Wetgeving t.b.v. Spoedaanpak is door het parlement!

Discussieer hier over het mobiliteitsbeleid, de positie van het wegverkeer en de gevolgen voor de wegenplannen.

Moderator: Moderatoren

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Bart » vr 11 apr 2008, 14:27

bovenstaande stuk is natuurlijk geen pleidooi voor (nog) een spoedwet, maar voor het marginaler onderzoeken en toetsen. Eigenlijk wil de minister dus alleen maar uitspraken kunnen doen wat hij ook met droge ogen kan beweren (i.t.t. nu: 10 jaar na beoogde openstelling voorspellen of de luchtkwaliteit op 39,9 of 40,1 zit...).

Overigens is een spoedwet helemaal geen goed idee. Kijk maar even:

- er is een Wet op de Ruimte Ordening (WRO)
- een lex specialis hierop is de tracéwet. Deze wet maakt het mogelijk om delen van de WRO (bestemmingsplannen etc.) opzij te zetten.
- een lex specialis op de lex specialis is de spoedwet wegverbreding. Deze maakt het mogelijk om zonder trajectnota een besluit te nemen (geen nut en noodzaak discussies meer).

Wat zou de toevoeging zijn van nog een spoedwet? Helemaal geen! We moeten eerst de huidige wetgeving maar eens kordaat kunnen gaan toepassen. In procedurewetten (waaronder dus OOK de Wet Milieubeheer, die m.e.r. regelt) zit namelijk helemaal geen probleem. Het probleem zit eerder in de grote hoeveelheid sectorale wetgeving waaraan voldaan moet worden. Een kleine bloemlezing van zaken die bij een besluit uitgezocht moeten zijn, al dan niet met bindende normen... (een niet noodzakelijkerwijs uitputtende lijst :hypocrite: )

- ontwerptekeningen van het tracé (detailkaarten en overzichtskaarten met een wettelijk vastgelegde schaal, op basis waarvan onteigend mag worden). Deze kaarten zeggen niet veel over de vormgeving van bruggen, geluidsschermen etc, het is eigenlijk meer de ruimte die de overheid claimt voor de bouw van een snelweg.
- besluittekst (zuiver juridisch, niet heel boeiend verder)
- Milieueffectrapport (MER)
- toelichting met daarin de motivatie van het besluit. Dit omvat onder andere:
a. redenen van het besluit
b. belangenafweging (staat tevens in het MER)
c. akoestisch onderzoek, inclusief mitigerende & compenserende maatregelen EN de vast te stellen hogere waarden
d. luchtonderzoek (jaja, hier is ie dan...)
e. landschapsplan en compensatieplan (vooral voor flora & fauna)
f. specifieke afwegingsnotitie verkeersveiligheid
g. calamiteitenplan
h. rapport externe veiligheid
i. indien een VHR-gebied of EHS-gebied wordt geraakt / doorsneden: de onderbouwing waarom dat nodig is, er geen alternatieven zijn en de compensatie van vernietigde waarden (zie ook e)
j. archeologisch onderzoek
k. invloed op cultuurlandschap
l. verkeerskundig rapport (verkeersmodellen en verkeerscijfers)
m. watertoets
n. evaluatieprogramma m.e.r. (niet dat we dat doen bij RWS, maar goed...)
o. indien van toepassing: rapportage tunnelveiligheid (is redelijk nieuw, kon ook al wel eens bij f, h, g en l zitten)

Wat gebeurt er als een appellant een fout ontdekt in één of meer van de onderzoeken: de Afdeling vernietigt het besluit wegens niet deugdelijke motivering. Soms wordt een onvolkomenheid door de vingers gezien. Een fout kan overigens alleen tot vernietiging leiden indien de appellant het aanvoert in beroep. Ofwel: de Afdeling toetst alleen de argumenten van appellanten.

