[A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bespreek hier alles wat specifiek aan een autosnelweg gerelateerd is, maar wat geen actuele plannen of uitvoeringsprojecten betreft

Moderator: Moderatoren

BlackPanther
zandpaadje
Berichten: 18
Lid geworden op: zo 14 okt 2012, 6:46

Re: [A076] Plan voor aanpassing A76 bij Nuth

Bericht door BlackPanther » di 27 feb 2018, 6:58

Eerder werd gevraagd naar de achtergrond van de aanleg van de (huidige) N281. De E39 liep "dood" bij Heerlen. Er waren plannen voor het stuk Heerlen - Bocholtz, maar de realisatie liet op zich wachten. Omdat Heerlen intussen dichtslibde heeft de gemeente zelf besloten tot het aanleggen van de randweg, die voor dat moment een logisch vervolg zou worden op de E39. Deze weg is dus nooit officieel een rijksweg geweest, en heeft ook nooit A76 geheten.
Limburgs Dagblad - 13 maart 1962 schreef:
Raad verleende crediet van 2,75 miljoen
Grote randweg ontlast Heerlens binnenstad
HEERLEN, 12 maart, (eigen red.) — Gisteren, maandagavond heeft de gemeenteraad van Heerlen het college van B. W. een crediet verleend van 2% miljoen gulden voor de aanleg van een grote randweg aan de Zuidwestkant van de stad; de zogenaamde „vervangende rijksweg 76" vanaf het spoorwegviaduct aan het begin van de autoweg Heerlen- Geleen tot de Burg. Waszinkstraat. Deze weg zal voorlopig dienen om het snelverkeer buiten het overbelaste stadscentrum om te leiden. Zulks in afwachting van de later aan te leggen internationale autobaan E 39, die vanaf Antwerpen via het Belgische Hechtel bij Stein Limburg binnenkomt en verder via Neerbeek, Beek, Geleen, Heerlen, de Locht, door het Langveld en langs Bocholtz naar Aken loopt.

Van „Morgenster" tot Burgemeester Waszinkstraat
Het „Heerlense" stuk van deze Europaweg zal enkele honderden meters zuidwestelijker lopen dan de randweg die men nu gaat aanleggen. De randweg moet vóór 31 december 1963 voltooid rijn. Met de aanleg van de E 39 zal de eerste jaren waarschijnlijk nog geen begin kunnen worden gemaakt.

DRIE KRUISINGEN EN VIADUCT
De randweg is geprojecteerd op een lengte van 3 kilometer. Hij begint bij het viaduct aan de woninggroep „Morgenster", waar nog diverse huizen moeten worden afgebroken, volgt vandaar uit de bestaande weg, buigt na driehonderd: meter af naar het zuiden, kruist de Terwormweg (de kleine asfaltweg die uitmondt tegenover de Nationale Houthandel) en verdwijnt achter de bebouwde kom van het Eikenderveld. Hier loopt hij parallel met de Gouverneustraat (waar hij slechts 50 meter van verwijderd is), kruist de Eikenderweg, krijgt 450 meter verder een aansluiting op de zgn. verlengde Looierstraat' en gaat achter het Loon door met een viaduct over de Valkenburgerweg. Dit viaduct wordt gebouwd naast het Bearabtenipension. Het aangrenzende pand Schweatzer moet hiervoor worden gesloopt.

LANGS „TOBIAS"
Vanaf de Vallkentourgerweg leidt de weg via weilanden naar de Welt er Laan — waar een normale kruising is geprojecteerd — en loopt vandaaruit tussen hoeve „De Aar" en het bejaardencentrum „Tobias" evenwijdig met de Celsiusstraat naar de zuidelijkste hoek van de wijk Aarveld, waar hij ombuigt en parallel met de Celsiusstraat uitmondt in de Benzenraderweg. tegenover de Burg. Waszink straat, die het verkeer doorleidt naar de Heesbergstraat e.v. De twee weghelften van de rijbaan zijn samen 725 meter breed Aan weerszijden der weg komen buitenbermen, die elk 4,5 meter breed zijn. Bij de baanverdubbelingen aan de kruispunten zijn middenbermen gepland, die in breedte variëren van 14.5 tot 22 meter.

