
Dat denk ik ook en dat is niet verkeerd. Ik ben van mening dat het met camera’s en de bediening op afstand uitrusten van bruggen, geen veilige zaak is.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40380
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: De conditie van bruggen in Nederland

Bericht door Vinny » do 29 nov 2018, 20:08

mavas schreef: wo 28 nov 2018, 22:00 Onderwerp past volgens mij beter in topic "brugongevallen".
Maar triest dat er nu weer een brug "zomaar" is open gegaan. En dat in dezelfde gemeente waar een paar jaar geleden een dode is gevallen bij een brugopening. Dat gaat nog veel discussie geven de aankomende tijd of de brugbediening op afstand moet blijven.
Gelukkig zijn er maar zelden incidenten met brugopeningen. Als ik de onderzoeksrapporten lees is het wel van belang om behalve het ontwerp ook de praktische uitvoering na te lopen wanneer er een project gereed is. Als de brugwachter geen zicht heeft op voetgangers en fietsers kan wat mij betreft de brug niet bediend worden. Dat kun je gewoon simpel nagaan door mee te kijken met de camera.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17645
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door mavas » ma 03 dec 2018, 10:57

Vinny schreef: do 29 nov 2018, 20:08Gelukkig zijn er maar zelden incidenten met brugopeningen.
Ik weet niet waar je dat beeld vandaan haalt, maar als je dit onderwerp leest zie je dat het nog best wel wat ongevallen zijn.
Ik ben zelf wel heel benieuwd: Er lijkt een opgaande trend zichtbaar in het aantal ongevallen.
- Komt dat inderdaad doordat de brugbediening op afstand wordt gezet?
- Of is het het menselijk gedrag?
- Is een combinatie van beide?
- Anders?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9531
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Rein » ma 03 dec 2018, 11:06

Een jaar geleden of zo was er veel ophef in Noord-Holland, omdat de brugbediening van provinciale bruggen voortaan niet meer door medewerkers van de provincie zou worden gedaan, maar door een extern bedrijf. Toen werd door diverse mensen geroepen dat de medewerkers van het extern bedrijf onvoldoende geschoold zouden zijn en onvoldoende ervaring zouden hebben.

Ik weet niet in hoeverre het aantal brugongevallen (in de provincie Noord-Holland) sindsdien is toegenomen, maar een dergelijke factor kán mogelijk ook nog een rol spelen (naast de hiervoor genoemde factoren).

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40380
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Vinny » ma 03 dec 2018, 18:54

mavas schreef: ma 03 dec 2018, 10:57
Vinny schreef: do 29 nov 2018, 20:08Gelukkig zijn er maar zelden incidenten met brugopeningen.
Ik weet niet waar je dat beeld vandaan haalt, maar als je dit onderwerp leest zie je dat het nog best wel wat ongevallen zijn.
Ik ben zelf wel heel benieuwd: Er lijkt een opgaande trend zichtbaar in het aantal ongevallen.
- Komt dat inderdaad doordat de brugbediening op afstand wordt gezet?
- Of is het het menselijk gedrag?
- Is een combinatie van beide?
- Anders?
Er worden nu meer incidenten gemeld dan vroeger. Bovendien krijgen ook niet-fatale ongevallen nu aandacht in de media. Het weg- en het vaarverkeer is gegroeid in intensiteit. Dat zouden een aantal verklaringen kunnen zijn waarom incidenten nu meer lijken te gebeuren dan vroeger. Ik ben nog steeds niet overtuigd van het feit dat het echt gegroeid is. Dan nog vind ik dat in de rapporten die hier boven in de draad geciteerd zijn ook nuttige dingen staan die de wegbeheerders sowieso al ter harte kunnen nemen. Zorg dat fietsers en voetgangers duidelijk zichtbaar in de camera verschijnen bijvoorbeeld, dat was bij de brug in Zaanstad bijvoorbeeld al niet zo.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
Sibren
verkeersader
Berichten: 506
Lid geworden op: zo 11 jun 2017, 22:31
Locatie: Groningen

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Sibren » wo 12 dec 2018, 16:39

Ik weet niet of dit het juiste topic hiervoor is, maar de afgelopen jaren zijn er in de Provincie Groningen veel binnenvaartschepen tegen bruggen aangevaren. Op dit moment liggen de Paddepoelsterbrug en de Borgbrug in stad Groningen er om die reden (letterlijk) uit.

Iets viel me net op toen ik langs de Paddepoelsterbrug liep: de vaarseinen staan op dubbel groen. Is dit een gangbaar seinbeeld? Sinds het uithijsen van de brug stonden de seinen gewoon uit, maar nu is de middelste rode lens vervangen door een groene. Overigens stonden de knipperlichten voor het wegverkeer al sinds de aanvaring op continu dubbel rood.