Al deze documenten zijn nodig om na vaststelling van het tracébesluit vergunningen te kunnen krijgen. Die krijg je altijd (bezwaren mogen namelijk niet tegen het tracébesluit zijn gericht), maar ook dat zijn er weer veel. Een beetje spitsstrook kent al vlug 63 vergunningen. Denk aan:
- ontheffing bestemmingsplan en streekplan (tracébesluit)
- bouwvergunning (uiteraard per gemeente 1)
- hinderwetvergunning tijdens bouw (uiteraard per gemeente 1)
- ontheffing flora- en faunawet
- ontheffing natuurbeschermingswet
- vergunningen voor verleggen van kabels en leidingen (per gemeente 1, ook toestemming nodig van eigenaren van kabels)
- onteigeningsvonnissen van de rechtbank (indien er onteigend moet worden)

Gelukkig gloort er licht aan de vergunningshorizon: de omgevingsvergunning, die wordt geregeld in de WABO (geen idee waar het voor staat, maar goed). Dit is één vergunning voor alle procedures. Een verwijzing naar het tracébesluit is voldoende als aanvraag. Dit is bij de Spoedwet Wegverbreding geprobeerd: ontwerp-vergunning bij het ter inzage leggen van het OWAB, definitieve vergunningen bij het WAB. De Afdeling behandelt alles in één keer, waarbij een vergunningsfoutje niet heel ernstig is, zolang het WAB maar overeind blijft).

Dus... iemand nog suggesties WAAR geschrapt moet worden? Ik weet het wel: bij de sectorale wetgeving! Daar moet minder vooraf getoetst worden en meer achteraf gemonitored worden. Dus: meten in plaats van berekenen. Achteraf moet je dan maatregelen kunnen treffen (is nu niet het geval). Het leidt ertoe dat de wegen duurder gaan worden (meer geluidsschermen etc.), maar... ze komen tenminste, iets wat nu niet het geval is.

Inspraak is dus niet het probleem, dat kan zelfs beroepen voorkomen. Bijvoorbeeld: de appellanten bij de spitsstrook A1 Hoevelaken-Barneveld streden voor een geluidsscherm en voerden alle argumenten aan die ze konden vinden om hun gelijk te halen. Was RWS wat toeschietelijker geweest met een geluidsscherm, dan had de spitsstrook wellicht zonder beroepen de eindstreep gehaald...
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36545
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Rene » vr 11 apr 2008, 14:36

Bart schreef:Wat zou de toevoeging zijn van nog een spoedwet? Helemaal geen!
Niet met je eens.
Wat je in die spoedwet moet regelen is dat nut en noodzaak van de in de wet opgenomen projecten buiten kijf staan, dat het geld geregeld is, en dat daar waar andere wet- en regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van luchtkwaliteit door irrealistische eisen aan methoden c.q. berekende waarden het voornemen dwars zitten, deze andere wet- en regelgeving middels de spoedwet van ondergeschikt belang wordt verklaard. Dan schep je ook naar rechtbanken en RvS toe duidelijkheid.
Vervolgens kun je rustig met de Tracéwet in de hand die projecten doorakkeren en uitvoeren, zonder dat 'de inspraakprocedures' almaar als een zwaard van Damocles boven de projecten blijven hangen.

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Bart » vr 11 apr 2008, 14:40

Wat je in die spoedwet moet regelen is dat nut en noodzaak van de in de wet opgenomen projecten buiten kijf staan, dat het geld geregeld is, en dat daar waar andere wet- en regelgeving op bijvoorbeeld het gebied van luchtkwaliteit door irrealistische eisen aan methoden c.q. berekende waarden het voornemen dwars zitten, deze andere wet- en regelgeving middels de spoedwet van ondergeschikt belang wordt verklaard. Dan schep je ook naar rechtbanken en RvS toe duidelijkheid.
Daar is geen spoedwet voor nodig. Financiering wordt nu al geregeld door middel van het MIRT. Nut- en noodzaak is bij de verkorte tracéprocedure al veel minder geheibel. Een aanpassing van de AmvB zou overigens nog wel handig kunnen zijn...