50 pct. RIJKSBIJDRAGE
De plannen voor deze weg, die volgens een voorlopige raming 2.075.000 gulden zal kosten, zijn ontworpen in nauwe samenwerking met de Rijkswaterstaat. De gemeente Heerlen, die eigenares wordt, zorgt zélf voor de aanleg, het beheer en het onderhoud ervan. Het Rijk draagt 50 pet bij in de aanlegkosten.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd: ... eg21:a0090

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 76529
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Chris » vr 20 sep 2019, 22:09

Ik heb een oud standpunt A2/76 Urmond - Kerensheide - Ten Esschen opgezocht: https://archief06.archiefweb.eu/archive ... 582048.pdf

In 2002 werd gesteld dat de A76 tussen het knooppunt Kerensheide en het knooppunt Ten Esschen naar 2x3 rijstroken verbreed zou moeten worden. Dit is vervolgens echter nooit doorgezet.

Stukje historie:
 • De voornaamste oorzaak van het grote aantal ongevallen is de verouderde, onoverzichtelijke vormgeving van de weg. De A76 is de op één na oudste autosnelweg in Nederland. Het gedeelte tussen Neerbeek en het knooppunt Ten Esschen is ontworpen in de jaren twintig van de vorige eeuw. Na de aanleg is de weg nooit meer grondig aangepast. De scherpe bochten, de hellingen en de smalle vormgeving zorgen voor onvoldoende zicht op het verloop van de weg en op andere weggebruikers. Ook het vele vrachtverkeer op de weg beïnvloedt het zicht van de automobilist. Daarnaast zijn de vele toe- en afritten te kort en te steil. Door al deze factoren is de weg onveilig.

  5.5 Standpunt
  Op basis van de informatie uit de trajectnota/MER, de ontvangen adviezen en inspraakreacties en afweging van alle belangen kom ik tot het volgende standpunt:

  De meest milieuvriendelijke variant met 2x3 rijstroken verdient de voorkeur. Belangrijke onderdelen van deze variant zijn:

  - De maximum snelheid is 100 km/uur. Bij de opstelling van het ontwerp-tracebesluit zal bezien worden op welke wijze deze snelheid gehandhaafd kan worden.
  - De weg wordt voorzien van een zeer stille deklaag (minimaal 3 dB(A) stiller dan ZOAB).
  - De bochten bij Schinnen worden aangepast, waarbij de bundeling van de A76 en de spoorlijn wordt ingezet. Ook komt de weg hier geheel op maaiveld te liggen, waardoor het viaduct bij Nagelbeek verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt ter hoogte van Hegge een viaduct over de A76 voor het personenen vrachtverkeer dat ter plaatse moet zijn. Daarnaast komt er een verbinding voor al het verkeer ten oosten van het bedrijventerrein De Breinder.
  - Bij de opstelling van het ontwerp-tracébesluit zullen met gemeenten afspraken worden gemaakt over aanpassing van diverse lokale wegen. De nieuw aan te leggen lokale wegen worden gebundeld met het tracé van de A76.
  - De nieuwe aansluiting voor Schinnen en Nuth ter hoogte van de Daelderweg in Nuth krijgt een vorm die zo min mogelijk ruimte inneemt. De weg kan daardoor zo dicht mogelijk tegen de spoorlijn worden gelegd en komt daarmee nog verder van de woonbebouwing af. De stationsstraat gaat op maaiveld onder de Daelderweg door richting Reimersbekerweg en wordt gebundeld met de A76. Het NS-station wordt met zijn voorzieningen naar de zuidzijde van de snelweg verplaatst, naar de kern van Nuth toe. Over de A76 komt een loopbrug naar het perron.

  Door de bundeling van weg en spoor verschuift het tracé van de A76 tussen Schinnen en Nuth in noordelijke richting. Hierdoor ontstaat ruimte die benut zal worden om natuurontwikkelling te realiseren tussen de ecologische verbindingszone bij Reijmersbeek en het Platsbeekdal in Nuth. Het gegeven dat bij deze variant aan de noordzijde van de huidige A76 ecologische hoofdstructuur verloren gaat wordt gecompenseerd door de duidelijke meerwaarde die het nieuwe natuurontwikkelingsgebied biedt voor zowel de provinciale als de nationale ecologische hoofdstructuur. Het natuurontwikkelingsgebied zal onderdeel uitmaken van het tracébesluit.

  De kosten van uitvoering van de hierboven beschreven voorkeursvariant bedragen € 284 mln. (prijspeil 2001).