Afbeelding

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 4894
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Schelpenpaadje » wo 12 dec 2018, 16:59

^^ Dubbel groen is inderdaad het juiste sein als doorvaart continu mogelijk is. Na het uitheisen van de Drachtsterbrug in Leeuwarden was dat daar ook enige tijd het geval. Je ziet het ook wel bij keersluizen die openstaan.

Diverse bruggen in de vaarweg Lemmer-Delfzijl worden de komende jaren aangepakt .

Gebruikersavatar
Sibren
verkeersader
Berichten: 506
Lid geworden op: zo 11 jun 2017, 22:31
Locatie: Groningen

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Sibren » wo 12 dec 2018, 17:35

^^ Bedankt voor de verheldering! Dan denk ik dat ik ook snap waarom de vaarseinen bij de nieuwe bruggen over het kanaal vier lichten hebben (zoals hier). De doorvaart is daar zo breed dat bij een brugopening waarschijnlijk standaard dubbel groen wordt gegeven.

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40380
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Vinny » wo 12 dec 2018, 20:04

Veel mensen die nog nooit gevaren hebben vinden brugseinen lastig te begrijpen. Gelukkig is er tegenwoordig een verhelderende (non-commerciële) website met toelichting:
https://www.varendoejesamen.nl/kennisce ... g-en-sluis
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17645
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door mavas » do 06 jun 2019, 9:49

Ik weet niet of dit relatie heeft met het brugongeval bij de Bosrandbrug, maar de opdrachtnemer is in gebreke gesteld voor personeelstekort.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/247127/o ... in-gebreke

Het blijft maar aanmodderen met die brugbediening bij de provincie Noord-Holland.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9531
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Rein » do 06 jun 2019, 10:04

Op het moment dat de provincie besloot de brugbediening te privatiseren een paar jaar geleden werd er al voor dit soort problemen gewaarschuwd....

Schelpenpaadje
expressweg
Berichten: 4894
Lid geworden op: wo 10 feb 2016, 9:54

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Schelpenpaadje » do 06 jun 2019, 11:11

"Een tekort aan goed opgeleid personeel"

Zijn die mensen er simpelweg niet?
Of zijn de arbeidsvoorwaarden die de opdrachtnemer biedt onvoldoende om ze te kunnen vinden?

In het geval er echt niet genoeg mensen bestaan die dit werk willen en kunnen doen, hoe zou de provincie daar mee om zijn gegaan als zij de bediening nog in eigen beheer had gehad? Omscholing van mensen zonder werk? Scholing van personeel zonder de juiste opleiding behoort vast niet tot de huidige opdracht, dus wie weet kunnen provincie en opdrachtnemer hierin samen een inspanning leveren in plaats van naar elkaar te wijzen?

Rein
2x3 autosnelweg
Berichten: 9531
Lid geworden op: zo 10 jun 2007, 10:18
Locatie: Haarlemmermeer

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Rein » ma 24 jun 2019, 10:21

Geen brugongeval (in dit geval), maar wel een bijzondere situatie.

Hulpdiensten zijn gisteren opgeroepen, omdat er enkele uren geen contact kon worden gekregen met de brugwachter van de Schipholbrug (in de A9). Omdat de ramen van het brugwachtershuisje open stonden was de verwachting dat de brugwachter wel aanwezig was. Uiteindelijk is de deur van het brugwachtershuisje opengebroken, maar er was geen brugwachter aanwezig. Waar die persoon wel was vertelt het verhaal niet, wel dat later een andere brugwachter is gevonden die de brug wist te bedienen. Meer info.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21479
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Wouter N14 » ma 24 jun 2019, 17:42

Beiden hadden een onverwachte brugdag.
:duck:
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40380
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Vinny » vr 28 jun 2019, 16:43

Bijzonder onprofessioneel van het bedrijf dat tegenwoordig de brugbediening doet in opdracht van de weg- en waterwegbeheerders. Er moet gewoon contact mogelijk zijn met een meldkamer waar ze de beschikking hebben over de roosters en mobiele telefoonnummers van brugwachters. :evil:
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17645
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door mavas » wo 04 sep 2019, 14:26

Schrikbarend nieuws: De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft als conclusie naar voren gebracht dat de brugwachter in 2018 het echtpaar bij de Bernhardbrug over het hoofd heeft gezien, waardoor ze zwaargewond zijn geraakt.
Ook doet Zaanstad nog altijd te weinig aan de veiligheid.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/252283/o ... brugdramas
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Mark
Forumbeheerder
Berichten: 10115
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 21:11
Locatie: Spijkenisse

Re: Brugongevallen (Ketelbrug/ Den Uylbrug / Bosrandbrug)

Bericht door Mark » wo 04 sep 2019, 20:11

Het OVV stelt ook dat de problemen niet beperkt blijven tot Zaandam, maar zich uitspreiden over heel Nederland.

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/1 ... et-ongeval
OVV schreef:Een aanpak vanuit de Rijksoverheid is nodig: de Onderzoeksraad toont aan dat de problematiek niet uniek is voor de gemeente Zaanstad, maar een landelijk probleem betreft.