Bepaalde bindende normen moet je niet afschrijven in een nieuwe wet, die moet je schrappen uit de oude! HET voorbeeld is dan natuurlijk de ontkoppeling van luchtnormen aan bouwbesluiten. Die moet je uit de Wet Luchtkwaliteit halen.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36545
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Rene » vr 11 apr 2008, 14:48

Bart schreef:Daar is geen spoedwet voor nodig. Financiering wordt nu al geregeld door middel van het MIRT.
...dat jaarlijks schuift. Nee, dan liever de vastigheid van een wettelijke basis !
Bart schreef:Nut- en noodzaak is bij de verkorte tracéprocedure al veel minder geheibel.
Dat is niet zo. Het feit of een weg verbreed moet worden, blijft ook bij de verkorte tracéwetprocedure tot op het einde toe open liggen. Ook de noodzaak tot het presenteren van een nulalternatief in plaats een referentiesituatie vervalt: je maakt dan nog duidelijker wat in de procedure een verkiesbare optie is en wat niet.
Bart schreef:Bepaalde bindende normen moet je niet afschrijven in een nieuwe wet, die moet je schrappen uit de oude!
Helemaal mee eens, maar dat zit er politiek voorlopig dus niet in. Zie de move van Cramer een paar maanden geleden in de discussie over de ontkoppeling van de luchtkwaliteitswetgeving.
Stel je voor dat je de strenge normen van het beste jongetje van de klas zou versoepelen... :roll:

Een spoedwet wegverbreding is politiek waarschijnlijk haalbaarder dan een voorstel om tot onkoppeling van de bestaande wetgeving te komen.
3x linksaf is ook rechtsaf, Bart. Dat geldt zeker in de politiek.

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20225
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door waldo79 » vr 11 apr 2008, 19:16

Gelukkig gloort er licht aan de vergunningshorizon: de omgevingsvergunning, die wordt geregeld in de WABO (geen idee waar het voor staat, maar goed). Dit is één vergunning voor alle procedures.
Wabo staat voor: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. OF het echt hosanna is...
Het is of wel of geen vergunning. Meer smaken zijn er in den beginne niet...

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Chris » ma 21 apr 2008, 9:42

nu.nl (21-4-2008) schreef:Snelle aanleg wegen in zicht

DEN HAAG - Het heeft even geduurd maar maandagmiddag is het zo ver. Om 16.00 uur presenteert de commissie-Elverding haar rapport, waarin oplossingen moeten staan voor de vaak ellenlange vertragingen bij de aanleg van snelwegen waarmee Nederland kampt. Minister Eurlings van Verkeer sprak in het verleden al meerdere keren zijn onvrede uit over het 'juridisch geneuzel' en de 'juridische loopgraven' bij bijvoorbeeld de slepende aanleg van de A4 Midden-Delfland en de verbreding van de A4 bij Leiderdorp, een berucht knelpunt tussen Den Haag en Amsterdam. De CDA-bewindsman stelde de commissie onder leiding van oud-DSM-bestuursvoorzitter Peter Elverding in september vorig jaar in. Doel is het bekijken waar oorzaken van vertragingen liggen en waar de besluitvorming sneller kan verlopen. Ook de eventuele noodzaak van speciale wetgeving komt aan bod.
Nou, het zal mij benieuwen...

Gebruikersavatar
Wouter N14
Moderator
Berichten: 21737
Lid geworden op: vr 08 jul 2005, 12:56
Locatie: Roosendaal

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Wouter N14 » ma 21 apr 2008, 10:55

Binnen vijf jaar een weg aanleggen, das best ambitieus. Ik heb zo'n vermoeden dat daar weinig van terecht gaat komen.
[url=http://www.ad.nl/autowereld/2237097/Versnel_wegaanleg_door_minder_inspraak.html]www.ad.nl[/url] (20-4-2008) schreef:"Versnel wegaanleg door minder inspraak"