  Het standpunt zal worden uitgewerkt in een ontwerp-tracebesluit. Dit zal in 2003 ter inzage worden gelegd.
Ik wist niet dat de A76 tussen Neerbeek en knooppunt Ten Esschen al in de jaren '20 (!) ontworpen zou zijn. Dit is wel een oud stuk snelweg, opengesteld in 1954 en 1959.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 76529
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Chris » vr 20 sep 2019, 22:35

Het lijkt er op dat de A76 al in de jaren '30 is aangelegd met één rijbaan, en dan in de jaren '50 verbreed is naar 2x2, daarvoor waren dan in de jaren '30 al taluds voor 2x2 voor aangelegd. Dan kan het wel kloppen dat het project al in de jaren '20 is ontworpen, of met ontwerpeisen uit die periode.

Ik heb zo geen artikel kunnen vinden over de openstelling van de rijksweg 76 indertijd, maar dit is mogelijk pas tijdens of na de Tweede Wereldoorlog het geval geweest. Artikelen van mei 1939 spreken nog over de aanbesteding van kunstwerken.

Wat artikelen uit die periode:

Afbeelding
A76 Limburgsch dagblad 04-02-1937 by European Roads, on Flickr

Afbeelding
A76 Nieuwe Venlosche courant 05-10-1937 by European Roads, on Flickr

Afbeelding
A76 Limburgsch dagblad 22-04-1938 by European Roads, on Flickr

Afbeelding
A76 Limburger koerier 21-08-1939 by European Roads, on Flickr

Gebruikersavatar
NWH
verkeersader
Berichten: 566
Lid geworden op: wo 13 feb 2019, 21:51

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door NWH » vr 20 sep 2019, 23:10

:wow: dat die weg al zou oud is wist ik niet. Die krantenknipsels zijn erg vermakelijk om te lezen
- De shortlist..? Die wordt alleen maar langer -

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 76529
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Chris » za 21 sep 2019, 13:58

Ik ben in het krantenarchief gedoken en heb het geschiedenisdeel op de Wegenwiki verder uitgewerkt (met links naar de betreffende krantenartikelen): https://www.wegenwiki.nl/A76_(Nederland)#Geschiedenis

Het is dus inderdaad zo dat de A76 tussen Geleen en Ten Esschen al in de jaren '30 ontworpen is. Een besluit tot aanleg van deze weg werd in 1934 genomen. Men ging vanaf het begin al uit van 2x2 rijstroken, maar vanwege de kosten werd vooralsnog één rijbaan daadwerkelijk verhard. In 1937-1939 zijn allerlei werken aanbesteed, en het klinkt alsof de weg in 1940 al bijna gereed was, en één bron gaf aan dat de weg in 1941 enige tijd opengesteld is geweest, maar weer gesloten werd vanwege het slechte wegdek. In 1944 werd een viaduct bij Spaubeek opgeblazen.

De werkzaamheden aan de A76 zijn in 1950 hervat, en in 1951-1952 werd de eerste rijbaan geopend tussen Geleen en Heerlen. Dit is vervolgens al vrij snel verbreed naar 2x2 rijstroken vanaf 1954. Ik kon geen bronnen vinden daarvan, maar volgens autosnelwegen.nl is dat stuk in de periode 1954-1963 verdubbeld naar 2x2. In 1966 opende de aansluiting op de A2 richting noorden, alhoewel het knooppunt Kerensheide pas in 1968 geïnaugureerd werd door de minister, het knooppunt was toen nog niet klaar richting België.

In 1970 opende het wegvak Bocholtz - Duitse grens, samen met de Duitse A4 en het laatste deel van wat nu de N281 is. In 1973 opende het wegvak Belgische grens - Kerensheide. Vervolgens is in 1976 de bypass van Heerlen geopend tussen Ten Esschen en Bocholtz. Hiermee was de A76 voltooid.

Ik heb niet echt de beweegredenen kunnen achterhalen waarom de A76 bij Heerlen is aangelegd omdat de N281 toen nog niet eens voltooid was. De weg was weliswaar eerder doorgaand te berijden (vanaf 1970), maar had nog gelijkvloerse kruispunten, pas in 1977 werd het laatste ongelijkvloerse kruispunt van de N281 in Heerlen opgeheven. Vermoedelijk was het idee dat routes van centrum naar centrum vervangen moesten worden door routes buiten de steden. Alle rijkswegen die voor de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd verliepen nog naar de stadscentra, terwijl de rijkswegen die daarna zijn aangelegd, kruisingen buiten de steden hadden.

N281 geschiedenis: https://www.wegenwiki.nl/N281_(Nederland)#Geschiedenis

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 18216
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door mavas » za 21 sep 2019, 14:46

Toch vraag ik me af waarom de a76 nog niet verbreed is naar 2x3 rijstroken?
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Gebruikersavatar
Sondermaut
stadsweg
Berichten: 405
Lid geworden op: di 09 okt 2018, 20:01
Locatie: Dordrecht

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Sondermaut » zo 06 okt 2019, 16:17

Tussen Geleen en Knooppunt Ten Esschen is daar absoluut geen ruimte voor.

Seat Ibiza
2x2 autosnelweg
Berichten: 6389
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 22:05
Locatie: Ibiza ;-)

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Seat Ibiza » zo 06 okt 2019, 16:33

Sondermaut schreef: zo 06 okt 2019, 16:17 Tussen Geleen en Knooppunt Ten Esschen is daar absoluut geen ruimte voor.
Niet op het bestaande tracé. De weg zou drastisch aangepast moeten worden en deels nieuw getraceerd worden. Zoals Chris al eerder aangaf:
Chris schreef: vr 20 sep 2019, 22:09 In 2002 werd gesteld dat de A76 tussen het knooppunt Kerensheide en het knooppunt Ten Esschen naar 2x3 rijstroken verbreed zou moeten worden. Dit is vervolgens echter nooit doorgezet.
De plannen waren al ver uitgewerkt.
mavas schreef: za 21 sep 2019, 14:46 Toch vraag ik me af waarom de a76 nog niet verbreed is naar 2x3 rijstroken?
Volgens mij had dat te maken met de plannen voor de Buitenring. Het idee was dat een deel van het verkeer dat in de noordelijke delen van de regio Parkstad zou moeten zijn, voortaan via Buitenring, N274, B56 en N297 richting de A2 zou gaan rijden.

Ds79m
2x3 autosnelweg
Berichten: 9082
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:17

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Ds79m » zo 06 okt 2019, 16:38

mavas schreef: za 21 sep 2019, 14:46 Toch vraag ik me af waarom de a76 nog niet verbreed is naar 2x3 rijstroken?
Omdat Limburg een krimpregio is, en het daardoor onwaarschijnlijk is dat de verkeersvraag op de A76 in de komende jaren nog verder stijgt.

Over 20 jaar kun je in De Limburger in een interview met een gepensioneerde RWS-ambtenaar lezen dat dit een verkeerde inschatting was.
Peter - Als je veel tegenwind hebt, kun je beter zelf gaan liggen

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21944
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Wouter N14 » zo 06 okt 2019, 16:38

Chris schreef: za 21 sep 2019, 13:58 Ik heb niet echt de beweegredenen kunnen achterhalen waarom de A76 bij Heerlen is aangelegd omdat de N281 toen nog niet eens voltooid was. De weg was weliswaar eerder doorgaand te berijden (vanaf 1970), maar had nog gelijkvloerse kruispunten, pas in 1977 werd het laatste ongelijkvloerse kruispunt van de N281 in Heerlen opgeheven. Vermoedelijk was het idee dat routes van centrum naar centrum vervangen moesten worden door routes buiten de steden. Alle rijkswegen die voor de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd verliepen nog naar de stadscentra, terwijl de rijkswegen die daarna zijn aangelegd, kruisingen buiten de steden hadden.
Zou het met de mijnbouw te maken kunnen hebben? Dat lijkt mij verkeer dat je wel buiten de steden zou willen afhandelen ;)
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Seat Ibiza
2x2 autosnelweg
Berichten: 6389
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 22:05
Locatie: Ibiza ;-)

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Seat Ibiza » zo 06 okt 2019, 16:41

Ds79m schreef: zo 06 okt 2019, 16:38 Omdat Limburg een krimpregio is, en het daardoor onwaarschijnlijk is dat de verkeersvraag op de A76 in de komende jaren nog verder stijgt.

Over 20 jaar kun je in De Limburger in een interview met een gepensioneerde RWS-ambtenaar lezen dat dit een verkeerde inschatting was.
Er zit ook flink wat transitverkeer op de A76...
Denk zelf ook dat die verbreding echt nog wel eens noodzakelijk gaat worden.

Heb het eerder elders hier ook al eens aangegeven: het geld voor de verbreding van de A2 tussen Kerensheide en Het Vonderen (van 2x2 + spitsstroken naar 2x3) had ik liever naar de verbreding van de A76 zien gaan.