DEN HAAG - Veel nieuwe wegen kunnen straks vijftig procent sneller worden aangelegd. Aan slepende beroepsprocedures die nu vertraging veroorzaken, moet een einde worden gemaakt. Dat staat in een lang verwacht rapport dat minister Eurlings (Verkeer) maandagmiddag in ontvangst neemt. De bewindsman heeft aan een commissie onder leiding van oud-DSM-topman Peter Elverding gevraagd hoe een einde kan worden gemaakt aan de huidige praktijk. Het duurt niet zelden meer dan twintig jaar voor de eerste schop de grond in gaat. De periode die voor plan- en besluitvorming wordt uitgetrokken kan flink worden bekort, concludeert de commissie. De tijdwinst verschilt per project, maar loopt op tot ‘vijftig procent’. Voor inspraak wordt wel in het begin nog veel tijd uitgetrokken. Met alle betrokkenen wordt grondig gekeken naar alternatieven voor extra asfalt, zoals beter openbaar vervoer. Onder burgers, overheden en maatschappelijke organisaties moet zo meer draagvlak onstaan. Aan de milieueisen wordt niet getornd. Maar nadat groen licht is gegeven, moet niet meer ‘tot in de eeuwigheid’ worden getoetst of aan alle normen wordt voldaan, zodat plannen erg laat van de grond komen. Blijkt later dat de luchtvervuiling te veel toeneemt, dan hoeft er niet per se een streep door een nieuwe weg worden gezet, maar kan de maximumsnelheid worden verlaagd. Het bedrijfsleven hoopt dat een weg straks binnen vijf jaar kan worden aangelegd. VNO-NCW-voorman Wientjes: ,,Dan moeten we daarna ongestoord kunnen bouwen.’’
Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Freek de Jonge

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Bart » ma 21 apr 2008, 11:29

Vanmiddag om 16:00 wordt het rapport van Elverding openbaar... Tot die tijd moeten we even afwachten (nee, ook ik heb het stuk nog niet gekregen).
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Bart » ma 21 apr 2008, 16:38

rapport is uit en is te vinden op de site van V&W http://www.minvenw.nl.

Analyse volgt.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Koesj
verkeersader
Berichten: 894
Lid geworden op: vr 24 mar 2006, 21:35

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Koesj » ma 21 apr 2008, 21:16

Ontkoppeling van normering bij individuele projecten naar beleidsmatig niveau :idea:
Rationalisering van het besluitvormingsproces met vroege legitimatie door landelijke politiek :idea:
Cultuurverandering op ambtelijk niveau :?:

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36545
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Rene » ma 21 apr 2008, 22:35

Ik weet al wat er in de toekomst gaat gebeuren: een boel heisa rondom de zgn. opleveringstoets...

(Al biedt het wel de mogelijkheid om wegen weer gewoon op 120 te ontwerpen, en niet op basis van een of ander in elkaar gefröbeld MMA).

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36545
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Rene » ma 21 apr 2008, 22:47

Wat me ook opvalt: de commissie staat niet negatief tegenover een spoedwet.
Het voorstel om de bestaande Spoedwet Wegverbreding om te bouwen in een Spoedwet Wegaanpassing lijkt me zeer zinnig.

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Bart » di 22 apr 2008, 9:05

psies, aanpassing van de bestaande spoedwet (AmvB aanpassen en je kunt gaan...) is handig en snel te realiseren.

Verder, die opleveringstoets gebeurt dus pas na de openstelling als ik het goed begreep. Dat betekent dus openstellen dan pas meten en maatregelen treffen. Maar... iedereen weet ook dat een eenmaal geopende weg toch niet meer dicht gaat... Wat je dus krijgt is minder heisa om de Ldens, en de microgrammen en meer op 'strijd' op hoofdlijnen.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17971
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door mavas » di 22 apr 2008, 9:25

Wat ook wel mooi is, dat er dan snelwegen aangelegd worden zonder geluidsschermen, dus met mooi uitzicht en dat het uitzicht pas verpest wordt na metingen.
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

mac0162
stadsweg
Berichten: 308
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 18:17

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door mac0162 » di 22 apr 2008, 9:34

Bart geeft het al aan, geopende wegen gaan niet meer dicht. Hier zit dus de kromheid van het systeem aangezien dit dus een vrijbrief is om overal maar asfalt neer te leggen en het bij iedereen door de strot te duwen. Als het er eenmaal ligt kan er nog maar weinig aan gedaan worden. Hakken in het zand en stoppen met deze gekte!