Seat Ibiza
2x2 autosnelweg
Berichten: 6389
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 22:05
Locatie: Ibiza ;-)

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Seat Ibiza » zo 06 okt 2019, 16:44

Wouter N14 schreef: zo 06 okt 2019, 16:38 Zou het met de mijnbouw te maken kunnen hebben? Dat lijkt mij verkeer dat je wel buiten de steden zou willen afhandelen ;)
Kolentransport ging vooral via het spoor en binnenvaart. Er was een uitgebreid spoornetwerk vanuit de Oostelijke Mijnstreek naar de Westelijke Mijnstreek, met verbinding naar o.a. de binnenhaven van Stein.

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21944
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Wouter N14 » zo 06 okt 2019, 16:47

Toch lijkt mij een verband logisch, als het niet is voor vracht dan wel voor personenvervoer.
De bevolking nam in korte tijd explosief toe: van een dorpje met 6646 inwoners in 1900 tot een stad van 32.263 inwoners in 1930. Voor al deze mensen uit binnen- en buitenland moesten huizen, scholen, winkels en een ziekenhuis gebouwd worden, wegen worden aangelegd enzovoorts, en dat alles in zeer korte tijd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlen
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17416
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Kaaiman » zo 06 okt 2019, 19:23

Een haalbare oplossing zou de aanleg van spitsstroken op KP Kerensheide - KP Ten Esschen kunnen zijn. Maar ook dat is prijzig, aangezien bijna alle viaducten over de A76 dan alsnog verbreed of vervangen moeten worden.

2x3 met vluchtstroken tot Spaubeek zou nog wel in te passen zijn, maar direct daarna is het grootste knelpunt. Zonder een spoorlijn of een huis of tien te slopen, gaat het daar niet passen met vluchtstroken.
Seat Ibiza schreef: zo 06 okt 2019, 16:33Volgens mij had dat te maken met de plannen voor de Buitenring. Het idee was dat een deel van het verkeer dat in de noordelijke delen van de regio Parkstad zou moeten zijn, voortaan via Buitenring, N274, B56 en N297 richting de A2 zou gaan rijden.
Dan is een goedkope maatregel voor het aantrekkelijker maken van deze route het opwaarderen van de N297 naar 100 km/u vanaf Nedcar totaan de grens. Het is maar een klein eindje, bijna 3,5 km, maar dat kan net even dat psychologische zetje geven. De rotondes in de N274/L410 helpen natuurlijk ook niet echt.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8713
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door captain007 » ma 07 okt 2019, 8:13

Ik denk wel dat men op termijn moet nadenken over de toekomst van het huidige trace, want er zullen ook wel een flink aantal kunstwerken tegen einde levensduur gaan aanlopen.

Seat Ibiza
2x2 autosnelweg
Berichten: 6389
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 22:05
Locatie: Ibiza ;-)

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Seat Ibiza » ma 07 okt 2019, 11:45

Wouter N14 schreef: zo 06 okt 2019, 16:47 Toch lijkt mij een verband logisch, als het niet is voor vracht dan wel voor personenvervoer.
In de hoogtijdagen van de mijnbouw reisden de mijnwerkers met name met OV naar hun werk. Er was bijvoorbeeld een tram van Sittard naar Heerlen met een zijtak naar Brunssum. Particulier autobezit was nog heel laag.

De bouw van de snelwegen in de regio begon eigenlijk pas toen de neergang van de mijnbouw al gaande was. De laatste mijn sloot immers al eind 1974. Dus dat verklaart niet waarom de A76 tussen Ten Esschen en Bocholtz als by-pass van de N281 werd gebouwd. Zeker was de regio flink gegroeid in de tijd van de mijnbouw, maar ik denk dat zonder dit deel van de A76 de wegen echt niet direct al in de jaren '70 / '80 helemaal vol hadden gestaan in de regio Heerlen.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 76529
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Chris » ma 07 okt 2019, 11:53

Ik heb de geschiedenis van de N281 verder in kaart gebracht: https://www.wegenwiki.nl/N281_(Nederland)

Het is dus zo dat de N281 eerder dan de A76 gereed was, maar dat de N281 indertijd nog meerdere gelijkvloerse kruispunten had. Pas in de periode 1975-1977 zijn de laatste serie kruispunten ongelijkvloers gemaakt, daarmee was de N281 dus iets later gereed als 'snelweg' dan de A76.

omNOMNOMNOM
stadsweg
Berichten: 469
Lid geworden op: wo 04 apr 2012, 14:10

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door omNOMNOMNOM » ma 14 okt 2019, 15:32

Seat Ibiza schreef: zo 06 okt 2019, 16:44
Wouter N14 schreef: zo 06 okt 2019, 16:38 Zou het met de mijnbouw te maken kunnen hebben? Dat lijkt mij verkeer dat je wel buiten de steden zou willen afhandelen ;)
Kolentransport ging vooral via het spoor en binnenvaart. Er was een uitgebreid spoornetwerk vanuit de Oostelijke Mijnstreek naar de Westelijke Mijnstreek, met verbinding naar o.a. de binnenhaven van Stein.
Sterker nog, tussen Spaubeek en het terrein van DSM lag zelfs een kolenspoorlijn pal naast de A76. Het talud van diezelfde spoorlijn ligt er vandaag nog steeds grotendeels. Bizar genoeg lag dat spoor gescheiden van de normale spoorlijn tussen Nuth en Spaubeek, het kolenspoor lag iets noordelijker is ook nog steeds te volgen in het landschap.

Seat Ibiza
2x2 autosnelweg
Berichten: 6389
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 22:05
Locatie: Ibiza ;-)

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Seat Ibiza » vr 18 okt 2019, 18:56

omNOMNOMNOM schreef: ma 14 okt 2019, 15:32 Sterker nog, tussen Spaubeek en het terrein van DSM lag zelfs een kolenspoorlijn pal naast de A76.
Correct, die bedoelde ik ook. Dat spoor liep dus helemaal door tot de haven van Stein. Zie bijvoorbeeld de kaarten op Topotijdreis.

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8713
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door captain007 » ma 22 nov 2021, 20:37

Vandaag was ik in Limburg om een fotoreportage te maken van de A2 tussen Kerensheide en Het Vonderen. Mooie gelegenheid ook eens de A76 tussen Kerensheide en de grens mee te pakken. Ondanks dat ik er al wel een aantal keren overheen ben gereden is de beleving langs de weg altijd heel anders en moet je door allerlei buurtschappen en plaatsen heen waar je anders nooit zou komen :) Helaas was er vanochtend nog precies vanaf Roermond een wolkengebied wat nog wat voor grijzige plaatjes zorgde (later trok dat wel open rond het middaguur). In de spoiler de fotoreportage en het hele album kun je hier bekijken.
SPOILER: TOON

De Scharbergbrug, in mijn ogen een van de lastigste bruggen om te fotograferen door de lengte en het feit dat er zowel een kanaal als rivier pal naast elkaar onderdoor gaat. Hier zien we het deel wat over het Julianakanaal gaat (kijkende richting Stein):
Afbeelding
DSC_0001.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Het kanaal loopt hier wel door een mooi gedeelte met een heuvelrug links en dan rechts een hoge dijk omdat kanaal veel hoger ligt dan de Maas (we kijken hier richting Elsloo):
Afbeelding
DSC_0003.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Hier gaat de Scharbergbrug over de Maas en de aanbruggen liggen dan volledig in België. Recent zijn de ossenkoppalen aan de Vlaamse zijde verwijderd, enkel op de hoofdoverspanningen staan ze nog:
Afbeelding
DSC_0020.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Zelfde overspanning maar nu genomen vanaf de Weg van Elsloo naar Grote Meers, welke tussen het kanaal en de Maas loopt:
Afbeelding
DSC_0023.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Zicht op de brug vanaf de waterkant:
Afbeelding
DSC_0025.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

De Maas meandert hier door het gebied. Op de achtergrond de kerktoren van de Sint-Augustinuskerk in Elsloo
Afbeelding
DSC_0026.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Op de brug kun je het hoogteverschil tussen de Maas (links) en het Julianakanaal (rechts) een stuk beter zien:
Afbeelding
DSC_0037.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

De grens:
Afbeelding
DSC_0042.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Aan de brug hangt zoals op bijna iedere grote rivierbrug een GMS (Gladheid Meld Systeem), we zien hier de weerhut hangen:
Afbeelding
DSC_0022.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

De afkorting op de kast verraad dat dit de bijbehorende besturingskast is van het GMS:
Afbeelding
DSC_0058.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

De hoofdoverspanningen van de brug zijn uitgevoerd in staal (ook goed te voelen als je overheen wandelt, want het beweegt behoorlijk). Onder de brug zijn op rails verrijdbare platforms aangebracht, voor het uitvoeren van inspecties en onderhoud:
Afbeelding
DSC_0062.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