Gebruikersavatar
mavas
2x5 autosnelweg
Berichten: 17971
Lid geworden op: do 31 mar 2005, 17:27
Locatie: Zuid-Kennemerland

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door mavas » di 22 apr 2008, 9:53

^^ Heb je het stuk wel gelezen?
ad.nl schreef:Voor inspraak wordt wel in het begin nog veel tijd uitgetrokken. Met alle betrokkenen wordt grondig gekeken naar alternatieven voor extra asfalt, zoals beter openbaar vervoer. Onder burgers, overheden en maatschappelijke organisaties moet zo meer draagvlak onstaan. Aan de milieueisen wordt niet getornd.
Zelfs Milieudefensie was het hiermee eens las ik in het Haarlems Dagblad
Noord-Hollandse wegen, dé site voor ontwikkeling van de provinciale wegen in Noord-Holland
Bezoek ook eens de Wegenwiki, dé wiki voor verkeer

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Bart » di 22 apr 2008, 9:57

^^ weet je wat nu pas gek is?

Er wordt vooraf een voorspelling gedaan met modellen. Als achteraf blijkt dat er twee keer zoveel auto's rijden dan heb je als burger geen poot om op te staan, geen schermen, geen lagere snelheden, helemaal niets.

Met het idee van Elverding wordt er na openstelling aanpassingen gedaan aan inpassingsmaatregelen waarvoor budget is gereserveerd en wat valt af te dwingen bij de rechter. Dan heb je als burger wél een poot om op te staan en krijg je inpassingsmaatregelen.
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

waldo79
4x3 autosnelweg
Berichten: 20225
Lid geworden op: do 05 mei 2005, 10:28
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door waldo79 » di 22 apr 2008, 10:03

^Al met al ga je er als burger (en indirect ook milieuorganisatie) op vooruit 8-)

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Chris » di 22 apr 2008, 10:04

Ik hoorde ook dat een weg aanleggen gemiddeld 11 jaar duurt.

Gebruikersavatar
Chris
Moderator
Berichten: 74076
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 15:19
Locatie: NL

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Chris » di 22 apr 2008, 10:05

Afbeelding

Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Bart » di 22 apr 2008, 10:10

mooi heh, staatjes zijn gemaakt op onderzoek van mijn afdeling ;). (wanneer je zoekt op Tempo in Planstudies in de bijlagen dan zie je zelfs mijn invloed al doorschijnen...)
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Rene
4x5 autosnelweg
Berichten: 36545
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 11:48
Locatie: Noord-Holland

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Rene » di 22 apr 2008, 10:17

Wel vind ik dat wettelijk moet worden vastgelegd dat snelheidsverlaging pas als allerlaatste maatregel moet worden ingezet (om te voorkomen dat het als goedkope "oplossing" wordt misbruikt als een geluidscherm ook een echte oplossing biedt), en dat snelheidsverlaging tot minder dan 100 km/h niet via een opleveringstoets moet kunnen worden afgedwongen (anders is het hek vrees ik van de dam...)

Wat ik wel heel gevaarlijk vind aan de introductie van het fenomeen opleveringstoets en toetsing aan de werkelijkheid is dat het de deur op termijn waarschijnlijk zal openzetten naar periodieke toetsing. Met als gevolg dat als we niet oppassen overal en nergens een wildgroei van 80-zones ontstaat. :roll:

Medianieuws

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Medianieuws » di 22 apr 2008, 10:19

[url=http://www.ed.nl/algemeen/edbinnenland/3020612/Eurlings-zet-vaart-achter-asfalt.ece]Eindhovens Dagblad[/url] (22-4-2008) schreef:Eurlings zet vaart achter asfalt

DEN HAAG - Verkeersminister Camiel Eurlings gaat de Spoedwet Wegverbreding snel aanpassen om spitsstroken aan te leggen. Hij reageert daaarmee op voorstellen van de commissie Elverding, die vindt dat aanleg van wegen veel sneller moet en kan door bekorting van de voorbereidingsfase. Volgens de commissie kan besluitvorming twee keer zo snel dan nu gebeurt. Nu duurt het vaak langer dan tien jaar voordat een weg wordt aangelegd. Omwonenden en milieuorganisaties moeten eerder uitgebreide inspraak krijgen, onder meer over luchtkwaliteit en geluidshinder, maar daarna niet meer. Eurlings wil de adviezen zo snel mogelijk overnemen. "We leggen een weg aan en kijken daarna of die binnen de milieunormen blijft. Desnoods verlagen we de snelheid. Zodra er schonere motoren zijn, kun je de snelheid weer opschroeven."
De commissie Elverding stelt dat de politiek na de uitgebreide voorbereidings- en inspraakfase een hard tracébesluit moet nemen. Pas nadat die weg is aangelegd, worden de milieugevolgen gemeten. Elverding: " Bestuurders moeten na een gedegen proces een duidelijk besluit nemen en daarna hun rug recht houden." Natuur en Milieu vindt de voorstellen 'slecht voor milieu, natuur en bewoners'. Milieudefensie kan zich echter vinden in het advies, zolang de inspraak maar gehandhaafd blijft. Ook de politiek is positief. Over vermindering van de bureaucratie en ellenlange procedures zijn de fracties van het CDA, de SP, VVD, GroenLinks en ChristenUnie het eens. De VVD wil weten wat er gebeurt met projecten die nu wegens regels omtrent de luchtkwaliteit stilliggen.

Medianieuws

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Medianieuws » di 22 apr 2008, 10:47

FD (21-4-2008) schreef:Wientjes ingenomen met Elverding

Een nieuwe weg moet er straks binnen vijf jaar kunnen liggen. Als alles vooraf is doorgesproken, keurig volgens democratische procedures en met inspraak voor de milieubeweging, dan kun je daarna volle kracht vooruit. Na vijf jaar rijden er dan echt auto's overheen.' Dit verwacht Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, als het kabinet de inspraakvoorstellen van de commissie-Elverding overneemt. Elverding presenteert zijn rapport vandaag in Den Haag, maar zaterdag stond de kern van het advies al in deze krant. Op het D66-congres in Rotterdam, waar Wientjes gastspreker was, reageerde hij op dit krantenbericht. Hij had het rapport nog niet ontvangen.
Voor Wientjes is het 'nu of nooit'. Nederland loopt helemaal vast en het kabinet moet de aanbevelingen van Elverding hoe dan ook snel oppakken. 'Er zal ook wel een wetswijziging nodig zijn, maar dat kan hartstikke snel. Dat zag je toen de dijken dreigden door te breken. De urgentie van de fileproblematiek is zo hoog, en de Kamer heeft het niet druk.' Mirjam de Rijk, directeur van Natuur en Milieu, stelt dat 'de procedures nooit met een principebesluit kunnen zijn afgerond. Pas daarna wordt precies duidelijk waar een weg precies komt, en wat het effect ervan is. Dan gaan burgers pas reageren.' 'En als ik goed ben ingelicht stelt Elverding ook voor heel grof om te springen met milieunormen, en dan wel na realisatie van infrastructuur te gaan monitoren. Dat kan juist achteraf tot meer procedures leiden, omdat de normen blijken te worden overschreden.'

Medianieuws

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Medianieuws » di 22 apr 2008, 10:50

Volkskrant (22-4-2008) schreef:Spoedwet moet bouw van wegen versnellen
Commissie-Elverding voorziet halvering van besluittijden.
Natuurorganisaties zijn kritisch, werkgevers positief.