De rails kan je onder de brug zien hangen en lopen in de lengterichting onder de brug door:
Afbeelding
DSC_0056.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Het eerste portaal met signalering in Nederland staat net na de brug. Uitgevoerd met nog oudere type bakken, net zoals op de A2 tussen Ulestraten en Wessem:
Afbeelding
DSC_0061.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Vanaf het viaduct in de Heerstraat-Centrum in Stein kijken we op de A76 richting de Belgische grens. De lijnverlichting is hier een tijd geleden vervangen voor nieuwe lichtmasten met LED verlichting:
Afbeelding
DSC_0070.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

T-splitsing in de Heerstraat-Centrum ivm de oprit naar de A76/E314. Een halve aansluiting waarvan verkeer alleen van/naar België gebruik kan maken:
Afbeelding
DSC_0074.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

De A76 richting knooppunt Kerensheide (op de achtergrond steekt een koeltoren op het terrein van Chemelot nog boven de bomen uit):
Afbeelding
DSC_0076.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Verderop is nog een viaduct in de Ophaliusstraat. Hier kijken we richting België en zien we het viaduct in de Heerstraat-Centrum waar we net op stonden:
Afbeelding
DSC_0081.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Hier kijken we richting knooppunt Kerensheide waar de uitvoeger richting de A2 begint:
Afbeelding
DSC_0084.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Daarna ligt er nog een viaduct in de Kortenbachstraat en kijken we hier weer richting België (achter het portaal op de vorige foto):
Afbeelding
DSC_0087.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Tenslotte het begin/eindpunt van de rangeerbanen in knooppunt Kerensheide:
Afbeelding
DSC_0093.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 76529
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Chris » ma 22 nov 2021, 21:05

Mooie foto's! Een beetje onbekend, maar dit is nog best een grote brug.

Voor de kenners, we zien hier een liggerbrug, is dat brugdek nou wat ze een orthotrope plaat noemen?

Gebruikersavatar
captain007
Forumbeheerder
Berichten: 8713
Lid geworden op: di 21 okt 2008, 16:21
Locatie: Beneden-Leeuwen

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door captain007 » ma 22 nov 2021, 21:10

^^ Kende dat begrip niet, maar als ik zo beetje rondkijk denk ik van wel.
Je ziet duidelijk die platen met die trogvormingen erin boven de draagbalken zitten:
Afbeelding
DSC_0010.jpg by Jeroen van Lieshout, on Flickr

PeterSchoeber
autoweg
Berichten: 1328
Lid geworden op: vr 25 dec 2009, 20:11

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door PeterSchoeber » ma 22 nov 2021, 22:04

Dit lijkt mij duidelijk een plaatbrug van het type orthotrope plaat. Wist niet dat er daar ook nog eentje lag. Komt in ieder geval niet voor in het lijstje met bruggen die "versleten" zijn maar dat zal veel te maken hebben met de lage(re) verkeersintensiteit op die brug in vergelijking met de andere bruggen van dit type die al gerenoveerd zijn.

Mooie foto's trouwens Jeroen.
Met vriendelijke groet,

Peter Schoeber uit Remmerden

Gebruikersavatar
Kaaiman
Secretaris
Berichten: 17416
Lid geworden op: ma 26 jun 2006, 16:54
Locatie: Hoogeveen

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Kaaiman » ma 22 nov 2021, 22:15

Met die vele dunne pijlertjes relatief dicht op elkaar, en dan ook nog met een soort kruisvorm (van bovenaf gezien), doet die brug totaal on-Nederlands aan. Wat natuurlijk niet geheel verwonderlijk is, gezien de ligging in het netwerk. ;)

Overigens: wat zou er op dat grensbord onder de overgeplakte :A1-80: gestaan moeten hebben? :s
Dat bord zou nog wel eens kunnen dateren van 1988, toen de 120 km/h werd ingesteld, want autoweg en autosnelweg staan niet meer naast elkaar afgebeeld omdat ze beide 100 waren. En vanaf (circa) 1990 werden RVV-1990-afbeeldingen gebruikt voor de verkeersborden.
Deur Drenthe • website over het Drentse provinciaal en rijkswegennet
@DeurDrenthe • volg het Drentse wegennieuws op Mastodon

Gebruikersavatar
Snelwegfreak
Hoofdmoderator
Berichten: 18067
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 16:02

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Snelwegfreak » ma 22 nov 2021, 22:27