DEN HAAG - Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat wil spoedwetten inzetten om snelwegen te verbreden en spitsstroken te openen. Momenteel bestaat er al een spoedwet uit 2003, maar deze stuit op juridische procedures. 'Het wordt tijd dat de spoedwet zijn naam eer aan doet', aldus de bewindsman. Hij reageert hiermee op de bevindingen van de commissie-Elverding, die maandag aangaf hoe infrastructurele projecten in Nederland sneller van de grond kunnen komen. Volgens Peter Elverding (oud-topman van chemieconcern DSM) kan de gemiddelde besluittijd van elf jaar worden gehalveerd naar een jaar of vijf. Maar dan moet het kabinet wel alle 35 aanbevelingen van de commissie opvolgen, zo waarschuwt hij. Die tips variëren van het werken met simpelere rekenmodellen tot het maken van een noodwet, zoals in 1995 een noodwet werd gebruikt om de rivierdijken op te hogen na de overstroming. Overigens dient de noodwet (zo luidt de aanbeveling) alleen te worden gebruikt bij zeer urgente gevallen.
De spoedwet bestaat al. Die behoeft alleen te worden aangepast, zodat deze ook écht snel kan worden ingezet. Dat laatste spreekt Eurlings zeer aan. Onlangs nog werd hij naar de Tweede Kamer geroepen wegens de dichte spitsstrook op de A1 bij Hoevelaken. Het departement dacht jarenlang dat de hoogste bestuursrechter in Nederland (de Raad van State) het niet goed vond dat de strook open ging. Enkele weken geleden werd duidelijk dat ambtenaren die uitspraak verkeerd hadden begrepen. Typisch gevalletje van het juridische moeras, verdedigde Eurlings zich. Daar zou Elverding een einde aan maken, meldde hij ook.
Elverding ziet inderdaad mogelijkheden. Belanghebbenden en milieuclubs moeten eerder bij projecten worden betrokken. Hij noemt dat een bredere verkenningsfase. 'Zodat ook eerder heldere afspraken kunnen worden gemaakt.' Daarnaast pleit hij voor minder onderzoek, minder details en minder partijen. Wel kan aan het einde van de besluitvorming, dus als een weg er al ligt, een extra toets worden ingebouwd. Dat heet toetsen aan de praktijk. Nu worden er ingewikkelde en ondoorzichtige rekenmodellen gebruikt.
Het veld reageert verdeeld op de aanbevelingen. Symboolpolitiek, noemt de directeur van de stichting Natuur en Milieu, Mirjam de Rijk, de bevindingen van Elverding. De Rijk: 'Niet de juridische procedures zijn het probleem, maar de gebrekkige werkwijze van de overheid.' De ANWB is positiever. 'Het is goed om in het begin veel tijd en energie te steken in overleg met betrokkenen, dat levert later tijd op', stelt een woordvoerder. Ondernemend Nederland is blij met het rapport. 'Op deze manier kan het moeras waarin de Nederlandse infrastructuur is terechtgekomen, worden drooggelegd', menen VNO-NCW en MKB-Nederland. Bouwend Nederland, de koepel van bouwbedrijven, gaat ervan uit dat de introductie van een 'houdbaarheidsdatum' fikse tijd- en kostenbesparingen oplevert. 'Wij hebben veel vertrouwen in de voorgestelde aanpak.'

mac0162
stadsweg
Berichten: 308
Lid geworden op: do 21 sep 2006, 18:17

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door mac0162 » di 22 apr 2008, 11:09

mavas schreef:^^ Heb je het stuk wel gelezen?
ad.nl schreef:Voor inspraak wordt wel in het begin nog veel tijd uitgetrokken. Met alle betrokkenen wordt grondig gekeken naar alternatieven voor extra asfalt, zoals beter openbaar vervoer. Onder burgers, overheden en maatschappelijke organisaties moet zo meer draagvlak onstaan. Aan de milieueisen wordt niet getornd.
Zelfs Milieudefensie was het hiermee eens las ik in het Haarlems Dagblad
Maar niemand gooit een weg nog dicht als deze teveel fijnstof produceert, want hij ligt er immers, en het niet gebruiken zou kapitaalvernietiging zijn. Zie je het al voor je, een A4 MD die met hekken dichtstaat omdat er fijnstofproblemen zijn? Ligt het ding er wel, heeft veel geld gekost, en kun je er niets mee.

Er is dan altijd een bijgoochem die zegt, het heeft geld gekost, dus nu gaan we er maar overheen rijden, probleem gecreëerd. Partijen als milieudefensie kunnen achteraf niets meer inbrengen omdat ze nu voorin in het proces hun zegje moeten doen.

Gebruikersavatar
Coen Tunnel
Voorzitter
Berichten: 31648
Lid geworden op: di 26 apr 2005, 11:39
Locatie: Aan de 🅰2️⃣8️⃣

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Coen Tunnel » di 22 apr 2008, 11:19

Ja, en dat is veel beter. Er wordt dan met betrokkenen gezamenlijk een plan gemaakt. Als een belanghebbende partij als Milieudefensie kan aantonen dat er redelijkerwijs verwacht kan worden dat de weg meer verkeer aantrekt dan dat andere partijen denken kan dat worden meegenomen in het plan en kunnen maatregelen getroffen worden. Uiteindelijk komt er dan één plan, waarbij alle partijen invloed hebben gehad. Dat kan ook betekenen dat die geplande weg er niet komt. Dat maakt de besluitvorming in ieder geval een stuk sneller en beter.

Juerd
expressweg
Berichten: 3362
Lid geworden op: di 25 apr 2006, 11:38
Locatie: Dordrecht

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Juerd » di 22 apr 2008, 15:23


Bart
autoweg
Berichten: 1875
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 13:27
Locatie: Den Haag

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Bart » di 22 apr 2008, 15:49

Er is dan altijd een bijgoochem die zegt, het heeft geld gekost, dus nu gaan we er maar overheen rijden, probleem gecreëerd. Partijen als milieudefensie kunnen achteraf niets meer inbrengen omdat ze nu voorin in het proces hun zegje moeten doen.
Allereerst wordt de bijdrage van Milieudefensie niet altijd gewaardeerd, ook niet bij omwonenden... (vgl. A4 Leiderdorp). Ten tweede is er een opleveringstoets. Die toets biedt uiteraard mogelijkheden om nieuwe inpassingsmaatregelen te treffen. Daar heeft Milieudefensie uiteindelijk ook meer aan dan aan dogmatisch tegen zijn en uiteindelijk gewoon nul op het rekest krijgen (want dat is toch waar het op uitdraait).
Bart - als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan...

Gebruikersavatar
Vinny
4x5 autosnelweg
Berichten: 40818
Lid geworden op: zo 27 feb 2005, 12:52
Locatie: Friesland

Re: Vertraging wegaanleg en aanpak juridisering: Spoedwet ?

Bericht door Vinny » di 22 apr 2008, 18:31

Rene schreef:Wel vind ik dat wettelijk moet worden vastgelegd dat snelheidsverlaging pas als allerlaatste maatregel moet worden ingezet (om te voorkomen dat het als goedkope "oplossing" wordt misbruikt als een geluidscherm ook een echte oplossing biedt), en dat snelheidsverlaging tot minder dan 100 km/h niet via een opleveringstoets moet kunnen worden afgedwongen (anders is het hek vrees ik van de dam...)

Wat ik wel heel gevaarlijk vind aan de introductie van het fenomeen opleveringstoets en toetsing aan de werkelijkheid is dat het de deur op termijn waarschijnlijk zal openzetten naar periodieke toetsing. Met als gevolg dat als we niet oppassen overal en nergens een wildgroei van 80-zones ontstaat. :roll:
Waarom niet? Als het een paar miljoen aan belastinggeld oplevert om geen geluidsscherm te hoeven bouwen en op alle huizen is de geluidsbelasting onder de grenswaarde kan je best een 80 limiet instellen, wat mij betreft.
Let op: Sarcasmemodus over een lengte van 10 kilometer.