Ik denk dat die "80" dusdanig vervaagd was dat men daar een nieuwe sticker op heeft geplakt.
Enne gojje mins blieft altied leave.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 76529
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Chris » ma 22 nov 2021, 22:41

PeterSchoeber schreef: ma 22 nov 2021, 22:04 Dit lijkt mij duidelijk een plaatbrug van het type orthotrope plaat. Wist niet dat er daar ook nog eentje lag. Komt in ieder geval niet voor in het lijstje met bruggen die "versleten" zijn maar dat zal veel te maken hebben met de lage(re) verkeersintensiteit op die brug in vergelijking met de andere bruggen van dit type die al gerenoveerd zijn.
Het is mij niet heel duidelijk, maar ik heb wel eens gelezen dat de hele brug in het beheer van Vlaanderen is. Het grensbord staat bij de westelijke pijler over de Maas en er is op de brug nog een A76 hectometerpaal, westelijk van die pijler zijn er Belgische hectometerborden. Maar de verlichting op de brug is duidelijk Belgisch en gaat bij het oostelijk landhoofd over in Nederlandse verlichting.

We mogen maar hopen dat deze brug dan ook goed geïnspecteerd is door Vlaanderen, een typische stalen brug uit 1973, dus verhoogde kans op vermoeiingsschade.

Gebruikersavatar
harry
Wegnummerfotograaf
Berichten: 22897
Lid geworden op: ma 28 feb 2005, 12:09
Locatie: Leipendam

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door harry » ma 22 nov 2021, 22:57

captain007 schreef: ma 22 nov 2021, 20:37 Vandaag was ik in Limburg om een fotoreportage te maken
Ik was toevallig afgelopen zaterdag op o.a. dezelfde plek. Maar ik maak dan weer foto's van heel andere dingen. :)
SPOILER: TOON

Afbeelding
wegnummers.nl foto's van genummerde wegen (o.a. NBA) en van plaatsnaamborden
--Harry.

PeterSchoeber
autoweg
Berichten: 1328
Lid geworden op: vr 25 dec 2009, 20:11

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door PeterSchoeber » ma 22 nov 2021, 23:04

Chris schreef: ma 22 nov 2021, 22:41
PeterSchoeber schreef: ma 22 nov 2021, 22:04 Dit lijkt mij duidelijk een plaatbrug van het type orthotrope plaat. Wist niet dat er daar ook nog eentje lag. Komt in ieder geval niet voor in het lijstje met bruggen die "versleten" zijn maar dat zal veel te maken hebben met de lage(re) verkeersintensiteit op die brug in vergelijking met de andere bruggen van dit type die al gerenoveerd zijn.
Het is mij niet heel duidelijk, maar ik heb wel eens gelezen dat de hele brug in het beheer van Vlaanderen is. Het grensbord staat bij de westelijke pijler over de Maas en er is op de brug nog een A76 hectometerpaal, westelijk van die pijler zijn er Belgische hectometerborden. Maar de verlichting op de brug is duidelijk Belgisch en gaat bij het oostelijk landhoofd over in Nederlandse verlichting.

We mogen maar hopen dat deze brug dan ook goed geïnspecteerd is door Vlaanderen, een typische stalen brug uit 1973, dus verhoogde kans op vermoeiingsschade.
Dat hoeft niet perse. Als de onderlingen afstanden van de verstevigingsliggers, in een soort van V vorm, beter matchen met de huidige wieldruk van de super singel banden dan kan het meevallen. Onze Orthrope plaat bruggen zijn gebaseerd op de dubbellucht banden waarop ten tijde van het ontwerp van deze bruggen de vrachtauto's reden. Bij gelijk blijvende wieldruk van 5 ton is de druk per vierkante centimeter bij een dubbellucht wiel stukken lager dan bij enkel lucht zoals heden ten dage op alle opleggers gebruikelijk.
Met vriendelijke groet,

Peter Schoeber uit Remmerden

Rogier
2x2 autosnelweg
Berichten: 5090
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:54

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Rogier » di 23 nov 2021, 10:08

Volgens mij is deze brug 5 - 10 jaar geleden al gerenoveerd en van een betonverharding voorzien.

Davy
expressweg
Berichten: 4618
Lid geworden op: vr 11 sep 2009, 3:06
Locatie: Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen)

Re: [A076] Stein - Heerlen - Bocholtz

Bericht door Davy » di 23 nov 2021, 10:10

De naam "Scharbergbrug" is ook niet zo bekend naar mijn gevoel. Hoor het bijvoorbeeld nooit in de verkeersinfo.